20170695 בר אילן 14

בקשה מס': 20170695

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה מרחוב הנדיב 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-אילן 14 הרצליה

גוש: 6533 חלקה: 220

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין אחורי צפוני – 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי דרומי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.00 מ' במקום 7.00 מ' ( במקום נקודתי )
– הקלה בקו בנין צדדי מערבי לקיר ללא פתחים עד למרחק 2.70 מ' מגבול
הצדדי של המגרש .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *