20170713 אחוה 3

בקשה מס': 20170713

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עמוסי שרה וציון מרחוב סנש חנה 8 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אחוה 3 הרצליה

גוש: 6558 חלקה: 64 מגרש: 733

מהות הבקשה:
– הקלה של עד 10% בקו בנין צדדי מזרחי – 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.40 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.
– הקלה בגובה גדר דרומית בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה בגובה גדר מערבית בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה בגובה גדר מזרחית בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה לנושא גובה גדר קדמית עבור שער חניה לרכב עד לגובה 2.55 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *