20170789 מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8414
חלקה: 61
מגרש: 296
בישוב: מכמורת
תיק בניין: 1270177
מספר בקשה: 20170789
ע"י: דיין רימון .

ההקלות המבוקשת הן כדלקמן:

1. מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש קידמי לצד מזרח 2.10 מ' במקום 5.00 מ'
2. מרחק בריכת שחיה מבית המגורים לצד מערב 4.68 מ' במקום 5.00 מ'
3. חניה מקורה בקו בניין 0 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *