20170805 מורדי הגטאות 87

בקשה מס': 20170805

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אליוב אבי מרחוב מורדי הגטאות 87 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מורדי הגטאות 87 הרצליה

גוש: 6558 חלקה: 425 מגרש: 816

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין קידמי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי צפוני לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי מערבי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו: 4.48 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *