20170812 יגאל ידין, מתחם תע"ש

בקשה מס': 20170812

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מרחוב יצחק שדה 40 ת.ד. 67212 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ידין יגאל הרצליה – מתחם תע"ש

גוש: 6670 חלקה: 2; 7; 48; 52; 55; 69;
גוש: 6675 חלקה: 277; 279; 348

מהות הבקשה:
-ביצוע עבודות חפירה (כ-5000 טון ) הוצאת קרקע מזוהמת מבריכת התשטיפים המערבית ופינויה לאתרי טיפול מתאימים מחוץ לאתר , יבוצע סילוק 4 מכלי מזוט והקרקע המזוהמת בסביבתם , תבוצע חפירת גישוש בשני מוקדים , וכן הצבת 3 מבנים יבילים זמניים לניהול שיקום האתר .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *