20170825 פולג 11

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת בקומת קרקע בשטח של 17.16 מ"ר ואחסנה בשטח של 6.00 מ"ר, תוספת בקומה א' בשטח של 9.07 מ"ר.

מס' בקשה: 20170825 מספר תיק בנין: 549600200719

שם המבקש:
וקראט דניאל

כתובת: ראש העין, פולג מספר 11

גוש: 5442 חלקה: 209 מגרש: 719

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *