20170946 חבצלת השרון 62

בקשה מס': 20170946

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרייבגר אלאן מרחוב רמת ים 3 B דירה 14 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חבצלת השרון 62 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1429

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.10 מ'
– הקלה בגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד ל-1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
– הקלה לניוד זכויות חניה משטח על קרקעי לשטח תת קרקעי

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *