20171023 יורדי הים 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש יח"ד דרומית עורפית, הכולל: קומת קרקע עם חדר יציאה לגג, 2 חניות- אחת מהן מקורה, פרגולה והריסה. על מגרש בו קיימת יח"ד צפונית.

בגוש 6443 חלקה 113 מגרש
מס' בקשה: 20171023
כתובת: יורדי הים 19 הוד-השרון
ע"י כלף איתי

מהות ההקלה המבוקשת:

ניוד זכויות שטחי שרות ממרתף לקומת קרקע סה"כ 4.12 מ"ר

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *