20171025 דרך רמתיים 97

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בקשה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים ל- 30 סועדים ושעות פעילות 09:30-23:00 .

בגוש 6449 חלקה 222 מגרש
מס' בקשה: 20171025
כתובת: דרך רמתיים 97 הוד-השרון
ע"י קסוטו אליעזר ע"י עו"ד ליאור נגר

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים .
2. הקלה מתוכנית מופקדת מח/263 מייעוד מגורים ד' לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5
שנים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *