20171122 שכונת החותרים, טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ
אמריקה ישראל השקעות בע"מ
בקשה : בקשה להקמת מבנה מגורים חדש כולל 82 יחידות דיור, מבנה לחדר-טרפו, צובר גז תת- קרקעי ופיתוח שטח בשכונת החותרים.

גוש: 10569 חלקה: 10 מגרש: 4008 , שכ. החותרים רחוב: לא ידוע טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/582

מהות ההקלה :
1. הקמת 3 דירות- גן בקומת קרקע בניגוד להוראות התכנית המאושרת.
2. הקמת חלק ממחסנים דירתיים בקומת מרתף ובקומת מגורים ראשונה בניגוד להוראות התכנית המאושרת.
3. סטיות ניקודתיות של % 10 ( 4.50 מ' במקום 5.0 מ' ) מקו בנין צדדי-מערבי ואחורי-צפוני.

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *