20171125 שכונת החותרים, טירת הכרמל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י

אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ
אמריקה ישראל השקעות בע"מ
בקשה : הקמת 4 בתי מגורים בני 6 קומות וכוללים בס"כ 56 יחידות דיור.
בנין C-1 — 18 יחידות דיור.
בנין C 2 – D – C 3 — 38 יחידות דיור.

גוש: 10569 חלקה: 10 מגרש: 2009 , שכ. החותרים רחוב: לא ידוע טירת הכרמל
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: מכ/582

מהות ההקלה :
סטיה של מרפסות- זיזיות הנמצאות 2.50 מ' לפחות מעל מפלס הקרקע הסופיים ובולטות מעבר לקו בנין קדמי -מזרחי של המגרש
עד % 40 ( עד 1.60 מ' ).

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *