20172010 המכבים 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בניה לבנין קיים בהיתר יחידה צפון מערבית בקיר משותף הכולל הגדלת קומת קרקע בנייה קומה א' חלקי, פרגולה ,בריכת שחיה ,מבנה עזר.

בגוש 6661 חלקה 213 מגרש
מס' בקשה: 20172010
כתובת: המכבים 7 הוד-השרון
ע"י ישראל ודפנה אלוורו

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה במבנה הבריכה: מבוקש בריכת שחיה מתועשת ולא בריכה מבטון.;

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *