20172163 המדרגות 20

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים, יח"ד אחת הכוללת: מרתף, ממ"ד, קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה , חדר מכונות וגדרות

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 23
מס' בקשה: 20172163
כתובת: המדרגות 20 הוד-השרון
ע"י ארדרייך איריס איילה ודניאל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת קו בניין צדדי צפוני ב- 10% מ- 3.0 מ' ל- 2.7 מ'.
2. הקלה מהוראות התב"ע למיקום חדר מכונות – חדר מכונות תת קרקעי לבריכה יוצמד
לבריכה ולא למבנה העיקרי ויהיה מחוץ לקווי בנין.
3. שינוי למיקום חניות, פילרים, כניסות למגרש מתוכנית בינוי מאושרת.
4. חניה מקורה תחומה בקירות במקום חניה הנתמכת על 4 עמודים.
5. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד מפלס
רצפת המרתף.
6. הקלה בגובה מרתף: מבוקש 2.67 מ' במקום 2.5 מ' המאושר בתוכנית הר/24/485.
7. יחידת דיור אחת על החלקה , במקום שתיים המותרות ע"פ תב"ע.
8. קו בנין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין אחורי מערבי.
9. קו בניין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין צידי דרומי.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *