20172166 החשמונאים 36

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בקומת הקרקע וקומה א', תוספת להיתר מס' 3342 מיום 29.10.02

בגוש 6660 חלקה 48 מגרש
מס' בקשה: 20172166
כתובת: החשמונאים 36 הוד-השרון
ע"י גולייט חבקוק

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין צדדי (צד צפון) ב-10% מ- 4.0 מ' ל- 3.60 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *