20172189 הכהנים 16

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים דו משפחתי חדש הכולל: מרתף, ממ"ד קומת קרקע קומה א' משטח חניה וגדרות.

בגוש 6442 חלקה 616 מגרש 19
מס' בקשה: 20172189
כתובת: הכהנים 16 הוד-השרון
ע"י כהן רייטר אייל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין אחורי ב- 10% מ- 6 מ' ל- 5.40 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *