20172193 קיבוץ גלויות 19 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת למבנה קיים

בגוש 6653 חלקה 57 מגרש
מס' בקשה: 20172193
כתובת: קיבוץ גלויות 19 א' הוד-השרון
ע"י חדד רחמים ושולמית

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שינוי בקו בניין צידי דרומי לממ"ד , מבוקש 0 מ' במקום 3.00 מ' .
2. שינוי בקו בניין דרומי במסגרת 10% מבוקש 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *