20172194 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים חדש כולל מרתף + 2 קומות+ עליית גג

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172194
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י יעקב מרום שריד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. הקלה לשינוי חור הפרגולה היוצאת 40% מקו בניין, מבוקש פרגולת בטון במקום "חומר קל".
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.30 מ' במקום 2.0 מ'.
6. הגדלת מרווח חצר אנגלית מקו בניין מבוקש 2.50 מ' במקום 1.50 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *