20172195 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל מבנה 1 קיים: שיחזור להיתר בית קיים והריסות. מבנה 2 – מבוקש: הקמת בית מגורים חדש הכולל מרתף+ 2 קומות + עליית גג בחלק הדרומי של החלקה

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172195
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י מאור גלית ואהוד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. ניוד שטחי בניה עיקריים לקומת חדר על הגג מבוקש 56.83 מ"ר במקום 30.0 מ"ר הקבוע
בתכנית הקובעת. ניוד שטח של 26.83 מ"ר.
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *