20173286 יוסי בנאי, משכנות האומנים, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 262016 מס' בקשה: 20173286

בגוש: 10426 חלקה: 638 מגרש: 801

רחוב: רחוב בנאי יוסי , קריית מוצקין, שכונה: משכנות האומנים

שם מבקש: צרפתי שמעון בע"מ

מהות הבקשה:

הקמת מבנה בן 23 קומות מעל קומת לובי גבוהה וקומת מרתף – 98 יח"ד.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה במס' החניות במרתף עפ"י התקן החדש (1.5-0.5) 0.68% בלבד תוך איזון סך החניות הסופי.

ההקלות הרשומות מטה המבוקשות פורסמו בעבר וחלות על בקשה זו:

1. הקלה של 16 יח"ד המהוות 19.5% ממס' יחה"ד המותר.

2. הקלה של 2 קומות ממס' הקומות המותר.

3. הגבהת המבנה לגובה 76.5 מ' במקום 70 מ' עפ"י תב"ע ק/408.

4. הקלה של 1344.0 מ"ר עפ"י צו השעה.

5. ניוד שטחי שרות (1030.0 מ"ר) ממתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

6. הקלה ל-5 יח"ד בקומה במקום 4 עפ"י תב"ע ק/408.

7. חריגה של 1 מ' המהווה 8% מקו בנין צדדי.

8. חריגה של 4 מ' מקו בנין קדמי – רצועת גינון לטובת חניה ורמפה.

9. הגדלת תכסית המבנה ל-19.1% במקום 18% עפ"י הוראת השעה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *