20173318 שדרות ויצמן 10, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללשימוש חורג.
תיק בנין: 328650 מס' בקשה: 20173318

בגוש: 10428 חלקה: 132 מגרש:

רחוב: רחוב שד' ויצמן 10 , קריית מוצקין

שם מבקש: לאוניד ריבן

מהות הבקשה:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שמוש חורג ביח"ד בקומה א' למשרד ביטוח.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *