20173525 שדרות ויצמן 79, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 532017 מס' בקשה: 20173525

בגוש: 11590 חלקה: 135 מגרש: 11590_20

רחוב: שד' ויצמן 79, קריית ביאליק

שם מבקש: אילת דיין

מהות הבקשה:

הקמת מבנה דו קומתי נוסף במגרש עבור יח"ד אחת הכולל חניה מקורה ומצללה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *