20173527 נתיב רמז 3, קריית מוצקין

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 8871 מס' בקשה: 20173527

בגוש: 11577 חלקה: 10 מגרש:

רחוב: רחוב נתיב רמז 3, קריית מוצקין

שם מבקש: לאה זרת

מהות הבקשה:

תוספת בניה ופיצול בניה קיימת בקומת קרקע (ספריה), הפיכתה ל-2 יח"ד, הוספת 2 ממ"דים ו-2 מחסנים.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה מקו בנין קדמי עבור ממ"ד (דרומי) תוך ישור קו עם ממ"ד מאושר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *