20173542 לכיש, קריית ים

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 402011 מס' בקשה: 20173542

בגוש: 10424 חלקה: 35 מגרש: 7

רחוב: רחוב לכיש , קריית ים

שם מבקש: מאמא מרי בע"מ (איגור)

מהות הבקשה:

תוספת בניה למבנה תעשייתי כולל קומה נוספת, גלריה ומדרגות חיצוניות.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2.20 מ' מקו בנין צדי עבור מעלית משא ומדרגות חירום.

תוספת קומה תוך יישור קו עם קומה קיימת בהיתר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *