20173543 קרן קיימת לישראל 60, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה ללהקלה.
תיק בנין: 4579 מס' בקשה: 20173543

בגוש: 11590 חלקה: 182 מגרש:

רחוב: רחוב קרן קיימת לישראל 60 , קריית ביאליק

שם מבקש: סולומון רוני

מהות הבקשה:

תוספת בניה הכוללת ממ"ד, גזוזטרה בחריגה מקו בנין אחורי, שינוי מיקום הכניסה וביטול הכניסה מחדר מדרגות משותף. בניה על הגג ומרפסת גג חלקה מקורה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

חריגה של 2 מ' מקו בנין אחורי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *