2420150018 נחל ארבל (אל בטוף)

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '2420150018
שם המבקש: אבו עיד אוסאמה שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 15462 חלקה: 152 מגרש: 76 בכתובת: נחל ארבל (אל בטוף)
מהות הבקשה:
לגיטימציה לשינויים בקומת קרקע + לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים ומחסן + תוספת מהלך מדרגות מוצע + תוספת בנייה בקומות קרקע + א + 'תוספת 2 קומות מוצעות + גדרות וקירות תומכים + הריסת קיר.
מהות ההקלה:
1. תוספת קומה מעל המותר.
2. גובה מבנה מעל המותר.
3. העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשטחי שירות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *