2420160008 נחל ארבל (אל בטוף)

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס 2420160008
שם המבקש: חדר נביל + עאישה שם העורך: סאלח סאלח
בגוש: 15462 חלקה: 134 מגרש: 134 בכתובת: נחל ארבל (אל בטוף)
מהות הבקשה:
לגיטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים + תוספת בנייה ב- 2 קומות + תוספת קומה ב 'מוצעת + תוספת גשרון חנייה + הריסת סככות + גדרות וקירות תומכים.
מהות ההקלה:
1. אי שמירת מרווח אחורי )חזית דרומית(, עד %10 מהמרווח הנקבע בתכנית.
2. גובה מבנה מעל המותר.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *