320140003 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 320140003

שם המבקש: עדוי שאהר שם העורך: שעבאן ע.אלמגיד
בגוש: 16634 חלקה: 22 מגרש: 22/1 בכתובת: טורעאן

מהות הבקשה:
לגיטימציה לסגירת מרפסת למגורים בקומה ב' + לגיטימציה לשינויים בקומה ג' + תוספת חנייה מוצעת בקו 0 ללא פתחים + גדרות.

בכפוף לסעיף מבנים קיימים בדבר אי שמירת מרווחים מגבולות מגרש.

מהות ההקלה:

העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטחי שירות למפלס 0.00+-, ל- 11.27%
במקום 10%, במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *