320150086 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס ' 320150086
שם המבקש: אבו גבל אחמד שם העורך: זועבי דועאא בגוש: 16636 חלקה: 23 מגרש: 6/23B בכתובת: טורעאן
מהות הבקשה:
מבנה א'– צפוני במגרש:
שימוש חורג לבריכת שחייה – במרחק של עד %40 מחוץ לקו בניין צידי.
תוספות בנייה למבנה קיים ב- 2 קומות + הריסות + שינויים בפיתוח המגרש + גדרות.
מהות ההקלה:
העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטחי שירות במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *