420170043 יבנאל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 420170043
שם המבקש: כהן עדנה שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 15442 חלקה: 48 מגרש: 3 בכתובת: יבנאל למתן לגיליזציה לבריכת שחיה פרטית
מהות ההקלה: בריכת שחיה פרטית קיימת החורגת לקו הבניין הקדמי (1.68 מ'
במקום 5 מ')

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *