720170018 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' מס' 720170018 להשמשת חלק מחלל גג הרעפים למגורים ולהקמת בריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: שיש נרקיס שם העורך: אשואק עלי
בגוש: 17036 חלקה: 122 מגרש: 76 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח קדמי מותר (2.49מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מותר ( 1.80מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח אחורי (1.82מ' במקום 4.00מ'). והקלה על מס' קומות ( 2 קומות ומרתף במקום 2 קומות מותרות) ללא שינוי בגובה המבנה המאושר והמותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *