20170661 מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8414
חלקה: 135
מגרש: 109
בישוב: מכמורת
תיק בניין: 1270004
מספר בקשה: 20170661
ע"י: גליפוליטי דניאל .

ההקלות המבוקשת הן כדלקמן:

1. גובה מבנה בית קייט מס' 2- 4.60 מ'.
2. גובה מבנה בית קייט מס' 3- 4.10 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20080269 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 101
מגרש: 25
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200055
מספר בקשה: 20080269
ע"י: פלד יורם וגבריאלה
ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.קו בניין צד למערב עד 3.40 מ' במקום 4.00 מ'לקיר שאין בו פתחים, המשאיר מרחק של 2.70 מ' לפחות.
2.הקלה בהוראות תכנית עח/21/200, בהתייחס להוראות סעיף ג.3.5, לגבי חומר הבניה המבוקשים למבנה
משרדים במסגרת פל"ח: לאפשר בניה קלה מעץ, במקום בניה מחומרים קשיחים.
3.הקלה במרחק למבנה חניה מקורה לגבול קדמי 0 מ' במקום 1.5 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170789 מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8414
חלקה: 61
מגרש: 296
בישוב: מכמורת
תיק בניין: 1270177
מספר בקשה: 20170789
ע"י: דיין רימון .

ההקלות המבוקשת הן כדלקמן:

1. מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש קידמי לצד מזרח 2.10 מ' במקום 5.00 מ'
2. מרחק בריכת שחיה מבית המגורים לצד מערב 4.68 מ' במקום 5.00 מ'
3. חניה מקורה בקו בניין 0 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170182 העוגן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8194
חלקה: 3
מגרש: 221a
בישוב: העוגן
תיק בניין: 2050040
מספר בקשה: 20170182
ע"י: העוגן 221/A(גדיש דורית וגדי) .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. קו בנין צפוני צידי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170792 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8225
חלקה: 8
מגרש: 15
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020055
מספר בקשה: 20170792
ע"י: רביב ניסים .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. גובה גדר אחורית דרומית 2.31 מ' במקום 1.50 מ'
2. גובה גדר צידית מערבית 2.22 מ' במקום 1.50 מ'
3. גובה גדר צידית מזרחית 2.15 מ' במקום 1.50 מ'
4. גובה גדר קידמית צפונית 2.50 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20080269 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 7923
חלקה: 101
מגרש: 25
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200055
מספר בקשה: 20080269
ע"י: פלד יורם וגבריאלה
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה במרחק למבנה חניה מקורה לגבול קדמי 0 מ' במקום 1.5 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170792 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8225
חלקה: 8
מגרש: 15
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020055
מספר בקשה: 20170792
ע"י: רביב ניסים .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. גובה גדרות הקפיות עד 2.35 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170518 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8383
חלקה: 7
מגרש: 337
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180149
מספר בקשה: 20170518
ע"י: שיינפלד ליאור

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בשני קווי בניין צדדיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170518 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8383
חלקה: 7
מגרש: 337
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180149
מספר בקשה: 20170518
ע"י: שיינפלד ליאור

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה ב-2 קווי בניין צדדיים 2.79 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170515 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8383
חלקה: 7
מגרש: 327
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180147
מספר בקשה: 20170515
ע"י: יצחק עידית

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1. הקלה בשני קוויי בניין צדדיים 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
2. הקלה בקו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170477 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8724
חלקה: 95
מגרש: 180/B
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020084
מספר בקשה: 20170477
ע"י: שרווי שמואל רונית .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1.קו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160697 בית חרות

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8338
חלקה: 290
מגרש: 1א
בישוב: בית חרות
תיק בניין: 1099026
מספר בקשה: 20160697
ע"י: בית חירות "ליש חב' לפתוח

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1.הקלה בקו בניין קדמי למעלית 2.10 מ' במקום 5.00 מ' ע"פ תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית)
התשס"ב 2002 סעיף 4 (א)(1)(ז).
2.הקלה בקו בניין קדמי למדרגות חרום 0 מ' במקום 5.00 מ' ע"פ תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית)
התשס"ב 2002 סעיף 4 (א)(1)(ז).
3.שימוש בגג המבנה לצורך קבלת קהל ואירועים בסטייה בדבר איסור שימוש בגג המבנה.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170127 כפר ויתקין

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8348
חלקה: 25
מגרש: 828
בישוב: כפר ויתקין
תיק בניין: 1220003
מספר בקשה: 20170127
ע"י: לבנון עמית

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה ביחס לקו בניין צדדי לבית מגורים בנחלה לקיר ללא פתחים 2.80 מ' במקום 4.00 מ' ולא יותר מ-30%
{לפי תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב – 2002).

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170219 עולש

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8552
חלקה: 38
מגרש: 35
בישוב: עולש
תיק בניין: 1280067
מספר בקשה: 20170219
ע"י: ששון משה .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. קו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170669 בחן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלות.

גוש: 8631
חלקה: 9
מגרש: 232
בישוב: בחן
תיק בניין: 2010080
מספר בקשה: 20170669
ע"י: ביטון יפעת ושלמה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.תכסית של 194.00 מ"ר במקום 180.00 מ"ר .
2.קו בניין צידי מזרחי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
3.קו בניין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.
4. קו בניין אחורי צפוני 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.
5.מרחק בריכת שחייה מבית מגורים 0.70 במקום 5.00 מ'.
6. מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש צפוני אחורי 0 מ' במקום 5.00 מ'.
7.מרחק בריכת שחיה מגבול מגרש מזרחי 3.95 מ' במקום 5.00 מ'.
8.גובה גדר קידמית 1.75 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170382 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8722
חלקה: 109
מגרש: 324/B
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020233
מספר בקשה: 20170382
ע"י: נחום יוסף ולירן .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. גובה גדר דרומית קידמית 2.06 מ' במקום 1.50 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170113 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7924
חלקה: 117
מגרש: 1
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180088
מספר בקשה: 20170113
ע"י: גלבר מתיתיהו ושרה .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

קו בניין קדמי למבנה חניה מקורה 0 מ' במקום 1.5 מ'

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170181 חופית

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8338
חלקה: 247
מגרש: 12
בישוב: חופית
תיק בניין: 3060150
מספר בקשה: 20170181
ע"י: הרבסט יהודה ושני .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. .הקלה בשטח עיקרי עד 270.82 מ"ר במקום 220 מ"ר ולא יותר מ6%.
2. קו בניין אחורי לבית מגורים 6.30 מ' במקום 7 מ'.
3. מרחק בריכה מבית מגורים מצד מערבי 1.25 מ' במקום 5 מ'
4. מרחק בריכה מבית מגורים מצד דרום 1.53 מ' במקום 5 מ' .
5. מרחק בריכה מגבול מגרש אחורי עד 0.84 מ' במקום 5 מ' .
6. גובה גדר דרומית 1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
7. גובה גדר מזרחית 1.80 מ'במקום 1.50

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170181 חופית

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8338
חלקה: 247
מגרש: 12
בישוב: חופית
תיק בניין: 3060150
מספר בקשה: 20170181
ע"י: הרבסט יהודה ושני .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. הקלה בשטח עיקרי עד 270.82 מ"ר במקום 220 מ"ר ולא יותר מ6%.
2. קו בניין אחורי לבית מגורים 6.30 מ' במקום 7 מ'.
3. מרחק בריכה מבית מגורים מצד מערבי 1.25 מ' במקום 5 מ'
4. מרחק בריכה מבית מגורים מצד דרום 1.53 מ' במקום 5 מ' .
5. מרחק בריכה מגבול מגרש אחורי עד 0.84 מ' במקום 5 מ' .

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160426 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.

גוש: 7923
חלקה: 23
מגרש: 22
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200022
מספר בקשה: 20160426
ע"י: ביטון שמעון

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.הקלה בשטח עיקרי 403.71 מר' במקום 350.מ"ר לשתי יחידות דיור ולא יותר מ-6%.
2.הקלה בגובה גדרות 1.55 מ' -1.95 מ' במקום 0.60 מ' הקיימים ובאורך של 91.40 מ"א.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20140604 כפר מונש

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8416
חלקה: 14
בישוב: כפר מונש
תיק בניין: 1260007
מספר בקשה: 20140604
ע"י: פומרנץ אליהו .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. קו בניין צד לממ"ד עד 0.65 מ' במקום 3.00 מ' (בקיר ללא פתחים);
2. מרחק בין 2 בתי מגורים עד 4.70 מ' במקום 5.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160550 העוגן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8194
חלקה: 3
מגרש: 353
בישוב: העוגן
תיק בניין: 2050168
מספר בקשה: 20160550
ע"י: העוגן 353 (אמסטרדם)

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בקו בניין אחורי 2.83 – 2.74 מ' במקום 3.00 מ' ולא יותר מ – 10%.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20170071 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8729
חלקה: 47
מגרש: 26
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020407
מספר בקשה: 20170071
ע"י: עגיב ויקטור וסילביה .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

גובה גדר קדמית 1.90 מ' במקום 1.5 מ' באורך 16 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160674 אזור התעשייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8389
חלקה: 199
מגרש: 3
בישוב: אזור תעשיה עמק חפר
תיק בניין: 5107122
מספר בקשה: 20160674
ע"י: איזנברג אברהם

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1.הקלה בתכסית קרקע 47% במקום 40%.
2.הקלה בגובה גדרות 3.85 מ' במקום 1.80 מ'.
בקיר הגדר המזרחית דרוג של 0.80 ס"מ.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20150603 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 65
מגרש:
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200006
מספר בקשה: 20140603
ע"י: רוזן לאה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. קו בניין צפוני לבית מגורים עד 2.70 מ' במקום 4.00 מ' בקיר ללא פתחים;
2. מרחק בין 2 בתי מגורים 2.55 מ' במקום 5.00 מ';
3. קו בניין לסככת חנייה 0 מ' במקום 1.50 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160723 אזור תעשייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8388
חלקה: 10
מגרש: 35
בישוב: אזור תעשיה עמק חפר
תיק בניין: 5107121
מספר בקשה: 20160723
ע"י: ח.ל.חברה לבניין בע"מ(חסאן אורן)

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בהוראות תכנית עח/10/81 בהתייחס לגובה מבנה באזור תעשיה עמק חפר 21.00 מ' במקום 18.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20150932 אזור תעשייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8389
חלקה: 46
מגרש: 122
בישוב: אזור תעשיה עמק חפר
תיק בניין: 5107061
מספר בקשה: 20150932
ע"י: שאול גפני השקעות בע"מ

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בקו בניין למדרגות חרום עד 2.70 מ' במקום 4.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8293
חלקה: 5
מגרש:
בישוב: אביחיל
תיק בניין: 1010108
מספר בקשה: 20160694
ע"י: קורן רוני ויעל

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1.הקלה בגובה גדרות 2.0 מ' במקום 1.50 מ'.
2.הקלה בשטח בריכת שחיה 59.00 מ"ר במקום 50.00 מ"ר.
20160694 אביחיל
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160544 הדר עם

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.

גוש: 8306
חלקה: 24
מגרש: 220
בישוב: הדר-עם
תיק בניין: 1160191
מספר בקשה: 20160544
ע"י: טרנר קרן .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160714 אלישיב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.

גוש: 8363
חלקה: 36
מגרש: 65
בישוב: אלישיב
תיק בניין: 1030021
מספר בקשה: 20160714
ע"י: יצחקי יגאל .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. בקו בנין צדי 3.06 מ' במקום 4.00 מ' בקיר ללא פתחים.
2. שטח עיקרי של 290.47 מ"ר במקום 220.00 ולא יותר מ- 6%
3. 3 קומות במקום 2 קומות.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160671 מבואות ים, מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 9066
חלקה: 4
בישוב: מבואות ים, מכמורת
תיק בניין: 5509003
מספר בקשה: 20160671
ע"י: מ.א.עמק חפר (אולם ספורט) .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

אישור שינוי נקודתי לתכנית בינוי מאושרת מס' תב/2/1/38 (אושרה בוועדה מחוזית 2010)
במסגרת הקלה מתכנית עח/1/38 ועח/200 לעניין סמכות אישור תכנית בינוי בוועדה המקומית
במקום בוועדה המחוזית.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160611 כפר מונש

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8415
חלקה: 28
מגרש:
בישוב: כפר מונש
תיק בניין: 1260046
מספר בקשה: 20160611
ע"י: כספי יצחק והדס

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1. הקלה במרחק בין בית מגורים לבריכת שחיה מצד מזרח 3.66 מ' במקום 5.00 מ'.
2. הקלה במרחק בין בית מגורים לבריכת שחיה מצד צפוני 2.69 מ' במקום 5.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160158 אלישיב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8363
חלקה: 36
מגרש: 95
בישוב: אלישיב
תיק בניין: 1030064
מספר בקשה: 20160158
ע"י: לוי ירוחם ונורית .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160516 גבעת שפירא

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8420
חלקה: 10
מגרש: 68
בישוב: גבעת שפירא
תיק בניין: 1140066
מספר בקשה: 20160516
ע"י: ריכטר יונתן ואיריס .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

הקלה במרחק למבנה חניה מקורה מגבול מגרש קדמי 0 במקום 1.5 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160109 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 17
מגרש: 34
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200037
מספר בקשה: 20160109
ע"י: נאהרי חנה ואורי

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
הקלה בקו בניין צדדי 3.60 מ' במקום 4.00 מ' ולא יותר מ-10%.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160539 בחן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.

גוש: 8631
חלקה: 4
מגרש: 214
בישוב: בחן
תיק בניין: 2010149
מספר בקשה: 20160539
ע"י: מלכה יובל ודלית .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20110818 כפר ידידיה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8304
חלקה: 34
בישוב: כפר ידידיה
תיק בניין: 1250020
מספר בקשה: 20110818
ע"י: ברנאי מיכאל .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. קו בנין צד עד 3.00 מ' בקיר ללא פתחים (בבית מס' 1);
2. מרחק בין בית מגורים (בית מס' 2) למחסן עד 1.80 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20150144 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שמוש חורג.

גוש: 8728
חלקה: 11
מגרש: 95/A
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020181
מספר בקשה: 20150144
ע"י: גרינברג חיה ולירון .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

גובה גדר קדמית עד 2.13 מ' במקום 1.50 מ' (גדר קלה מעל לגדר אבן קיימת.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

כפר מונש 20160522

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8416
חלקה: 27
מגרש:
בישוב: כפר מונש
תיק בניין: 1269004
מספר בקשה: 20160522
ע"י: כפר מונש
שימוש חורג במבנה מרפאה – למשרדים לתקופה של 5 שנים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20160515 בת חפר

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8722
חלקה: 49
מגרש: 314
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020575
מספר בקשה: 20160515
ע"י: רובנבך דניאל וסולינג .
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
1. הקלה במרחק בין בית מגורים לבריכת שחיה 3.30 מ' במקום 5.00 מ'.
2. הקלה בקו בניין אחורי לבריכת שחיה עד 0.80 מ' במקום 5.00 מ'.
3. הקלה בקו בניין צד(מערב) לבריכת שחיה עד 3.60 מ' במקום 5.00 מ'.
4. הקלה בקו בניין צד(מזרח) לבריכת שחיה עד 3.60 מ' במקום 5.00 מ'.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

20101217 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8224
חלקה: 40
מגרש: 52
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020103
מספר בקשה: 20101217
ע"י: פיגארו יחזקאל והלה .
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
קו בניין צד מ- 2.40 מ' עד 1.50 מ' במקום 4.00 מ' לממ"ד כתוספת לבית מגורים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, עמק חפר

20150710 גאולי תימן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8395
חלקה: 58
מגרש: 44
בישוב: גאולי תימן
תיק בניין: 1130022
מספר בקשה: 20150710
ע"י: אריה יפת

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1. הקלה בקו בניין קדמי לבית מגורים 3.69 מ' ו-4.35 מ' במקום 5.00 מ' בהתאם לקו רחוב.
2. הקלה בקו בניין צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ' ולא יותר מ-10%.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20160167 כפר ידידיה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8306
חלקה: 37
מגרש: 332
בישוב: כפר ידידיה
תיק בניין: 1250172
מספר בקשה: 20160167
ע"י: חליפה יוסי ואורון נתלי .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

קו בניין צד עד 3.60 מ' במקום 4.00 מ' ולא יותר מ10% .

קו בניין אחורי עד 6.65 מ' במקום 7.00 מ' ולא יותר מ10% .

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20160183 שושנת העמקים רסקו

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן שימוש חורג.
גוש: 8322
חלקה: 171
מגרש: א
בישוב: שושנת העמקים רסקו
תיק בניין: 3040171
מספר בקשה: 20160183
ע"י: פרטוש שושנה .

השימוש חורג הוא כדלקמן:

1. שימוש בשטח של 42 מ"ר בבית מגורים למעבדת אלקטרוניקה לתקופה של 5 שנים.
2. שימוש במבנה חניה בשטח של 23 מ"ר לקיוסק לתקופה של 5 שנים.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20130143 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8224
חלקה: 41
מגרש: 51
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020105
מספר בקשה: 20130143
ע"י: נורי יובל .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

שטח עיקרי ל- 2 יחידות דיור בנחלה 372 מ"ר במקום 3 יחידות דיור בשטח של 350 מ"ר.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20160390 כפר ידידיה מגרש 363

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8300
חלקה: 29
מגרש: 363
בישוב: כפר ידידיה
תיק בניין: 1250152
מספר בקשה: 20160390
ע"י: מילוא דוד רפאל .

ההקלה המבוקשת/שימוש חורג היא כדלקמן:

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

 

20160420 בת חפר מגרש 15

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8729
חלקה: 59
מגרש: 15
בישוב: בת חפר
תיק בניין: 4020339
מספר בקשה: 20160420
ע"י: דגול ליאור וענת .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

1. הקלה בגובה גדר קדמית עד 1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
2. הקלה בקו בנין צדדי מצד מערב 2.70 מ' במקום 3.00 מ' ולא יותר מ 10 %.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20160356 חיבת ציון

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 7924
חלקה: 68
מגרש: 357
בישוב: חיבת ציון
תיק בניין: 1180124
מספר בקשה: 20160356
ע"י: נדל נילי ואיתן

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.הקלה בקו בניין צדדי מצד מזרח 2.70 מ' במקום 3.00מ'.
2. הקלה בקו בניין צדדי מצד צפון 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20150813 בחן

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלות.
גוש: 8631
חלקה: 9
מגרש: 267
בישוב: בחן
תיק בניין: 2010047
מספר בקשה: 20150813
ע"י: אונגר מיכאל וחנה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

מרחק בריכת שחיה: מבית מגורים 0 מ' במקום 5.00 מ';
מגבול קדמי 1.40 מ' במקום 5.00 מ';
מגבול צד 2.20 מ' במקום 5.00 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

20160408 כפר ויתקין

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8980
חלקה: 88
מגרש: 87
בישוב: כפר ויתקין
תיק בניין: 1220261
מספר בקשה: 20160408
ע"י: נווה עזרא ומיקי .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

מרחק תוספת לבית מגורים, מגבול מגרש אחורי, עד 5.65 מ' במקום 6.00 מ' ולא יותר מ- % 10.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר