20170946 חבצלת השרון 62

בקשה מס': 20170946

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרייבגר אלאן מרחוב רמת ים 3 B דירה 14 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חבצלת השרון 62 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1429

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.10 מ'
– הקלה בגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד ל-1.80 מ' במקום 1.50 מ'.
– הקלה לניוד זכויות חניה משטח על קרקעי לשטח תת קרקעי

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170565 הרצוג 3

בקשה מס': 20170565

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

יחד חיזוק ומימוש מבנים בע"מ מרחוב הנגר 1 אשקלון
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הרצוג 3 הרצליה
גוש: 6532 חלקה: 271
מהות הבקשה:
– הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות, ממ"דים, מעלית, גזוזטראות, תוספת של 8 יחידות דיור מהתמ"א , מתקני חניה, חניות, שינוי קווי בנין ,גדרות, פיתוח שטח והכשרת דירה בקומה א' שלא בהיתר בהקלה.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 18 יחי"ד .
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 :
-השלמת מימוש תמ"א 38 ותכנית הר/2213 הכולל:
תוספת קומות, תוספת יחי"ד, הגדלת שטח הלובי בקומת קרקע, חניות, מתקני חניה, ממ"דים, גזוזטראות, פרגולות, מרפסות, חדרים טכניים, מחסנים.
– שינוי שימוש ממרפסות מקורות לשטח עיקרי
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה בקו בנין מערבי לחזית רח' הרצוג 0.88 מ' לממ"ד במקום 4.00
– הקלה בקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג 2.00 מ' במקום 4.00
– הקלה בקו בניין דרומי 2.00 מ' במקום 4.00 לממ"דים ומרפסות.
– הקלה בקו בניין מזרחי 0.00 מ' (גבול מגרש) במקום 4.0 לממ"דים
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 40% מקו בניין מערבי לחזית רחוב הרצוג דהיינו 2.40 מ'
במקום 4.00
– הקלה להבלטת מרפסות של עד 10% מקו בניין מזרחי דהיינו 3.60 מ' במקום 4.00
– הקלה לתוספת 1 יח"ד נוספת מעל המותר עפ"י תב"ע

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170395 חובות הלבבות 9

בקשה מס': 20170395

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קבוצת יושפה-יקר התחדשות עירונית בע" מרחוב מעלה הארגמן 19 אבן יהודה
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חובות הלבבות 9 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 508
מהות הבקשה:
– הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 7.5 קומות (מתוכם 3 קומות מהתב"ע),כולל קומת קרקע,
16 יחי"ד (מתוכם 6 יחי"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות,מרפסת גג, פרגולה,
מתקנים וחדרים טכניים,פתוח שטח וגדרות.
מעל קומות מרתף הכוללות:חניות , מתקני חניה, מחסנים דירתיים.
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
-ניוד שטחי שירות (מחסנים) מקומת קרקע לקומות המרתף
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין אחורי מ- 8.00 מ' ל- 7.20 מ'
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית המרתף ל- 90% והקטנת שטח חלחול
– הקלה בגין ביטול מרפסות שירות
– הקלה מהוראת תכנית הר/2213 להגדלת תכסית קומה עליונה ל- 70%

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170957 הנשיא יצחק בן צבי 23

בקשה מס': 20170957

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גמזו יפה ואליהו מרחוב שרה 5 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנשיא יצחק בן צבי 23 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 485

מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה בקו בנין קידמי מערבי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו: 5.00 מ' במקום 10.0 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170812 יגאל ידין, מתחם תע"ש

בקשה מס': 20170812

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מרחוב יצחק שדה 40 ת.ד. 67212 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ידין יגאל הרצליה – מתחם תע"ש

גוש: 6670 חלקה: 2; 7; 48; 52; 55; 69;
גוש: 6675 חלקה: 277; 279; 348

מהות הבקשה:
-ביצוע עבודות חפירה (כ-5000 טון ) הוצאת קרקע מזוהמת מבריכת התשטיפים המערבית ופינויה לאתרי טיפול מתאימים מחוץ לאתר , יבוצע סילוק 4 מכלי מזוט והקרקע המזוהמת בסביבתם , תבוצע חפירת גישוש בשני מוקדים , וכן הצבת 3 מבנים יבילים זמניים לניהול שיקום האתר .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170695 בר אילן 14

בקשה מס': 20170695

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה מרחוב הנדיב 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-אילן 14 הרצליה

גוש: 6533 חלקה: 220

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין אחורי צפוני – 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי דרומי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.00 מ' במקום 7.00 מ' ( במקום נקודתי )
– הקלה בקו בנין צדדי מערבי לקיר ללא פתחים עד למרחק 2.70 מ' מגבול
הצדדי של המגרש .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170946 חבצלת השרון 62

בקשה מס': 20170946

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרייבגר מרחוב חבצלת השרון 62 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חבצלת השרון 62 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1429

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.10 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170602 משה

בקשה מס': 20170602

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

כץ יחיאל רבקה מרחוב יהושפט המלך 75 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: משה הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 81 מגרש: 29א

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל-2.50 מ'
– הקלה לגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב עד לגובה 2.65 מ' במקום 1.50 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170260 מגן דוד 47

בקשה מס': 20170260

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גוטוירט שירלי ושמחה מרחוב מגן דוד 47 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מגן דוד 47 הרצליה

גוש: 7927 חלקה: 4

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי מערבי לבריכה (ג'קוזי) – 0.69 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 1.24 מ' במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.
– הקלה של עד 10% בקו בנין צדדי מערבי – 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161058 הנשיא יצחק בן צבי 173

בקשה מס': 20161058

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

הרשמן נעים דניאלה מרחוב הברוש 15 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנשיא יצחק בן צבי 173 הרצליה

גוש: 6518 חלקה: 224 מגרש: 1

מהות הבקשה:
– הקלה בגובה גדר צפונית בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50מ'
– הקלה לקו בנין מזרחי אחורי לבריכה – 1.45 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צפוני צדדי לבריכה – 2.35 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170815 שער הים 31

בקשה מס': 20170815

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

דומוב בוריס וסמולר לב מרחוב כ"ג יורדי הסירה 8 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: שער הים 31 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 327

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין קדמי צפוני לבריכה – 1.70 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה עד 25% קו בנין צדדי עקב מגרש אירגולרי
– הקלה בקו בניין מערבי למתקני חניה תת קרקעי בגבול חלקה
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.50 מ'
– הקלה לשינוי גובה חניה תת קרקעי מ- 2.20 מ' ל-2.50 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי דרומי לבריכה – 1.50 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170916 משה

בקשה מס': 20170916

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קמינסקי שיבי אירית וחיים מרחוב עמיר 42 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: משה הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 102 מגרש: 002

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל-2.40 מ'
– הקלה למרחק בין מבנים: 5.40 מ' במקום 8.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170904 גלי תכלת 21

בקשה מס': 20170904

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

סריניטי אנד סקסס בע"מ ע"י מיופה הכו מרחוב הירקון 52 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גלי תכלת 21 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 207

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי צפוני – 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מזרחי לבריכה – 1.75 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מזרחי לחדר מכונות לבריכה – 2.09 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.40 מ' לצורך העברת מערכות טכניות

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170887 רש"י 10

בקשה מס': 20170887

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מרצ'בסקי חיים ומרצ'בסקי צבי מרחוב רש"י 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רש"י 10 הרצליה

גוש: 6526 חלקה: 91

מהות הבקשה:
-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/253/א ממגורים לגן ילדים לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170661 וינגיט 33

בקשה מס': 20170661

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רחימזדה אירג' מרחוב ההדרים 22 כפר נטר

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 33 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 658

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין אחורי מערבי – 2.60 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170895 רחוב 8422 3,5,7 גליל ים ב'

בקשה מס': 20170895

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ מרחוב חלוצי יסוד המעלה 7 ראשון לציון

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: 8422 3,5,7 גליל- ים ב' הרצליה

גוש: 6422 חלקה: 9 מגרש: 119
קואורדינטות :
X=183085.68
Y=673954.89
מהות הבקשה:
– הקלה לתוספת של עד 20% משטחי הבניה הכוללים המותרים בהתאם להוראות סעיף 151
(ב3) לחוק תכנון ובניה כולל תוספת של 23.8% בכמות הדירות ( 130 במקום 105) .
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי -4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי דרומי בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין קדמי מערבי – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170839 הפועל 22

בקשה מס': 20170839

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

שירותי בריאות כללית מרחוב ארלוזורוב 101 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הפועל 22 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 510 מגרש: 230

מהות הבקשה:
– הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי דרומי- 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
– התקנת מדרגות מילוט חיצוניות קלות בצמוד לקו מגרש אחורי דרומי לכיוון שצ"פ
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170805 מורדי הגטאות 87

בקשה מס': 20170805

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אליוב אבי מרחוב מורדי הגטאות 87 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מורדי הגטאות 87 הרצליה

גוש: 6558 חלקה: 425 מגרש: 816

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין קידמי בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע
רחוב בין שני צמתים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי צפוני לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו:3.30 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה בקו בנין קידמי מערבי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל
מפלס פני הקרקע הסופיים דהיינו: 4.48 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170893 רחוב 8422 9,11, גליל ים ב'

בקשה מס': 20170893

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ מרחוב חלוצי יסוד המעלה 7 ראשון לציון

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: 8422 9,11 גליל ים ב' הרצליה

גוש: 6422 חלקה: 9 מגרש: 120
קואורדינטות :
X=183061.41
Y=673874.91
מהות הבקשה:
– הקלה לתוספת של עד 20% משטחי הבניה הכוללים המותרים בהתאם להוראות סעיף 151 (ב3) לחוק תכנון ובניה כולל תוספת של 22.8% בכמות הדירות (86 במקום 70) .
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי -4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי צפוני – 4.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי צפוני בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה של עד 30% בקו בנין צדדי דרומי בקיר ללא פתחים – 3.50 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין קדמי מערבי – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'
– הקלה להבלטת מרפסות עד 40% בקו בניין צדדי דרומי לשצ"פ- 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170695 בר אילן 14

בקשה מס': 20170695

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה מרחוב הנדיב 2 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-אילן 14 הרצליה

גוש: 6533 חלקה: 220

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בנין צדדי מערבי לקיר ללא פתחים עד למרחק 2.70 מ' מגבול
הצדדי של המגרש .
וזאת בהמשך להקלות שפורסמו בעבר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170263 הקדמה 36

בקשה מס': 20170263

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אוהד יונס מרחוב העוגן 9 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הקדמה 36 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 67

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170802 שדה ורבורג 34, כניסה 2

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':2810 תשריט מס': 20170802

בגוש:9117 חלקה: 80 ישוב: שדה ורבורג

שם המבקש:

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

תוספת חניה מקורה לבית מגורים קיים.

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20170887 רש"י 10

בקשה מס': 20170887

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מרצ'בסקי חיים ומרצ'בסקי צבי מרחוב רש"י 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: רש"י 10 הרצליה

גוש: 6526 חלקה: 91

מהות הבקשה:
-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/253/א ממגורים לגן ילדים לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170832 ה' באייר 4

בקשה מס': 20170832

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

דפן רוני בניה ויזמות בע"מ מרחוב ערבי נחל 1 גבעתיים

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ה' באייר 4 הרצליה

גוש: 6530 חלקה: 276 מגרש: 1

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בניין צידי צפוני לגזוזטראות – 3.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170322 דוד המלך 36

בקשה מס': 20170322

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גלקין דמיטרי ונתליה ע"י עו"ד אולגה מרחוב אחד העם 9 א תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: דוד המלך 36 הרצליה

גוש: 6667 חלקה: 638

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170786 גדעון האוזנר

בקשה מס': 20170786

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

סלע איסתא נדל"ן ישראלי מרחוב אחי אילת 57 קרית חיים

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גדעון האוזנר הרצליה

גוש: 6423 חלקה: 12 מגרש: 100

מהות הבקשה:
-הקלה לתוספת עד 20% משטחי הבניה הכוללים המותרים בהתאם להוראות סעיף 151(ב3)
לחוק התכנון והבניה, כולל תוספת 18.5% בכמות הדירות (64 במקום 54) ותוספת 2 קומות
(10 במקום 8)
– הקלה בקו בנין קידמי דרומי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל מפלס פני הקרקע
הסופיים דהיינו: בליטת גזזוטראות 6% מקו בניין אחורי דרומי 5.00 מ' המהווים בליטה 0.30 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 5.00 מ' לצורך העברת מערכות טכניות

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170632 סימטת השקד 12, כפר שמריהו

בקשה מס': 20170632

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גבאי אריה מרחוב בית השואבה 6 רעננה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: סימטת השקד 12 כפר שמריהו

גוש: 6665 חלקה: 43;

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה בקו בניין לחניה תת קרקעית בגבול חלקה מזרחי וצפוני
– הקלה לקו בנין מזרחי אחורי לבריכה – 2.40 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צפוני צדדי לבריכה – 1.59 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין מערבי קדמי לבריכה – 2.30 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170161 שדרות אבא אבן 19

בקשה מס': 20170161

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קבוצת דלק בע"מ ע"י יפו רונן מרחוב אבא אבן (שד') 19 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אבא אבן (שד') 19 הרצליה

גוש: 6420 חלקה: 81;;

מהות הבקשה:

-תוספת שימוש למלונאות לפי הוראות תכנית הר/1/1900

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170161 שדרות אבא אבן 19

בקשה מס': 20170161

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קבוצת דלק בע"מ ע"י יפו רונן מרחוב אבא אבן (שד') 19 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אבא אבן (שד') 19 הרצליה

גוש: 6420 חלקה: 81;;

מהות הבקשה:
– ניוד שטח עיקרי מקומות על קרקעיות לתת קרקעיות בסך של 924.29 מ"ר
מהוראות תב"ע הר/1900
-שינוי מיקום בריכה מקומת הגג מקומת הגג לקומת מרתף מהוראות תב"ע הר/1/1900
-שינוי ייעוד מתעשייה למלונאות לפי הוראות תכנית הר/1/1900

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170842 וינגיט 130

בקשה מס': 20170842

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

ילנה מינץ מרחוב וינגיט 130 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 130 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 509

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה עד 25% קו בנין צדדי עקב מגרש אירגולרי
– הקלה לביטול רוחב מעבר 1.00 מ' באחת מפאות הבריכה
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 3.00 מ'
– הקלה בגובה חניה מ- 2.20 מ' ל- 2.45 מ'
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170469 פולג

בקשה מס': 20170469

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

יוסף ורות כהן מרחוב קבוץ גלויות 171 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: פולג הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 103 מגרש: 2ג

מהות הבקשה:
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.
– הקלה של עד 10% בקו בנין אחורי דרומי – 7.20 מ' במקום 8.00 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי מזרחי – 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.58 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170433 הרקפות 16, כפר שמריהו

בקשה מס': 20170433

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מיכאלי בן דב קרן מרחוב הרקפות 16 כפר שמריהו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הרקפות 16 כפר שמריהו

גוש: 6671 חלקה: 54

מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין לבריכה – 1.00 מ' קו בנין צדדי מזרחי במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170349 מנחם בן סרוק 33

בקשה מס': 20170349

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה מרחוב שנקר 14 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בן-סרוק מנחם 33 הרצליה

גוש: 6527 חלקה: 379 מגרש: 379

מהות הבקשה:

-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/ 2142 ממבנים ומוסדות ציבור למסחר בשטח של מ"ר המהווים % לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170302 אברבנאל 10

בקשה מס': 20170302

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רה קסטרו שרית ואבישי מרחוב בלינסון 5 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אברבנאל 10 הרצליה

גוש: 6540 חלקה: 4 מגרש: 4-א, 4-ב, א

מהות הבקשה:

– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161136 לח"י 37

בקשה מס': 20161136

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

בן שר נחמה מרחוב לח"י 37 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: לח"י 37 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1137;

מהות הבקשה:
– הקלה לקו בנין לבריכה – 1.00 מ' קו בנין קדמי מזרחי במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין לבריכה – 1.00 מ' קו בנין קדמי דרומי במקום 4.00 מ'
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170768 פולג

בקשה מס': 20170768

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גררה גדעון מרחוב באר יעקב ת.ד. 7121

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: פולג הרצליה

גוש: 6545 חלקה: 102; מגרש: 002; חלקה: 107 מגרש: 002

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.40 מ'
– הקלה למרחק בין מבנים: 5.40 מ' במקום 8.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170378 גלי תכלת 60

בקשה מס': 20170378

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

זאטריגון נכסי נאמנות בע"מ מרחוב אלון יגאל 98 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גלי תכלת 60 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 182

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בניין למתקני חניה תת קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה לגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב, עד ל- 2.60 מ' במקום 1.50 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170375 גלי תכלת 62

בקשה מס': 20170375

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

זאטריגון נכסי נאמנות בע"מ מרחוב אלון יגאל 98 תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: גלי תכלת 62 הרצליה

גוש: 6669 חלקה: 183

מהות הבקשה:
– הקלה בקו בניין למתקני חניה תת קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה לגובה גדר קדמית עבור שער כניסה לרכב, עד ל- 2.60 מ' במקום 1.50 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170260 מגן דוד 47

בקשה מס': 20170260

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גוטוירט שירלי ושמחה מרחוב מגן דוד 47 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מגן דוד 47 הרצליה

גוש: 7927 חלקה: 4

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי מערבי לבריכה (ג'קוזי) – 0.69 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 1.24 מ' במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170812 יגאל ידין מתם תע"ש נוף ים

בקשה מס': 20170812

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מרחוב יצחק שדה 40 ת.ד. 67212 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ידין יגאל הרצליה – מתחם תע"ש נוף ים

גוש: 6670 חלקה: 2; 7;; 47; 48; 55;; 56;; 69;
גוש: 6675 חלקה: 276; 277; 279; 340; 341; 342; 344; 348

מהות הבקשה:
-ביצוע עבודות הכוללות חפירה (כ-5000 טון ) והוצאת קרקע מזוהמת מבריכת התשטיפים המערבית ופינויה לאתרי טיפול מתאימים , יבוצע סילוק 4 מכלי מזוט והקרקע בסביבתם ,וכן תבוצע חפירת גישוש בשלוה מוקדים , הצבת 3 מבנים יבילים לניהול האתר .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170796 לוי אשכול 2

בקשה מס': 20170796

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

לוי קרן מרחוב נורדאו 34 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: לוי אשכול 2 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1245;

מהות הבקשה:
-שימוש חורג מת.ב.ע. הר/ 253/א ממגורים לגן ילדים
בשטח של כ- 176.3 מ"ר לתקופה של 5 שנים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170458 הגפן 9

בקשה מס': 20170458

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

באר שמשון מרחוב האשל 3 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הגפן 9 הרצליה

גוש: 6670 חלקה: 234

מהות הבקשה:
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170767 הדר 47

בקשה מס': 20170767

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

בירן חשמונאית ובן מרחוב הדר 47 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הדר 47 הרצליה

גוש: 6536 חלקה: 337

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לביטול קומת עמודים ובניית דירת קרקע
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.60 מ'
– הקלה של עד 10% קו בנין צדדי דרומי – 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה להצמדת המרתף לדירת הגן בבניין

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170260 דוד מגן 47

בקשה מס': 20170260

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גוטוירט שירלי ושמחה מרחוב מגן דוד 47 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: מגן דוד 47 הרצליה

גוש: 7927 חלקה: 4

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי מערבי לבריכה (ג'קוזי) – 0.69 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 1.24 מ' במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161222 פסח יפהר 23

בקשה מס': 20161222

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

זיו לי ויונתן מרחוב יפהר פסח 23 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: יפהר פסח 23 הרצליה

גוש: 6544 חלקה: 47 מגרש: 30

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170646 וינגייט 153 ד'

בקשה מס': 20170646

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גפן ניצה מרחוב אוריאל אופק 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: וינגיט 153 ד הרצליה

גוש: 6517 חלקה: 326

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– הקלה לקו בנין צדדי צפוני לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין אחורי מערבי לחדר מכונות לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בנין צדדי דרומי לחדר מכונות לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170322 דוד המלך 36

בקשה מס': 20170322

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

גלקין דמיטרי ונתליה ע"י עו"ד אולגה מרחוב אחד העם 9 א תל אביב – יפו

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: דוד המלך 36 הרצליה

גוש: 6667 חלקה: 638

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו
– ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע ללא תוספת באחוזי בניה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161018 בר כוכבא 67

בקשה מס': 20161018

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

קלוו גיל מרחוב בר-כוכבא 67 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: בר-כוכבא 67 הרצליה

גוש: 7291 חלקה: 155

מהות הבקשה:
– תוספת של עד 6% באחוזי הבניה והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, ככל שנתבקשו

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170788 חנה רובינא 11

בקשה מס': 20170788

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

אפרים פלינר חברה לבניין והשקעות בע" מרחוב ההסתדרות פתח תקווה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: חנה רובינא 11 הרצליה

גוש: 6525 חלקה: 208 מגרש: 205

מהות הבקשה:
הקלה בגובה מקסימלי של הבנין מ-67+ (מפלס אבסולוטי) ל- 70+ (גובה אבסולוטי)
הקלה לת.ב.ע. הר/ 1819 – להפריד שטח בשימוש עיקרי משותף מהמרתף והצמדתו לדירות
הקרקע.
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף 4.25 – מ' מ- 2.20 מ' ל- 4.00 מ' לצורך העברת מערכות טכניות
הקלה לשינוי גובה חלל מרתף 7.31- מ' מ 2.20 מ' ל- 4.00 מ' לצורך העברת מערכות טכניות

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170667 אלוף יגאל אלון 24

בקשה מס': 20170667

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרה בזאת הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213
כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב הרצליה הוגשה ע"י: יגאל אלון נישה בע"מ מרחוב חוצות שפיים ת.ד. 369 שפיים

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: אלוף אלון יגאל 24 הרצליה

גוש: 6532 חלקה: 230

מהות הבקשה:
הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות,
ממ"דים, 2 מעליות, גזוזטראות, תוספת של 13 יח"ד, מתקני חניה, חניות, שינוי קוי בניין,
גדרות ופיתוח שטח.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 28 יח"ד.
הקלה בקו בניין קדמי צפוני לממ"ד – 1.8 מ' במקום 2 מ'
הקלה בקו בניין קדמי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.50 מ' מעל מפלס פני הקרקע הסופיים.
הקלה בקו בניין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול החלקה.
הקלה של עד 10% בקווי בניין צדדיים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה