20170428 באר גנים (ניצנים) 1624

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית פרטי חד משפחתי +הקלות.

גוש: 395 חלקה: 77 מגרש: 1624

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1624

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170428

ע"י : שטרית עומרי שטרית צליל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית פרטי חד משפחתי +הקלות.

הקלה
הקלה בקו בנין אחורי דרומי 10% מ-5.00 מ' ל-4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170451 גברעם 753

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל

גוש: 2840 חלקה: 10 מגרש: 30

בכתובת: גבר-עם, מבנה מספר: 753

יעוד: לא מעודכן עדיין

בקשה מספר: 20170451

ע"י : מקורות מרחב דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל
הריסת מבנה כלורינטור
והקמת מבנה כלורינטור חדש
160.660 x:
y: 612.185

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201705521 באר גנים (ניצנים) 1248

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי והקלות.

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1248

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1248

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: ‏1‏20170552‏

ע"י : דהרי זוהר זכריה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי והקלות.
הקלה
הקלה בקו בנין אחורי צפון מזרח 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין אחורי צפון מערבי 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170451 גבר עם 753

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל

גוש: 2840 חלקה: 10 מגרש: 30

בכתובת: גבר-עם, מבנה מספר: 753

יעוד: לא מעודכן עדיין

בקשה מספר: 20170451

ע"י : מקורות מרחב דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קידוח גברעם 13 – תכנית שינויים למצב קיים והסדרה בדיעבד למבנה חדר חשמל
הריסת מבנה כלורינטור קיים
והקמת מבנה כלורינטור חדש
160.660 x:
y: 612.185

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170294 באר גנים (ניצנים) 1584

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת יח"ד אחת צמודת קרקע הכוללת: קומת קרקע , ממ"ד,גדרות , פרגולות וחניה ל-2 כלי רכב ומשטחים מרוצפים.

גוש: 395 חלקה: 78 מגרש: 1584ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1584

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170294

ע"י : אלימלך ענת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת יח"ד אחת צמודת קרקע הכוללת: קומת קרקע , ממ"ד,גדרות , פרגולות וחניה ל-2 כלי רכב ומשטחים מרוצפים.
הקלה
הקלה בקו בנין צדדי צפון מזרח 10% מ3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין צדדי צפון מערב 10% מ3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201706121 שכונה חדשה 233, כרמיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מספר 20150197

גוש: 2839 חלקה: 5 מגרש: 233

בכתובת: כרמיה שכונה חדשה, מבנה מספר: 233

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏1‏20170612‏

ע"י : איתי גולדשטיין רעות גולשטיין

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לשינוי חומרי גמר חומת חזית קדמית מזרחית מאבן מלאכותית /טבעית לגדר קלה מאלומיניום
ולגובה מ 120 ס"מ ובגובה משתנה עד 176 ס"מ ,כ- 20 מ"א

הקלה לגובה גדר צידית דרומית
מגובה 120 ס"ר לגובה 191 ס"מ
כ- 5.20 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201704552 באר גנים (ניצנים) 1495

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי +בריכה +מחסן+הקלה

גוש: 401 חלקה: 100 מגרש: 1495

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1495

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏2‏20170455‏

ע"י : שאער אליסף אסף שאער מיכל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי +בריכה +מחסן+הקלה
הקלה
הקלה בקו בנין צידי מזרחי 10% ,מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין צידי מערבי 10% ,מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
הקלה בקו בנין אחורי צפוני 10% ,מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.
שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית , לקו בנין אחורי צפוני וצידי מערבי, במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201705121 הרחבה 178, הודיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד קומתי+ הקלה

גוש: 2684 חלקה: 8 מגרש: 178

בכתובת: הודיה הרחבה, מבנה מספר: 178

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏1‏20170512‏

ע"י : טמיר נרקיס

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד קומתי+ הקלה
הקלה
חומה (הגובלת עם המדרכה) בגובה 1.5 מ' במקום מסד בגובה 0.2 מ' ומעקה מעל.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170374 באר גנים (ניצנים) 1253

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1253ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1253

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170374

ע"י : ראובן יוני ראובן יהלומית אורטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: ממ"ד , חניות לא מקורות ובריכה כולל קלות.
הקלות
הקלה בקו בנין צדדי צפוני, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין אחורי מערבי, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.50 המהווים 50 ס"מ
הקלה בקו בנין צדדי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית בקו בנין 3 מ' לקו בנין צידי צפוני 1.02 מ', בשטח של 22.78 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170345 באר גנים (ניצנים) 1661

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית פרטי חד משפחתי +הקלה.

גוש: 400 חלקה: 145 מגרש: 1661

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1661

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170345

ע"י : חג'ג' רות חג'ג' דוד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית פרטי חד משפחתי +הקלה.
הקלה
בקו בנין צידי מזרחי מ-3.0 מ' ל-2.70 מ' במסגרת 10% המותרים, המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170372 ניצנים 101

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל התאמת בית קיים להיתר ותוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד , בהיתר מס' 920129 סככות קיימות ומוצעות בדיעבד, משפ' משעולי

גוש: 2786 חלקה: 2 מגרש: 587-1

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 101

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170372

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין דרומי קדמי לצורך תוספת ממ"ד מקו בניין 3 מ' לקו בניין 1.50 מ'
סה"כ חריגה 7.65 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150697 מבקיעים 53

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)

גוש: 2844 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר: 53

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150697

ע"י : בטיטו אברהם בטיטו הילה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)
הסדרה בדיעבד של בריכת השחיה ותוספת שטחי בניה+ הקלה
הקלה
הקלה לבריכה לשימוש פרטי בקו בנין מערבי אחורי במרחק של 1.66 מגבול מגרש
קלה לשינוי בגובה גדר מ1.20 מ' לפי תב"ע – צפונית ל 1.33 מ', דרומית ל1.32 מ', מערבית 1.31 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170212 כוכב מיכאל 90

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת יח"ד לבן ממשיך

גוש: 2792 חלקה: 67 מגרש: 90

בכתובת: כוכב-מיכאל, מבנה מספר: 90

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170212

ע"י : עופרה נץ רועי נץ

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ההקלה המבוקשת
המרת 17.93 מ"ר משטח עיקרי לשירות למחסן

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201705511 הרחבה 335, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 335A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 335

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: ‏1‏20170551‏

ע"י : סדון שמשון שמעוני סדון שרונה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + הקלה
הקלה של 3.26 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מזרח , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 3.27 מ"ר בקו בניין צידי בק.ק. 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.98 מ"ר בקו בניין אחורי בק.ק. 10% בצד צפון , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה של 1.72 מ"ר בקו בניין צידי במרתף 10% בצד מערב , מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30ס"מ
הקלה לכניסה חיצונית למרתף

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160157 ניצנים 556

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל התאמת מצב קיים ומוצע בדיעבד ותוספת סככה לבית קיים בהיתר 20120665 והעתקת מחסן כתר קיים בהיתר+ הקלה

גוש: 2786 חלקה: 1 מגרש: 556

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 556

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160157

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

התאמת מצב קיים ומוצע בדיעבד ותוספת סככה לבית קיים בהיתר 20120665 והעתקת מחסן כתר קיים בהיתר+ הקלה
עבור – צחי יעקובוביץ
הקלה בקו בניין צידי צפון מזרחי 10% ובסה"כ 0.53 מ"ר
הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 185.44 מ"ר המהווים 45.44 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201704592 באר גנים (ניצנים) 1567

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה

גוש: 395 חלקה: 80 מגרש: 1567

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1567

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: ‏2‏20170459‏

ע"י : חנה כהן קצב קצב ישראל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה
הקלה
בקו בנין צדדי צפוני מבוקשת הקלה של 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
בקו בנין צדדי דרומי מבוקשת הקלה של 10% במקום 3.00 מ' ל2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
בקו בנין אחורי מערבי מבוקשת הקלה של 10% במקום 5.00 מ' ל4.50 מ' המהווים 50 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201706051 כוכב מיכאל 43

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הארכת שימוש חורג ממחסן חקלאי לקרמיקה והגדלת פרגולה קיימת בדיעבד.

גוש: 2792 חלקה: 44 מגרש: 43

בכתובת: כוכב-מיכאל, מבנה מספר: 43

יעוד: מגורים

בקשה מספר: ‏1‏20170605‏

ע"י : ראומה נחמיאס אריה נחמיאס

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הארכת שימוש חורג ממחסן חקלאי לקרמיקה והגדלת פרגולה קיימת בדיעבד.

הארכת תוקף שימוש חורג ממחסן חקלאי לסדנת קרמיקה בשטח של 113.56 מ"ר, מתאריך 5.8.2013 עד תאריך 5.8.2020

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160975 ברכיה 192

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2692 חלקה: 91 מגרש: 192

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 192

יעוד:

בקשה מספר: 20160975

ע"י : כהן שמעון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170330 הרחבה 269, חלץ

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורחם חד משפחתי הכולל: בריכת שחיה שימוש פרטי, מחסן גינה ופרגולות.

גוש: 2143 חלקה: 26 מגרש: 269

בכתובת: חלץ – הרחבה, מבנה מספר: 269

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170330

ע"י : שאלתיאל גילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170380 הרחבה 53, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 53

יעוד:

בקשה מספר: 20170380

ע"י : הגלילי יהל איתן הגלילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170095 נתיב העשרה 125

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר מספר 20000394 הכוללת תוספת מחסן קיים ומוצע בדיעבד ובניית ממ"ד חדש + הקלות.

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 125

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 125

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170095

ע"י : בן דוד שלומי בן דוד איריס

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170304 באר גנים (ניצנים) 1618

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת יח"ד חד משפחתית הכוללת: מגורים, ממ"ד, גדרות וחניה מקורה. +הקלה

גוש: 395 חלקה: 79 מגרש: 1618ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1618

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170304

ע"י : חגי מורג

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160846 באר גנים (ניצנים) 1572

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי ובריכת שחיה פרטית, +הקלה

גוש: 395 חלקה: 78 מגרש: 1572

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1572

יעוד:

בקשה מספר: 20160846

ע"י : דוד כהן רבקה כהן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170324 נתיב העשרה 83

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד להיתר מס' 960911

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 83

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 83

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170324

ע"י : פולד אביבה פולד בן ציון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170290 הרחבה 91, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוכנית שינויים להיתר 20160135 הכוללת : תוספת קומה שינוי פנים וחוץ ,פיתוח + הקלה

גוש: 2832 חלקה: 4 מגרש: 91

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 91

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170290

ע"י : בר בן -ישי בן ישי ליטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160076 הרחבה 92, גיאה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית הכוללת : בריכה לאישור בדיעבד, מחסן מוצע, פרגולה לאישור בדיעבד והריסת פרגולה , הריסת קירוי בפרגולה ושינוי גובה 0.00 + הקלה

גוש: 2898 חלקה: 92 מגרש: 92

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 92

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160076

ע"י : ברדה גלי ויצמן ליבנת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170336 באר גנים (ניצנים) 1104

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת מבנה מגורים חד משפחתי+ הקלה

גוש: 376 חלקה: 137 מגרש: 1104ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1104

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170336

ע"י : כהן אלון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170337 באר גנים (ניצנים) 1060

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 376 חלקה: 140 מגרש: 1060

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1060

יעוד:

בקשה מספר: 20170337

ע"י : בוירסקי מרדכי בוירסקי רחל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150572 יד מרדכי

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח יד מרדכי 12 הסדרה בדיעבד והצבת מבנה הכלרה + הקלה

גוש: 2824 חלקה: 2 מגרש:

בכתובת: יד-מרדכי, מבנה מספר:

יעוד: חקלאות

בקשה מספר: 20150572

ע"י : מקורות בע"מ מחוז דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170380 הרחבה 53, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 53

יעוד:

בקשה מספר: 20170380

ע"י : הגלילי יהל איתן הגלילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170288 ניר ישראל 34

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל עידכון מצב קיים הכולל: תוספת בנייה, הריסות,הקמת בריכת שחיה לשימוש פרטי- בדיעבד ובקשה להקלה.

גוש: 2673 חלקה: 15 מגרש: 32

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 34

יעוד: אזור מגורים בנחלה

בקשה מספר: 20170288

ע"י : נבעה עזרא נבעה נורית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160664 תלמי יפה 310

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד, הגדלת סלון ע"ח שטח מרפסת מקורה מאושרת ושינויים פנימיים

גוש: 3161 חלקה: 21 מגרש: 310

בכתובת: תלמי-יפה, מבנה מספר: 310

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160664

ע"י : רפאלוביץ אסתר רפאלוביץ זאב

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160972 הרחבה 50, משען

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי . +הקלה

גוש: 2565 חלקה: 42 מגרש: 50

בכתובת: משען – הרחבה, מבנה מספר: 50

יעוד: אזור מגורים א'

בקשה מספר: 20160972

ע"י : שייחי שרונה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170131 נתיב העשרה 327

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי והקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 327A

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 327

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20170131

ע"י : כחלון יניב כחלון עינת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי והקלה
הקלה בקו בנין צידי מערבי במסגרת 10% המותרים
מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך עליו מבוקשת ההקלה -9.25 מטר

הקלה בקו בנין אחורי צפוני במסגרת 10% המותרים
מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך עליו מבוקשת ההקלה -11.95 מטר

ניוד זכויות מקומה א' לקומת קרקע בסך של 4.4 מ"ר ( 1.09%) לצורך הגדלת תכסית קרקע מ 45% המותרים ל 46.09%
התכסית המבוקשת היא 185.30 מ"ר (46.09%) במקום 180.90 מ"ר (45%)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160873 שכונה חדשה 244, כרמיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת שטח לבית מגורים קיים בהיתר 20081041 פרגולות מחסן וחומה + הקלות

גוש: 2839 חלקה: 5 מגרש: 244

בכתובת: כרמיה שכונה חדשה, מבנה מספר: 244

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160873

ע"י : ארז ורון אורלי ורון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170063 הרחבה 400, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוכנית שינויים להיתר מס' 20090266 והקלה.

גוש: 2782 חלקה: 8 מגרש: 400

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 400

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170063

ע"י : טובול בנימין טובול דניאלה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170130 ניר ישראל 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית לבית מגורים קיים בהיתר מספר 2546 הכוללת שינויים ותוספת שטחים קיים ומוצע בדיעבד

גוש: 2674 חלקה: 8 מגרש: 45

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170130

ע"י : צ'סנר אהוד צ'סנר עמית חן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160766 נתיב העשרה 78

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 78

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 78

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160766

ע"י : מנשה גבי מנשה אסתר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170011 הרחבה 604, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 604 ב'

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 604

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170011

ע"י : זיגדון ענבל פרידמן שמואל פרידמן הודיה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405
הקלה
הגדלת תכסית מ-130 מ"ר עפ"י תכנית החלה 141.50 מ"ר המהווים 11.50 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150572 יד מרדכי

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח יד מרדכי 12 הסדרה בדיעבד והצבת מבנה הכלרה + הקלה

גוש: חלקה: מגרש:

בכתובת: יד-מרדכי, מבנה מספר:

יעוד:

בקשה מספר: 20150572

ע"י : מקורות בע"מ מחוז דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150572 יד מרדכי

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח יד מרדכי 12 הסדרה בדיעבד והצבת מבנה הכלרה + הקלה

גוש: 2842 חלקה: 2 מגרש: 2006

בכתובת: יד-מרדכי, מבנה מספר:

יעוד: חקלאות

בקשה מספר: 20150572

ע"י : מקורות בע"מ מחוז דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170293 נתיב העשרה 66

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 66

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 66

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170293

ע"י : דפנה עובד דפנה מירי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150553 ניצנים 801

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הסדרת תכנית מצבית להסדרת מבנה 1 מפעל קיים ומוצע בדיעבד מהיתרים מספר 950228,11/89,323/45

גוש: חלקה: מגרש:

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 801

יעוד:

בקשה מספר: 20150553

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170128 הרחבה 326, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי , מרתף והקלה.

גוש: 1777 חלקה: 19 מגרש: 326 A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 326

יעוד:

בקשה מספר: 20170128

ע"י : ניצן תומר מרדכי שמר ניצן עינת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי , מרתף והקלה.
הקלה
1. הקלה בקו בנין צידי דרומי בסך 10% מקו בנין 3 מ' לקו בין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה- 14.25 מ'.
2. הוספת כניסה חיצונית למרתף הכוללת מדרגות חיצוניות.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20140193 בית שקמה 88

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל אישור בדיעבד לבית מגורים של בעל הנחלה + ממ"ד

גוש: 2571 חלקה: 48 מגרש: 88

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 88

יעוד:

בקשה מספר: 20140193

ע"י : מלול יוסף מזל יוסף

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160976 הרחבה 367, נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חדש + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 367 B

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 367

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160976

ע"י : מסינג עופר כץ מסינג שולמית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בגובה הבית מ- 7.00 מ' ל- 7.95 מ' סה"כ 36.18 מ"א
הקלה בגובה הבית מ- 7.00 מ' ל- 7.20 מ' סה"כ 23.68 מ"א
בליטת קומת קרקע בקו בנין צידי מזרחי במסגרת 10% המותרים מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.77 המהווים 23 ס"מ , סה"כ חריגה 0.78 מ"ר .
בליטת קומה א' בקו בנין צידי מזרחי במסגרת 10% המותרים מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ , סה"כ חריגה 2.16מ"ר .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170180 בית שקמה 515

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל העברת 12.06 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת קרקע לצורך הגדלת תכסית קרקע

גוש: 2572 חלקה: 151 מגרש: 515

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 515

יעוד:

בקשה מספר: 20170180

ע"י : אלבז שרלי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

העברת 12.06 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת קרקע לצורך הגדלת תכסית קרקע
מ 30%
המותרים לפי תכנית 2/127/03/6
ל 32.24%

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160827 הרחבה 302 נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 19 מגרש: 302A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 302

יעוד:

בקשה מספר: 20160827

ע"י : סגל אושרה יהודית סגל אילן
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה -14.50 מ'

הקלה בקו בניין אחורי דרומי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה -3.05 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170047 ניצן 408

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חדש כחלק מדו משפחתי+ הקלה

גוש: 2782 חלקה: 11 מגרש: 408 א

בכתובת: ניצן, מבנה מספר: 408

יעוד: אזור מגורים א'

בקשה מספר: 20170047

ע"י : שכטר אסתר רבקה שכטר אפרים יצחק וילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חדש כחלק מדו משפחתי+ הקלה
הקלה
פתיחת כניסה חיצונית למרתף.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170167 באר גנים (ניצנים) 1235

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה

גוש: 399 חלקה: 135 מגרש: 1235

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1235

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170167

ע"י : נגר נרקיס נגר גלעד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה
הקלות
הקלה בקווי בנין צדדים, צפון מערב ודרום מערב 10% מקו בנין 3 לקו בנין 2.7 המהווים 30 ס"מ.
המרת שטח עיקרי מעל הקרקע לשטח שירות מתחת לקרקע 17 מ"ר המהווים 3.42% משטח המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון