20160903 הרחבה 14, גיאה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית – מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2898 חלקה: 14 מגרש: 14

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 14

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160903

ע"י : שומר עומרי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית – מגורים חד משפחתי+הקלה
הקלה
שינוי גגג רעפים לגג שטוח

837747216

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170167 באר גנים (ניצנים) 1235

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה

גוש: 399 חלקה: 135 מגרש: 1235

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1235

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170167

ע"י : נגר נרקיס נגר גלעד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה
הקלות
הקלה בקווי בנין צדדים, צפון מערב ודרום מערב 10% מקו בנין 3 לקו בנין 2.7 המהווים 30 ס"מ.
המרת שטח עיקרי מעל הקרקע לשטח שירות 17 מ"ר המהווים 3.42% משטח המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160735 הרחבה 154, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלה.מס' תיק רישוי 692758698

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 154

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 154

יעוד:

בקשה מספר: 20160735

ע"י : רבקה כהן משה כהן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + הקלה.מס' תיק רישוי 692758698
הקלה
1. הקלה עבור בריכה ביתית לשימוש פרטי
בקו בנין אחורי מערבי 0.90 מ' במקום 4 מ'
בקו בנין צדדי צפוני 2.80 מ' במקום 3 מ'
2. הקלה- במדרגות ירידה למרתף- כניסה חיצונית.

4238443308

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170011 ניצן הרחבה 604

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 604 ב'

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 604

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170011

ע"י : זיגדון ענבל פרידמן שמואל פרידמן הודיה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת מבנה מגורים חלק מדו משפחתי+ הקלה . 1109291405
הקלה
הגדלת תכסית מ-130 מ"ר עפ"י תכנית החלה ל138.90 מ"ר המהווים 8.90 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

201701751 גל 77, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית מגורים חד משפחתי, המתבטאים ב: 1. הגדלת פטיו כניסה 2. הגדלת מרפסת בקומה
עליונה 3. שינויים פנימיים במרתף (חדרי מכונות) 4. הגדלת בריכת השחיה 5. שינויים בפיתוח הכוללים: הוספת שביל, מדרגות עליה
ממפלס נמוך לגינה ומשטח מרוצף 6. הוספת צובר תת גז קרקעי 7. עדכון שטחים.

הבקשה כרוכה בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170175 מספר תיק בנין: 5883

שם המבקש: אייל אלקיים, ליאור צלר אלקיים

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 102 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
. 1 שינוי בגובה המרתף -מ- 2.2 מ' ל- 2.45 מ'.
. 2 חריגה מקו בניין צידי דרומי לצורך רצועת הריצוף מסביב לבריכת השחיה .
. 3 ניוד שטח שירות המיועד לחניה מקורה לטובת שטח מקורה (בליטה) בהיקף המבנה

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170293 נתיב העשרה 66

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 66

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 66

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170293

ע"י : דפנה עובד דפנה מירי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגת ממ"ד בקו בניין צידי דרומי
מ- 3.00 מטר ל- 2.90 מטר

אורך הקטע עליו מבוקשת ההקלה 3.68 מטר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160735 ניצן הרחבה 154

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלה.מס' תיק רישוי 692758698

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 154

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 154

יעוד:

בקשה מספר: 20160735

ע"י : רבקה כהן משה כהן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + הקלה.מס' תיק רישוי 692758698
הקלה
1. הקלה עבור בריכה ביתית לשימוש פרטי
בקו בנין אחורי מערבי 1.50 מ' במקום 4 מ'
בקו בנין צדדי צפוני 2.68 מ' במקום 3 מ'
2. הקלה- במדרגות ירידה למרתף- כניסה חיצונית.

4238443308

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170254 ברכיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל מתקן פוטו וולטאי של כ 4.5 מגה- ואט , לרבות חדר חשמל ,קולטים תחנות ממירים , מיכל מים וגידור הקפי.

גוש: 1140 חלקה: 1 מגרש: 30

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר:

יעוד:

בקשה מספר: 20170254

ע"י : ברכיה מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ סולאיר אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה להקלה בתכסית פאנלים כוללת במתקן ברכיה מ-40% ל-50%

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170161 באר גנים (ניצנים) 1103

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלות

גוש: 376 חלקה: 137 מגרש: 1103

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1103

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170161

ע"י : חסון משה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי מזרחי 10% בקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צדדי מערבי 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
סה"כ שטח החריגה:
בקומת המרתף 2 מ"ר
בקומת קרקע 6.50 מ"ר
בקומה א' 6.50 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170188 ברכיה 32

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים

גוש: 2692 חלקה: 49 מגרש: 32

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 32

יעוד: אזור מגורים בנחלה

בקשה מספר: 20170188

ע"י : כהן אלירז

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
במבנה קיים ששימש כמגורים למבנה חקלאי בתחום המגורים בנחלה בשטח של 55.94 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170045 ניצן 408

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד כחלק מדו משפחתי+ הקלה

גוש: 2782 חלקה: 11 מגרש: 408 ב'

בכתובת: ניצן, מבנה מספר: 408

יעוד: אזור מגורים א'

בקשה מספר: 20170045

ע"י : הכט חיים הכט ראומה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד כחלק מדו משפחתי+ הקלה
הקלה
פתיחת כניסה חיצונית למרתף

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170129 נתיב העשרה 343

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי +הקלה.

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 343A

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 343

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20170129

ע"י : בידר ערן בידר מיה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי +הקלה.
הקלה
בקו בנין צידי- צפוני בסך 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה- 13.90 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170161 באר גנים (ניצנים) 1103

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי + הקלות

גוש: חלקה: 137 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1103

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20170161

ע"י : חסון משה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין צדדי מזרחי 10% בקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
שטח החריגה עליה מבוקשת ההקלה
בקומת המרתף ____מ"ר
בקומת קרקע ____מ"ר
בקומה א' _____ מ"ר

הקלה בקו בנין צדדי מערבי 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
שטח החריגה עליה מבוקשת ההקלה
בקומת המרתף ____מ"ר
בקומת קרקע ____מ"ר
בקומה א' _____ מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170128 נתיב העשרה 326

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי , מרתף והקלה.

גוש: 1777 חלקה: 19 מגרש: 326 A

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 326

יעוד:

בקשה מספר: 20170128

ע"י : ניצן תומר מרדכי שמר ניצן עינת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי , מרתף והקלה.
הקלה
הקלה בקו בנין צידי דרומי בסך 10% מקו בנין 3 מ' לקו בין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה- 14.25 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160704 באר גנים (ניצנים) 1493

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

גוש: חלקה: 135 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1493

יעוד:

בקשה מספר: 20160704

ע"י : יסמין אל נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות
בקשה להקלה בקו בנין צידי מזרחי מ- 3 מ' ל- 2.80 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.60 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין אחורי צפוני מ- 5 מ' ל- 4.55 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.61 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין צידי מערבי מ- 3 מ' ל- 2.70 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.63 מ"ר

הקלה לקו בנין לבריכה מקו בניין צידי ואחורי 3 מ'
לקו בנין צידי מזרחי במרחק של 1.25 מ' ולקו בנין אחורי צפוני במרחק של 1.39 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160705 באר גנים (ניצנים) 1208

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

גוש: 399 חלקה: 134 מגרש: 1208

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1208

יעוד:

בקשה מספר: 20160705

ע"י : אייל אל נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

בקשה להקלה בקו בנין צידי דרום מערבי מ- 3 מ' ל- 2.80 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.54 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין אחורי דרום מזרחי מ- 5 מ' ל- 4.64 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.09 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין צידי צפון מזרחי מ- 3 מ' ל- 2.70 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 0.77 מ"ר

הקלה לקו בנין לבריכה מקו בניין צידי ואחורי 3 מ'
לקו בנין צידי דרום מערבי במרחק של 1.10 מ' ולקו בנין אחורי דרום מזרחי במרחק של 1.51 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160745 באר גנים (ניצנים) 1606

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משםחתי +הקלה

גוש: 395 חלקה: 78 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1606

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160745

ע"י : איילת רוחמה חומרי חומרי עובדיה מיכאל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משםחתי +הקלה
הקלה
הקלה בקו בנין צידי מערבי- 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צידי מזרחי- 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין אחורי דרומי- 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.5 מ' המהווים 50 ס"מ

. מס' תיק רישוי 7904490336
1977532797

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160930 באר גנים (ניצנים) 1685

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה

גוש: 400 חלקה: 145 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1685

יעוד:

בקשה מספר: 20160930

ע"י : שלומאי עופר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+ הקלה
הקלה
-קו בנין צדדי דרום מזרח, בשיעור של 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.
-הקלה בגובה גג עפ"י תכנית החלה 7.5 מ' לגובה 7.95 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170167 באר גנים (ניצנים) 1235

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה

גוש: 399 חלקה: 135 מגרש: 1235

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1235

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170167

ע"י : נגר נרקיס נגר גלעד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי +הקלה
הקלות
הקלה בקווי בנין צדדים, צפון מערב ודרום מערב 10% מקו בנין 3 לקו בנין 2.7 המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160190 בית שקמה 531

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית להיתר 20140336 הכוללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות

גוש: 2572 חלקה: 167 מגרש: 531

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 531

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160190

ע"י : שירז יוספי יוספי אלכסנדר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית מצבית להיתר 20140336 הכוללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות
העברת 2.60 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע לצורך הגדלת שטח עיקרי בקומה 173.92 מ"ר ל 176.52 מ"ר כתוספת להקלה שאושרה בהיתר מס' 20140336
סה"כ שטח עיקרי בקומה מ 30% – 32.68%

עדכון תכסית מותרת ללא חישוב שטח ממ"ד להקלה שאושרה בהיתר מס' 20140336
הגדלת תכסית קרקע מ35.91% ל36.37% המהווים 2.48 מ"ר
סה"כ תכסית מ 30% – 36.37%

הקלה בדיעבד לגובה גדר אחורית צפון מערבית מ 1.50 ל1.87
ולגובה חומה צידית צפון מזרחית מ1.50 ל 2.30

הקלה לשינוי מיקום מחסן ( בהעדר הוראה בתב"ע ימוקם בתחום קוי הבניין ) ל קו בניין 0 צידי צפון מזרחי ואחורית צפון מערבי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160694 נתיב העשרה 126

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 126

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 126

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160694

ע"י : דותן ערן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798
הקלה
1. הקמת ממ"ד מחוץ לקוי בנין אחורי דרום מזרח מקו בנין 6.00 מ' לקו בנין 5.10 מ' המהווים 90 ס"מ.
2. בקו בנין צידדי דרום מערב מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 1.22 מ' המהווים 3.78 מ'.
3. העברת שטח עיקרי מקומה א לקרקע בשטח של 20.10 לצורך הגדלת תכסית קרקע.
4. הקלה לתכסית מרבית מ-175.5 לפי היתר מס' 20090551 ל 210.1 מ"ר. המהווים 34.6 מ"ר .
5. המרת 14 מ"ר שטח עיקרי לשירות מחסן.
6. הקלה לשטח מחסן מ10 מ"ר ל16 מ"ר.
7. הקלה לשינוי מיקום מחסן ממשולב בגוף בית המגורים ל קו בנין צידי מערבי 0 ובקו בנין אחורי דרומי 0.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160837 נתיב העשרה 107

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 1

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 107

יעוד: אזור מגורים בישוב חקלאי

בקשה מספר: 20160837

ע"י : עובד רמי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר
הקלה
הקלה מקו בנין צידי דרומי עד 67.6% עד 203 ס"מ במקום 300.
הקלה מקו בנין קדמי מערבי עד 40.6% עד 203 ס"מ במקום 500.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170188 ברכיה 32

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5

גוש: 2692 חלקה: 49 מגרש: 32

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 32

יעוד: אזור מגורים בנחלה

בקשה מספר: 20170188

ע"י : כהן אלירז

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
במבנה קיים ממגורים למשרד חקלאי בתחום המגורים בנחלה
בניית סככה חדשה לשימוש חקלאי בשטח החקלאי בנחלה
הריסות מבנים בתחום המגורים ובשטח החקלאי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

ניר ישראל 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך

גוש: 2674 חלקה: 8 מגרש: 45

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170130

ע"י : צ'סנר אהוד צ'סנר עמית חן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך
והקלה לתוספת שטחים מתוך 6%
מתכנית שהופקדה לפני 1989 כ- 8.95 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160190 בית שקמה 531

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית להיתר 20140336 הוכללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות

גוש: 2572 חלקה: 167 מגרש: 531

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 531

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160190

ע"י : שירז יוספי יוספי אלכסנדר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית מצבית להיתר 20140336 הוכללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות
העברת 2.60 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע לצורך הגדלת שטח עיקרי בקומה 173.92 מ"ר ל 176.52 מ"ר כתוספת להקלה שאושרה בבקשה להיתר 20140336
סה"כ שטח עיקרי בקומה מ 30% – 32.68%

עדכון תכסית מותרת ללא חישוב שטח ממ"ד להקלה שאושרה בבקשה להיתר 20140336
הגדלת תכסית קרקע מ35.91% ל36.37% המהווים 2.48 מ"ר
סה"כ תכסית מ 30% – 36.37%

הקלה בדיעבד לגובה גדר אחורית צפון מערבית מ 1.50 ל1.87
ולגובה חומה צידית צפון מזרחית מ1.50 ל 2.30

הקלה לשינוי מיקום מחסן ( בהעדר הוראה בתב"ע ימוקם בתחום קוי הבניין ) ל קו בניין 0 צידי צפון מזרחית ואחרית צפון מערבית

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170152 מבקיעים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל מבנה חדש לתעשייה ושימוש חורג למשך 10 שנים למסחר

גוש: 2846 חלקה: 18 מגרש: 631

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר:

יעוד: תעשיה

בקשה מספר: 20170152

ע"י : מסחר מבקיעים ניסים ברכה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

מבנה חדש לתעשייה ושימוש חורג למשך 10 שנים למסחר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160690 נתיב העשרה 26

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 26

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 26

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160690

ע"י : רוגולסקי אמנון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי צפוני מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0.91 מ' המהווים 209 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150730 גיאה 46

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מספר 123/84 הכשרה בדיעבד לעליית גג בשטח של 23.37 מ"ר

גוש: 2578 חלקה: 2 מגרש: 46

בכתובת: גיאה, מבנה מספר: 46

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150730

ע"י : גוטליב יוסף

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160770 הרחבה 90, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי-רישוי זמין 852668718

גוש: 2832 חלקה: 4 מגרש: 90

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 90

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160770

ע"י : מתן טלמון טלמון פרידמן קארן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי-רישוי זמין 852668718
הקלה:
הקלה בגובה גג עפ"י תכנית החלה גובה 5.5 מ', לגובה 7.67 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160898 הרחבה 165, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת קומה א' לבית קרקע קיים ומאושר בהיתר מספר

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 165

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 165

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160898

ע"י : אזולאי שדיאל אלעד אזולאי טלית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160865 באר גנים (ניצנים) 1054

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה – 9396791108

גוש: 376 חלקה: 139 מגרש: 1054

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1054

יעוד:

בקשה מספר: 20160865

ע"י : רונן עזר יוחאי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה – 9396791108
הקלות

1. הקלה בקו בנין צידי דרום -מערב 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

2. הקלה בקו בנין צידי צפון מזרח 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

3.הקלה בקו בנין אחורי צפון- מערב 10%, מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.

מס' תיק רישוי 4183397234

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160696 נתיב העשרה 141

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 141

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 141

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160696

ע"י : קידר אילנית קידר יואל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים לבית קיים בהיתר
מספר 980469 הכוללת תוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד ובניית ממ"ד חדש + הקלות

1. הקלה להקמת ממ"ד החורג מקו בניין קדמי דרומי מקו בניין 5 מ' לקו בניין 1.20 המהווים 380 ס"מ
ומקו בניין צידי מערבי 3 מ' לקו בניין 0.20 ס"מ המהווים 280 ס"מ
2. המרת 12.50 מ"ר שטח עיקרי לשירות לממ"ד
3. הקלה לשינוי מיקום מחסן ממשולב בגוף בית המגורים לקו בניין צידי מזרחי אחורי צפוני,
במרחק של 1.10 מ' מגבול מגרש צידי מזרחי ובמרחק של 40 ס"מ מגבול מגרש אחורי צפוני
4. הקלה לשטחו של מחסן מ-10 מ"ר ל15.36 מ"ר
5. המרת 5.36 מ"ר שטח עיקרי לשירות למחסן.
6. המרת 28.14 מ"ר שטח עיקרי לשירות למרפסות מקורות
7.הקלה לקו בניין אחורי צפוני 4% מקו בניין 6 מ' לקו בניין 5.80 מ' המהווים 20 ס"מ
סה"כ 2.40 מ"א חריגה
8.העברת כ-34.85 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע לצורך הגדלת תכסית שטח עיקרי בקומה
מ-130 מ"ר ל-164.85 מ"ר
9. הקלה לתכסית מירבית מ-160 מ"ר ל-228.35 מ"ר המהווים 39.37% שהם 68.35 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160736 הרחבה 623, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים כחלק מדו משפחתי- .מס' תיק 7139569492

גוש: 2782 חלקה: 5 מגרש: 623 א'

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 623

יעוד: דרך מוצעת

בקשה מספר: 20160736

ע"י : אילוז גד אילוז שירית שרה אלבז מרדכי אלבז מיטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים כחלק מדו משפחתי- .מס' תיק 7139569492
4238443308
הקלה
בקו בנין צידדי מזרחי 10% מק בנין 3 מטר לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150680 כוכב מיכאל 104

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מספר 20080529 ותוספת שטחים למבנה בן ממשיך + הקלה

גוש: 2793 חלקה: 49 מגרש: 104

בכתובת: כוכב-מיכאל, מבנה מספר: 104

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150680

ע"י : חממי בן ציון חממי אסתר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160812 נתיב העשרה 50

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית בהיתר 970066

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 50

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 50

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160812

ע"י : טס שלום טס מרים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית בהיתר 970066

הקלה לחריגת ממ"ד מקו בניין צידי דרומי 3 מ' לקו בניין 0.58 ס"מ
המהווים 242 ס"מ
שטח החריגה מעבר לקו הבניין מהווה 12.48 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160453 חלץ הרחבה 201

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500

גוש: 2143 חלקה: 5 מגרש: 201

בכתובת: חלץ – הרחבה, מבנה מספר: 201

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160453

ע"י : יוחאי נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500

הקלה
1. הגדלת תכסית 30% המותרים עפ"י תב"ע ל 41.44%, המהווים 63.43 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170043 נתיב העשרה 60

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת בנייה הכוללת ממ"ד

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 60

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 60

יעוד: אזור מגורים בישוב חקלאי

בקשה מספר: 20170043

ע"י : יהודה אהרוני אהרוני רבקה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגת ממ"ד בקו בניין צידי צפוני
15%
מקו בניין 3 מ'
לקו בניין 2.55 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160231 הרחבה 16, גאיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535

גוש: 2898 חלקה: 16 מגרש: 16

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 16

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160231

ע"י : הרמתי אור

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535
הקלה
שינוי מהוראות התכנית, מגג רעפים לגג שטוח בלבד.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160937 באר גנים (ניצנים) 1523

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי

גוש: 401 חלקה: 98 מגרש: 1523

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1523

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160937

ע"י : שמחון ניסים שמחון אדווה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה 10% בקו בניין אחורי צפוני מבוקש 4.50 מ' במקום 5 מ'
הקלה 10% בקו בניין צידי צפון מזרח מבוקש 2.70 מ' במקום 3 מ'
הקלה 10% בקו בניין צידי צפון מערב מבוקש 2.70 מ' במקום 3 מ'
בהתאם לתשריט המופיע בבקשה

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160231 גיאה 16

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535

גוש: 2898 חלקה: 16 מגרש: 16

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 16

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160231

ע"י : הרמתי אור

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535
הקלה
שינוי מהוראות התכנית, מגג רעפים לגג שטוח בלבד.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160945 נתיב העשרה 54

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית מס' 1 בנחלה+ הקלה

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 54

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 54

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160945

ע"י : יעקב וייסמן ויסמן עליזה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית מס' 1 בנחלה+ הקלה
הקלה
בקו בנין צידי דרומי עבור ממ"ד במרחק של 1.39 מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160800 באר גנים (ניצנים) 1107

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל 6503220890

גוש: 376 חלקה: 138 מגרש: 1107ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1107

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160800

ע"י : ארד יובל ארד עדית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

6503220890
הקמת בית מגורים חד משפחתי +הקלה
מס' תיק רישוי 1344439330
הקלות
1. הקלה בקו בנין צדדי דרום מזרח, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.
1. הקלה בקו בנין צדדי צפון מערב, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160940 מועצה אזורית חוף אשקלון 2374

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית לתקופה של 5 שנים עבור ולפמן תעשיות בע"מ הכוללות:עבודות פיתוח ללא הקמת מבנים או מתקנים קבועים,חישוף קרקע,יישור,הידוק תשתית והנחת מצעים בעובי כולל של

גוש: 1279 חלקה: 26 מגרש: 2374

בכתובת: מ.א חוף אשקלון, מבנה מספר: 2374

יעוד: חקלאות

בקשה מספר: 20160940

ע"י : מועצה אזורית חוף אשקלון ולפמן תעשיות בע"מ

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שימוש חורג ל- 5 שנים לאחסון אלמנטים מבטון בקרקע שיעודה חקלאי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160851 באר גנים (ניצנים) 1047

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית יחידת מגורים חד משפחתית+הקלה , מס' תיק רישוי 5026323843

גוש: 376 חלקה: 142 מגרש: 1047ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1047

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160851

ע"י : לוי רחמים טייאב לוי ראכילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית יחידת מגורים חד משפחתית+הקלה , מס' תיק רישוי 5026323843
4746955497
הקלות:
1. בקו בנין צדדי מזרחי, בשיעור של 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70, המהויים 30 ס"מ
2. בקו בנין צדדי דרומי, בשיעור של 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160932 באר גנים (ניצנים) 1100

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה . 1284948915

גוש: 376 חלקה: 136 מגרש: 1100

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1100

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160932

ע"י : סממה שני סממה נתנאל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה . 1284948915
הקלה
בקו בנין צדדי מזרחי בשיעור של 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
בקו בנין צידדי מערבי בשיעור של 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160959 נתיב העשרה 146

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 146

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 146

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160959

ע"י : וולק יריב וולק דניאלה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים בהיתר מס' 20070303 +הקלה בקו בניין צידי
מס רישוי זמין -3740365909
הקלה
1. ממ"ד מחוץ לקוי בנין, קו בנין צידי מערבי, 1.13 מ', בשטח של 16.53 מ"ר.
אורך הקטע עליו מבוקשת הקלה הינו 4.45 מ'
2. ניוד שטח שירות המוגדר עפ"י תכנית החלה מחסן/חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.97 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160850 באר גנים (ניצנים) 1048

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657

גוש: 376 חלקה: 142 מגרש: 1048ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1048

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160850

ע"י : אמסלם נאור אמסלם רונית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657
6274182813
הקלה
1. קו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
2. קו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
3.שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית קו בנין (צידי אחורי 3),
לקו בנין צידי צפוני במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש, קו בנין אחורי מזרחי במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160914 נתיב העשרה 121

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 121

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 121

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160914

ע"י : נפתלי רויטל רויזמן ניר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446
הקלה
1. בקו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.5 מ', המהווים 50 ס"מ.
2. בקו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.7 מ', המהווים 30 ס"מ.
3. בקו בנין אחורי מזרחי, 10% מקו בנין 6 מ' לקו בנין 5.4 מ', המהווים 60 ס"מ.
4. העברת שטח עיקרי מקומה א לקומת קרקע בשטח של 10.92 מ"ר.
5. הגדלת תכסית עפ"י המוגדר בתכנית החלה 160 מ"ר ל 162.92 מ"ר, סה"כ 2.92 מ"ר.
6. ניוד שטח שירות המוגדר לפי תכנית החלה חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.5 מ"ר.
7.בריכה לשימוש פרטי בקו בנין אחורי 1.20 מ'. ובקו בנין צידי 1.20 מ'.
בשטח של 27.20 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150060 משען 14

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית קיים- תוספת בריכת שחיה, תוספת מחסן חיצוני לבריכת השחיה,תוספת פרגולה,שינוי בגג רעפים חלקי, ביטול פרגולה קיימת וסגירת מרפסות למגורים והריסת חניה הקלות : 1. בקשה להקלה בשטח של 20.04 מ"ר 2. שימוש

גוש: חלקה: מגרש: 14

בכתובת: משען, מבנה מספר: 14

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150060

ע"י : משה דפנה משה יואל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150587 גיאה 87

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג להקמת 2 צימרים לתקופה של 5 שנים

גוש: 2578 חלקה: 41 מגרש: 87

בכתובת: גיאה, מבנה מספר: 87

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150587

ע"י : דנון דני דנון ציפורה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון