20150424 מבקיעים 803

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל מבנה חדר משאבות ומאגר מים – א.ת מבקיעים מגרש 803

גוש: 2845 חלקה: 3 מגרש: 803

בכתובת: מבקיעים אדמות חקלאי, מבנה מספר: 803

יעוד: שטח למתקנים הנדסיים

בקשה מספר: 20150424

ע"י : מסחר מבקיעים ניסים ברכה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160683 בית שקמה 595

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי + הקלה, מס' תיק רישוי 2343537217, 3257080870, 9696309565

גוש: 2572 חלקה: 217 מגרש: 595

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 595

יעוד: אזור מגורים א'

בקשה מספר: 20160683

ע"י : ג'רבי עדן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי + הקלה, מס' תיק רישוי 2343537217, 3257080870, 9696309565
הקלה
1. ניוד אחוזי בניה מ2 קומות לקומה אחת מ30% המותרים לפי תכנית ל 33.78% המהוים 20.56 מ"ר
2. הגדלת תכסית מ30% המותרים לפי תכנית ל35.98% המהוים 32.56 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160482 הרחבה 2, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים דו – קומתי חד – משפחתי חדש. +הקלה 9478577854

גוש: 2832 חלקה: 3 מגרש: 2

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 2

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160482

ע"י : מתן אדם פודה זוהר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים דו – קומתי חד – משפחתי חדש. +הקלה 9478577854
הקלה
1. הקלה בקו בנין צידי-צפוני בסך 10% , מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מ"א של הקטע עליו מבוקשת ההקלה הינו 7.20 מטר
2. הקלה בקו בנין אחורי-מערבי בסך 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מ"א של הקטע עליו מבוקשת ההקלה הינו 5.10 מטר
3. הקלה בגובה בנין מ5.5 עד לגובה 6.25 מ' המהווים תוספת של 0.75 מ' – עבור מסתור דודים
מ"א של מעקה הגג עליו מבוקשת ההקלה 19.90 מ'.
4. הקלה בגובה בנין עפ"י תכנית החלה גובה 5.5 מטר לגובה 7.20 מטר,
המהווים תוספת של 1.70 מ'- עבור גג הקומה העליונה.
מ"א של קטע מעקה הגג עליו מבוקשת ההקלה – 33.50 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20140225 ניצנים 498

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד לבית בהיתר מס' 140/82 של פלנר גיורא כולל תוספת מוצעת חדשה הכוללת ממ"ד וסככות הקלות: 1. הקלה בקו בניין צידי צפוני מערבי לצורך תוספת ממ"ד בצד חדרי השינה על מנת להשאיר שטח

גוש: חלקה: מגרש:

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 498

יעוד:

בקשה מספר: 20140225

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160503 ברכיה 169

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית חד משפחתי הכולל: מגורים, ממ"ד , מחסן חיצוני , גדרות בגבולות המגרש וניוד שטחים מקומה א' לקומת קרקע.

גוש: 2694 חלקה: 2 מגרש: 169

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 169

יעוד:

בקשה מספר: 20160503

ע"י : אביחי חדד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע בשטח של 7.51 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160661 בית שקמה 558

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל ביטול היתר מס' 20130075 ובקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי חדש ובריכה והקלות.

גוש: 2572 חלקה: 194 מגרש: 558

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 558

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160661

ע"י : גורדלי אינה יאבושה ויאצ'סלב

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה להקמת בריכה פרטית בשטח של 40.80 מ"ר
הקלה בקו בניין אחורי דרומי במרחק של 1.75 מ' לבריכה ולחדר מכונות תת קרקעי
הקלה בקו בניין צידי מערבי במרחק של 3 מ לבריכה
ניוד זכויות מקומה א לקומת קרקע בשטח של 20.30 מ"ר המהווים 3.76%
לצורך הגדלת תכסית קרקע מ30% ל 33.76%

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160316 ניצנים 597

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה לתוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד ותוספת סככה קיימת ומוצעת בדיעבד בהיתר מס' 140/82 ותוספת ממ"ד מוצע. + הקלה סוגולוף

גוש: 2786 חלקה: 2 מגרש: 597

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 597

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160316

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 157.52 מ"ר המהווים 17.52 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160453 הרחבה 201, חלץ

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500

גוש: 2143 חלקה: 5 מגרש: 201

בכתובת: חלץ – הרחבה, מבנה מספר: 201

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160453

ע"י : יוחאי נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500
הקלות
1. קו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהוווים 30 ס"מ.
2. קו בנין צידי מערבי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהוווים 30 ס"מ.
3. הקלה עבור בריכה- לשימוש פרטי
בקו בנין קדמי מזרחי, במרחק של 1.7 מ' מגבול מגרש
בקו בנין צידי דרומי, במרחק של 1.2 מ' מגבול מגרש
בשטח של 39.38 מ"ר
4. הקלה עבור חניה מקורה בקו בנין צידי מערבי 0
ובקו בנין קדמי צפוני 1.50 מ'- בשטח של 15.82 מ'
5. הקלה עבור מחסן בקו בנין צידי דרומי מערבי 0 בשטח של 9.81 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150579 גיאה 26

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית שני בנחלה + תוספת לבית קיים בהיתר 92/82 בדיעבד+ בניית מבנה משק +אורווה ומתבן

גוש: 2577 חלקה: 3 מגרש: 26

בכתובת: גיאה, מבנה מספר: 26

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150579

ע"י : מצויינים משיח משיח רוני

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ובקשה לשימוש חורג לרכיבה טיפולית (סוסים) "חוות לב" בשטח חלקה א' חקלאי בנחלה לתקופה של 5 שנים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150308 ברכיה 113

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל

בנית בית חדש חד קומתי הכולל ממ"ד + גדר

גוש: 2657 חלקה: 31 מגרש: 113

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 113

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150308

ע"י : פנש איתמר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקומת הקרקע בשטח של 11.53 מ"ר .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160339 הרחבה 29, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית קיר אקוסטי על פי פס"ד המצ"ב

גוש: 2832 חלקה: 3 מגרש: 105

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 29

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160339

ע"י : קיבוץ זיקים חברת הרטוב

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה להקמת קיר אקוסטי מבטון במגרש שייעודו שביל הולכי רגל המשמש למגרש משחקים במרחק 2.17 מ'
ובמקביל לגבול מגרש הדרומי בגובה 3 מ' ובאורך של 25 מ"א בהתאם לפס"ד

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160339 גינת משחקים מגרש 105, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית קיר אקוסטי על פי פס"ד המצ"ב

גוש: 2832 חלקה: 3 מגרש: 105

בכתובת: זיקים הרחבה- גינת משחקים מגרש: 105

יעוד: שביל הולכי רגל

בקשה מספר: 20160339

ע"י : קיבוץ זיקים חברת הרטוב

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה להקמת קיר אקוסטי מבטון במגרש שייעודו שביל הולכי רגל המשמש למגרש משחקים במרחק 2.17 מ'
ובמקביל לגבול מגרש הדרומי בגובה 3 מ' ובאורך של 25 מ"א בהתאם לפס"ד

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160729 ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה לשימוש חורג -אירוע "פריגת" בפרדס קיבוץ ניצנים

גוש: 2788 חלקה: 2 מגרש: 2122 חקלאי

בכתובת: ניצנים, תכנית :234/02/6, 8/152/03/6

יעוד: חקלאי

בקשה מספר: 20160729

ע"י : קיבוץ ניצנים חברת "פריגת"

הבקשה כוללת שימוש חורג:

אירוע זמני למשפחות תחת כיפת השמים במחזוריות של יום לינה אחד בין
המועדים 18/10/2016-21/10/2016 חוה"מ סוכות בפרדסי קיבוץ ניצנים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20150303 באר גנים 1287, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה לתכנית שינויים להיתר מס' להיתר 20130196 – ביטול בריכת שחיה,פרגולה,קירוי חניות+ הקלה

גוש: 399 חלקה: 144 מגרש: 1287

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1287

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150303

ע"י : עמיחי ישראל עמיחי אביבית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי דרומי מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.80 כ 6.6% המהווים 20 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160556 נתיב העשרה 337

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלות בקוי בניין.

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 337A

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 337

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20160556

ע"י : בן סימון ניב

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בניין אחורי צפוני 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בניין צידי מערבי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160282 ניצנים 563

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תוספת שטח לבית קיים בהיתר מס' 101/82 הכולל: ממ"ד ושטחים קיימים ומוצעים בדיעבד + הקלה

גוש: 2786 חלקה: 1 מגרש: 563

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 563

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160282

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 163.66 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160554 באר גנים 1271, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלות בקווי בניין. 6323345950

גוש: 399 חלקה: 134, 135, 137, 138 מגרש: 1271

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1271

יעוד:

בקשה מספר: 20160554

ע"י : כהן אלעד

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלות בקווי בניין. 6323345950
הקלה
1. בקו בנין צדדי מזרחי, 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
2. בקו בנין צדדי מערבי, 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
3. בקו בנין אחורי צפוני, 10% מקו בנין 5.00 מטר לקו בנין 4.50 מטר המהווים 50 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160557 נתיב העשרה 336

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלות בקוי בניין 6504793120

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 336 A

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 336

יעוד: מגורים א'

בקשה מספר: 20160557

ע"י : בן סימון איתי בן סימון שני

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלות בקוי בניין 6504793120
הקלה
1. בקו בנין צדדי מזרחי, 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
2. בקו בנין אחורי צפוני, 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ
3. בקו בנין צדדי מערבי, 10% מקו בנין 3.00 מטר לקו בנין 2.70 מטר המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20130730 ניצנים 433

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- הסדרת מבנה קיים ומוצע בדיעבד שלא תואם להיתר הקיים + הקלה

גוש: 2786 חלקה: 1 מגרש: 433

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 433

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20130730

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין אחורי צפוני לצורת בניית ממ"ד חדש בסה"כ של 10.10 מ"ר.
הקלה נקודתית בקו בניין אחורי צפוני לחריגת פינת חדר רחצה בסה"כ 0.144 מ"ר במסגרת 10% המותרים.
הקלה בקו בניין צידי מזרחי במסגרת 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.89 מ' ובאורך של 7.62 .
הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 165.10 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20090955 ברכיה 67

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תכנית מצבית לסככה ושימוש חורג : איחסון ציוד חשמל וגופי תאורה + הרכבת גופי תאורה + מחסן ביתי

גוש: 2693 חלקה: 17 מגרש: 67

בכתובת: ברכיה, מבנה מספר: 67

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20090955

ע"י : חטב יאיר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: תכנית מצבית לסככה ושימוש חורג : איחסון ציוד חשמל וגופי תאורה + הרכבת גופי תאורה בשטח של 147.56 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160443 באר גנים 1328, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חד משפחתי+ הקלה

גוש: 399, 400 חלקה: 158, 144 מגרש: 1328

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1328

יעוד:

בקשה מספר: 20160443

ע"י : חכמון מאיר חכמון אילנית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי+ הקלה
הקלה
1. בקו בנין צדדי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ
2. בקו בנין צדדי מערבי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ
3. שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית
(קו בנין צידי אחורי 3 מטר) בקו בנין קדמי מזרחי במרחק של 1.48 מ' מגבול מגרש

בקו בנין קדמי צפוני במרחק של 1.09 מ' מגבול מגרש
בשטח של 32.56 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20130256 באר גנים 1471, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תכנית שינויים להיתר מס' 20130256 בדיעבד+ הקלה

גוש: 401 חלקה: 103 מגרש: 1471

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1471

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160254

ע"י : ניצן מיכאל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים להיתר מס' 20130256 בדיעבד+ הקלה
הקלה
המרת שטח עיקרי עילי לשירות בשטח של 3.56 וניוד לקומת מרתף

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160155 ניצנים 595

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד לבית בהיתר מס' 140/82 כולל תוספת מוצעת חדשה הכוללת ממ"ד+ הקלה – הירשלר רפי

גוש: 2786 חלקה: 2 מגרש: 595/2

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 595

יעוד:

בקשה מספר: 20160155

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בנין אחורי דרום מערב לצורך בניית ממ"ד החורג ב – 3.5 מ"ר
הקלה בתכסית קרקע מ 140 מ"ר ל 164.88 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160178 ניצנים 534

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תכנית שינויים להיתר מספר 20140177 אבידן ישעיהו הכוללת ביטול ממ"ד ובקשה להקמת ממ"ד חדש ותוספת שטחים + הקלה

גוש: 2786 חלקה: 2 מגרש: 534

בכתובת: ניצנים, מבנה מספר: 534

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160178

ע"י : קיבוץ ניצנים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בתכסית קרקע מ -140 מ"ר ל – 169.89 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160513 הרחבה 1, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלה לבניית מרתף.

גוש: 2832 חלקה: 3 מגרש: 1

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 1

יעוד:

בקשה מספר: 20160513

ע"י : תורג'מן מאיר תורג'מן תמר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים חד משפחתי הכולל הקלה לבניית מרתף.
+הקלה
הקלה
הקמת קומת מרתף
המרת שטח עיקרי עילי לשרות בשטח של 27.08 מ"ר וניוד לקומת מרתף
ניוד שטח שירות עילי לקומת מרתף בשטח של 35.48 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160399 מבקיעים 64

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- הקמת בית מגורים חד משפחתי-+הקלה 7116088460, 7050791272

גוש: 2844 חלקה: 2 מגרש: 64

בכתובת: מבקיעים מגרשים לנחלות, מבנה מספר: 64

יעוד:

בקשה מספר: 20160399

ע"י : אורן טל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי-+הקלה 7116088460, 7050791272
הקלה
הקלה עבור בריכה לשימוש פרטי בקו בנין אחורי צפוני במרחק של 2.60מ' מגבול מגרש, בשטח של 50 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160348 באר גנים 1667, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים פרטי חד משפחתי + הקלה

גוש: 400 חלקה: 144 מגרש: 1667

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1667

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160348

ע"י : מרסיאנו אבישר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה קו בנין צידי מערבי 2.70 מ' במקום 3 מ' במסגרת 10% במותרים המהווים 30 ס"מ.

הקלה נקודתית בקו בנין צידי מזרחי 2.70 מ' במקום 3 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 0.003 מ"ר לחריגת פינת ממ"ד

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160370 הרחבה 11, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים חד משפחתי + הקלה

גוש: 2832 חלקה: 3 מגרש: 11

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 11

יעוד:

בקשה מספר: 20160370

ע"י : גולדנברג שחר גולדנברג גל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בגובה מירבי לגג משופע – מבוקש 8.13 מ' במקום 7 מ' לפי הוראות התכנית החלה במקום 6/120/03/6

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160175 זיקים הרחבה 93

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חדש כולל ממ"ד ופרגולה. 1356099280

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 93

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 93

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160175

ע"י : לסלו אלעד אמיר לסלו

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי דרומי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה – 7.40 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160176 זיקים הרחבה 79

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חד משפחתי 2211521020

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 79

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 79

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160176

ע"י : לוי רונן מרק שילר לוי חגית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי צפוני 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה 4.65 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160211 זיקים הרחבה 95

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חדש כולל ממ"ד ופרגולה 3913826699

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 95

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 95

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160211

ע"י : שמיר יתיר שמיר – אמיר עידית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בגובה בניין מ 5.50 מ' – לגובה 8.05 מ' המהווים 2.55 מ' עבור מסתור דודים.
מטר אורך של מעקה הגג עליו מבוקשת ההקלה -18.40 מ'.

הקלה בגובה בניין מ 5.50 מ' – לגובה 6.90 מ' המהווים 1.40 מ' עבור גג קומה ראשונה.
מטר אורך של מעקה הגג עליו מבוקשת ההקלה -25.55 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160309 זיקים הרחבה 101

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים כולל : ממ"ד ופרגולה 5671287948

גוש: 2832 חלקה: 5 מגרש: 101

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 101

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160309

ע"י : נחמיה דניאל נחמיה לילך

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי צפוני 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בניין צידי דרומי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בגובה בניין מ 5.50 מ' – לגובה 6.90 מ' עבור גג קומה ראשונה
מטר אורך של מעקה הגג עליו מבוקשת ההקלה 31.91 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160267 מבקיעים 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- שינוי העמדת והגדלת צימרים מהיתר מס' 2013005 והוספת ממדים+ הקלה

גוש: 2844 חלקה: 3 מגרש: 45

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160267

ע"י : אלקבץ אבי אלקבץ שמחה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שינוי העמדת והגדלת צימרים מהיתר מס' 2013005 והוספת ממדים+ הקלה
הקלה:
ממ"ד 1: מחוץ לקו בנין, צידי דרום מערב מ-4 מ', 1.83 מ', בשטח של 9.38 מ"ר.
ממ"ד 2: מחוץ לקו בנין, קדמי דרום מזרח מ-5 מ', 2.14 מ', בשטח של 11.14 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160281 הרחבה 87, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חד משפחתי + מחסן+ הקלה 8804158319

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 87

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 87

יעוד:

בקשה מספר: 20160281

ע"י : אילנה ריכטר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + מחסן+ הקלה
הקלה בקו בנין צידי צפוני 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צידי דרומי 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160278 זיקים הרחבה 86

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חד משפחתי + מחסן + הקלה 8083436406

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 86

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 86

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160278

ע"י : כתב שגיא ביליס שחר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + מחסן + הקלה

הקלה בקו בנין צידי צפוני 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צידי דרומי 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160281 זיקים הרחבה 87

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית מגורים חד משפחתי + מחסן+ הקלה 8804158319

גוש: 2832 חלקה: 2 מגרש: 87

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 87

יעוד:

בקשה מספר: 20160281

ע"י : אילנה ריכטר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי + מחסן+ הקלה
הקלה בקו בנין צידי צפוני 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צידי דרומי 10% ,מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160467 תלמי יפה 79

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תוכנית שינויים להיתר מס' 20090069, הזזת המבנה לצד צפון מערב ב- 130 ס"מ בדיעבד+ הקלה

גוש: 3173 חלקה: 80 מגרש: 79

בכתובת: תלמי יפה הרחבה, מבנה מספר: 79

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160467

ע"י : סגרון סאסי סגרון אביטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוכנית שינויים להיתר מס' 20090069, הזזת המבנה לצד צפון מערב ב- 130 ס"מ בדיעבד+ הקלה
הקלה:
בקו בנין אחורי צפון מערב, 10% מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20160311 באר גנים, ניצנים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- בית – מגורים פרטי חד משפחתי 3005641519

גוש: 399 חלקה: 137 מגרש: 1246

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1246

יעוד:

בקשה מספר: 20160311

ע"י : רחמים משה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית – מגורים פרטי חד משפחתי 3005641519
הקלה
קו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ
קו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 3.00 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20140565 ניצן הרחבה 363

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תכנית שינויים לבית בהיתר מספר 20100274 + הקלות

גוש: 2782 חלקה: 8 מגרש: 363

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 363

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20140565

ע"י : כהן ברק כהן ליאת

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כניסה חיצונית למרתף
ניוד שטח שירות עילי לקומת המרתף בשטח של 20.90 מ"ר
המרת שטח עיקרי עילי לשירות וניוד לקומת המרתף בשטח של 17.35 מ"ר
הקלה להגבהת גדר דרום מזרחית מ 1.20 מ' ל 1.68 מ' בגובה משתנה ובאורך של 19 מ"א

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון

20150461 באר גנים 1520

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "חוף אשקלון"
בקשה למתן היתר בניה ל- תוכנית שינויים בדיעבד להיתר מס' 20101227 על מגרש מאוחד (מגרש 1520) +הקלה

גוש: 401 חלקה: 99 מגרש: 1519

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1520

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150461

ע"י : שמשון ג'נין אסתר שמשון סימון

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הגבהת גובה החניה מ- 2.50 מ' ל -3.52 מ' לטובת חניית רכב מסחרי
המרת שטח עיקרי לשטח שירות בסך של 26.07 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית "חוף אשקלון"
בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 8:30 -13:30

נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
http://www.hof-ashkelon.org.il

כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה
האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.

בברכה,

יאיר פרג'ון
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
חוף אשקלון