20172195 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל מבנה 1 קיים: שיחזור להיתר בית קיים והריסות. מבנה 2 – מבוקש: הקמת בית מגורים חדש הכולל מרתף+ 2 קומות + עליית גג בחלק הדרומי של החלקה

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172195
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י מאור גלית ואהוד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. ניוד שטחי בניה עיקריים לקומת חדר על הגג מבוקש 56.83 מ"ר במקום 30.0 מ"ר הקבוע
בתכנית הקובעת. ניוד שטח של 26.83 מ"ר.
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172194 המכבים 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים חדש כולל מרתף + 2 קומות+ עליית גג

בגוש 6574 חלקה 201 מגרש
מס' בקשה: 20172194
כתובת: המכבים 6 הוד-השרון
ע"י יעקב מרום שריד

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. הקלה לשינוי חור הפרגולה היוצאת 40% מקו בניין, מבוקש פרגולת בטון במקום "חומר קל".
3. שינוי קו בניין צידי במסגרת 10%, מבוקש 3.60 מ' במקום 4.0 מ'.
4. הקלה במיקום מרווח חדר על הגג ממעקה המרפסת, מבוקש 0.00 מ' במקום 2.0 מ'.
5. שינוי מרווח פרגולה ממעקה מרפסת – מבוקש 0.30 מ' במקום 2.0 מ'.
6. הגדלת מרווח חצר אנגלית מקו בניין מבוקש 2.50 מ' במקום 1.50 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172193 קיבוץ גלויות 19 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת למבנה קיים

בגוש 6653 חלקה 57 מגרש
מס' בקשה: 20172193
כתובת: קיבוץ גלויות 19 א' הוד-השרון
ע"י חדד רחמים ושולמית

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שינוי בקו בניין צידי דרומי לממ"ד , מבוקש 0 מ' במקום 3.00 מ' .
2. שינוי בקו בניין דרומי במסגרת 10% מבוקש 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172189 הכהנים 16

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים דו משפחתי חדש הכולל: מרתף, ממ"ד קומת קרקע קומה א' משטח חניה וגדרות.

בגוש 6442 חלקה 616 מגרש 19
מס' בקשה: 20172189
כתובת: הכהנים 16 הוד-השרון
ע"י כהן רייטר אייל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין אחורי ב- 10% מ- 6 מ' ל- 5.40 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172166 החשמונאים 36

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בקומת הקרקע וקומה א', תוספת להיתר מס' 3342 מיום 29.10.02

בגוש 6660 חלקה 48 מגרש
מס' בקשה: 20172166
כתובת: החשמונאים 36 הוד-השרון
ע"י גולייט חבקוק

מהות ההקלה המבוקשת:

הקטנת קו בניין צדדי (צד צפון) ב-10% מ- 4.0 מ' ל- 3.60 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172163 המדרגות 20

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים, יח"ד אחת הכוללת: מרתף, ממ"ד, קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה , חדר מכונות וגדרות

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 23
מס' בקשה: 20172163
כתובת: המדרגות 20 הוד-השרון
ע"י ארדרייך איריס איילה ודניאל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת קו בניין צדדי צפוני ב- 10% מ- 3.0 מ' ל- 2.7 מ'.
2. הקלה מהוראות התב"ע למיקום חדר מכונות – חדר מכונות תת קרקעי לבריכה יוצמד
לבריכה ולא למבנה העיקרי ויהיה מחוץ לקווי בנין.
3. שינוי למיקום חניות, פילרים, כניסות למגרש מתוכנית בינוי מאושרת.
4. חניה מקורה תחומה בקירות במקום חניה הנתמכת על 4 עמודים.
5. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד מפלס
רצפת המרתף.
6. הקלה בגובה מרתף: מבוקש 2.67 מ' במקום 2.5 מ' המאושר בתוכנית הר/24/485.
7. יחידת דיור אחת על החלקה , במקום שתיים המותרות ע"פ תב"ע.
8. קו בנין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין אחורי מערבי.
9. קו בניין לבריכה – הקטנת המרחק בין גבול מגרש לבריכת השחיה מבוקש 1 מ' במקום 2 מ'
בקו בניין צידי דרומי.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171088 אליהו הנביא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה ברישוי זמין.

בית מגורים חדש, יח"ד מערבית בקיר משותף, הכוללת: 2 קומות מעל קומת מרתף, חדר
יציאה על הגג, 2 חניות, אחת מהן מקורה, בריכת שחייה, גדרות ופיתוח מגרש.

בגוש 6443 חלקה 379 מגרש 96
מס' בקשה: 20171088
כתובת: אליהו הנביא הוד-השרון
ע"י שני יובל ויהודית

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה מתכנית בינוי מאושרת :
א. שינוי במיקום חניות, מבוקש 2 חניות עוקבות במקום חניות צמודות.
ב. שינוי במיקום פילרים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20161255 קיבוץ גלויות 21

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר, תוספת שטח עיקרי בקומת קרקע ופרגולה .

בגוש 6653 חלקה 59 מגרש
מס' בקשה: 20161255
כתובת: קיבוץ גלויות 21 הוד-השרון
ע"י רבינוביץ אריה

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בשטחים עיקריים – מבוקש תוספת של 45 מ' שהם 4.3%.
2. ניוד שטחי שרות מהמרתף לקומת קרקע , מבוקש 13 מ' שהם 5% מסך השטחים
המותרים במרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172060

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניין חדש המכיל קומת קרקע+ 2 קומות נוספות+קומת גג+חדר יציאה לגג. סה"כ 5 יח"ד – מתוכן 2 בקומת הקרקע ו- 3 יח"ד בקומות

בגוש 6442 חלקה 763 מגרש 32
מס' בקשה: 20172060
כתובת: הוד-השרון
ע"י ענת דובדבני

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בקו בניית חדר יציאה לגג בקו בניה 0 במקום נסיגה של 2 מ' המותרת ע"פ תכנית
הר/1002.
2. תוספת יח"ד שלא עולה על 20% עפ"י חוק שבס סה"כ 1 יח"ד.
3. הקלה 10% בקו בניין אחורי.
4. הקלה לבניית בריכה פרטית על הגג.
5. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי בשיעור של עד 40% מעבר לקו בניין קדמי.
6. הקמת פרגולה בקו 0, במקום נסיגה של 2 מ' המותרת עפ"י תכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170259 תל יצחק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניין חדש המכיל קומת קרקע + 2 קומות נוספות + קומת גג+ חדר יציאה לגג סה"כ 5 יח"ד מתוכן 2 בקומת הקרקע ו- 3 בקומות.

בגוש 6442 חלקה 762 מגרש 31
מס' בקשה: 20172059
כתובת: תל יצחק הוד-השרון
ע"י דובדבני ענת

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת יח"ד שלא עולה על 20% עפ"י חוק שבס, סה"כ 1 יח"ד.
2. הקלה לבניית בריכה פרטית על הגג .
3. הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי בשיעור של עד 40% מעבר לקו בניין קדמי.
4. הקמת פרגולה בקו 0, במקום נסיגה של 2 מ' המותרת עפ"י תכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171023 יורדי הים 19

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש יח"ד דרומית עורפית, הכולל: קומת קרקע עם חדר יציאה לגג, 2 חניות- אחת מהן מקורה, פרגולה והריסה. על מגרש בו קיימת יח"ד צפונית.

בגוש 6443 חלקה 113 מגרש
מס' בקשה: 20171023
כתובת: יורדי הים 19 הוד-השרון
ע"י כלף איתי

מהות ההקלה המבוקשת:

ניוד זכויות שטחי שרות ממרתף לקומת קרקע סה"כ 4.12 מ"ר

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20172010 המכבים 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בניה לבנין קיים בהיתר יחידה צפון מערבית בקיר משותף הכולל הגדלת קומת קרקע בנייה קומה א' חלקי, פרגולה ,בריכת שחיה ,מבנה עזר.

בגוש 6661 חלקה 213 מגרש
מס' בקשה: 20172010
כתובת: המכבים 7 הוד-השרון
ע"י ישראל ודפנה אלוורו

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה במבנה הבריכה: מבוקש בריכת שחיה מתועשת ולא בריכה מבטון.;

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171025 דרך רמתיים 97

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בקשה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים ל- 30 סועדים ושעות פעילות 09:30-23:00 .

בגוש 6449 חלקה 222 מגרש
מס' בקשה: 20171025
כתובת: דרך רמתיים 97 הוד-השרון
ע"י קסוטו אליעזר ע"י עו"ד ליאור נגר

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה לשימוש חורג מהיתר מבית מלאכה לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5 שנים .
2. הקלה מתוכנית מופקדת מח/263 מייעוד מגורים ד' לבית קפה "קפה קפה" לתקופה של 5
שנים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20160190 נצח ישראל 67

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת יח"ד צפון-מערבית נפרדת במגרש בו קיימת יח"ד אחת, הכולל: 2 קומות מעל מרתף, 2 חניות מקורות, פרגולות, בריכת שחיה.

בגוש 6411 חלקה 45 מגרש
מס' בקשה: 20160190
כתובת: נצח ישראל 67 הוד-השרון
ע"י מעודד דדי ויפעת

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 ע"פ התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
2. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחייה, מבוקש בשטח 490 מ"ר במקום 500
מ"ר המותרים בתכנית.
3. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 1 מ' במקום 2 מ' המותרים
בתוכנית
4. הקלה מתכנית בינוי שאושרה בהיתר שמספרו 3795 , מבוקש לשנות מיקום שתי החניות
העורפיות לחזית החלקה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20140259 קיבוץ גלויות 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל שינויים למבנה קיים, יח"ד בקיר משותף, הכוללים: הגדלת קומת קרקע, ממ"ד, הוספת חדר על הגג, שני משטח חניה, פרגולה, גדרות, פילרים, הריסת מחסנים במרווח האחורי, מדרגות חיצוניות מברזל.

בגוש 6653 חלקה 123 מגרש 1
מס' בקשה: 20140259
כתובת: קיבוץ גלויות 10 הוד-השרון
ע"י אברהם יורם

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה להגדלת סטייה מקו בניין לפי סעיף 4 (א) (2) בתקנות התכנון והבנייה .
בניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים עם קירות בנויים בחפיפה בגבול
המשותף.
2. הקלה בהקטנת קו בניין צדדי( צד מזרח) ב-6.7% מ-3.0 מ' ל-2.80 מ'.
3. בניית ממ"ד מעבר לקו בניין צידי, מבוקש 0 מ' במקום 3.0 מ'
4. הקלה לחניות לא מקורות בניגוד לאמור בתכנית הר/ 1002
5. הקלה מהוראות התב"ע הר/1002 :מבוקשת חניה בתחום החלקה במקום על קו 0.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171914 המגן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניית שני מבני מגורים צמודי קרקע חדשים

בגוש 6413 חלקה 211 מגרש
מס' בקשה: 20171914
כתובת: המגן הוד-השרון
ע"י עמי ויינשטיין

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחים עיקריים בסך 6% סה"כ 120 מ"ר.
2. העמקת גובה חצרות אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
3. הקלה במרחק חדר הגג ממעקה הגג למרחק 80 ס"מ במקום 2 מ' המותר בתכנית .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170460 גורדון 46

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה במסגרת רישוי זמין תוספת בניה ושינויים בקוטג' צפוני במגרש – הגדלת מרתף, הוספת מעלית, השלמת רצפת קומה א' ע"י סגירת חללים כפולים, רמפה בכניסה, הקמת בריכת שחיה

בגוש 6454 חלקה 539 מגרש
מס' בקשה: 20170460
כתובת: גורדון 46 הוד-השרון
ע"י קלימן עידן ושירי

מהות ההקלה המבוקשת:

העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170367 דרך רמתיים 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניין מעורב – מגורים ומסחר – 76 יח"ד, 5 קומות מרתפי חניה, קומת קרקע בגובה כפול הכוללת חנויות עם גלריות, 20 קומות מגורים + חדרים על הגג, קומת גג טכני, צובר גז.

בגוש 6455 חלקה 204 מגרש 5
מס' בקשה: 20170367
כתובת: דרך רמתיים 10 הוד-השרון
ע"י קרסו נדל"ן בע"מ ע"י דן פרנס ומוטי ל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי שירות בפרוזדורים ע"פ דין בכל קומות הבניין עקב הצורך להרחבת
המעבר להתאמה לנגישות. כמו כן תוספת של חדר מדרגות נוסף (בהתאם לסעיף
3.7.1.3) חדר אשפה ושוט אשפה ארונות טכניים ופירי אוורור ע"פ דין. סה"כ ע"פ דין
603.67 מ"ר על קרקעי ו- 49.65 מ"ר תת קרקעי.
2. תוספת 4 מ"ר לכל יח"ד להגדלת ממ"דים – סה"כ 236 מ"ר.
3. הגבהת קומת קרקע מ- 4 מ' נטו המותרים ע"פ התב"ע ל- 6.5 מ' והוספת גלריה חלקית
בתחום המסחר.
4. ניוד 133 מ"ר שירות מסחר על קרקעי למפלס המרתף 1-.
5. מרחק חדרי גג ממעקה חיצוני קטן מ- 2 מ' המאושרים בתכנית: מצד אחד – 1.30 מ'
(לכיוון מזרח ומערב) ו- 1.3 מ' באופן מקומי לצפון.
6. הקלה 10% בקו בניין צידי לכיון צפון מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' (לכיוון השצ"פ).
7. תוספת קומת מרתף רביעית (מרתף עליון) לצרכיים טכניים ומסחריים.
8. הגבהת גובה מרתף 2- מתחת למרתף עליון בחלקו ליותר מ- 4 מ' עקב צרכים
קונסטרוקטיביים.
9. הגבהת חדר על הגג מ- 2.70 מ' נטו המאושרים (מריצוף עד לתקרה) ל- 2.8 מ' נטו.
הגבהת גובה ברוטו של חדר על הגג (כולל מעקה שמעל חדר על הגג) מ- 3.2 מ' ל- 4.7 מ'.
10. הגדלת גובה מתקנים הנדסיים על הגג והגדלת גובה של חדרים למתקנים הנדסיים של
הגג מ- 4.0 מ' ל- 5.5 מ'.
11. הגבהת מתקני תקשורת מ- 6 מ' ל- 7.5 מ'.
12. התרת שימוש למסעדות , בתי קפה וגלידריות בתחום המסחר בבניין (541.44 מ"ר
בקומת קרקע ו- 156.33 מ"ר בקומת גלריה + קומת גלריה חלקית ).
13. תוספת 4 קומות: 20 קומות מעל קרקע במקום 16 קומות מעל קרקע.
14. הגדלת כמות הדירות ב- 30% מ- 59 ל- 76 יחידות (תוספת של 17 יח"ד).
15. תוספת 20% שטחים עיקריים ושטחי שירות.
16. תוספת קומת מרתף לחנייה נוספת מעבר ל- 3 קומות וקומת מרתף מסחרית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171789 משאבים 11

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הריסת בית קיים ובניית בנין חדש ובו 2 יחידות דיור הכוללות: מרתף, 2 קומות ו- 2 חדרים
על הגג , פיתוח וגדרות

בגוש 6455 חלקה 348 מגרש
מס' בקשה: 20171789
כתובת: משאבים 11 הוד-השרון
ע"י שהם אלעד וערן

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בקו בנין צידי צפוני ב- 10% מבוקש 3.60 מ' במקום 4.00 מ'.
2. הקלה בקו בנין צידי דרומי ב- 10% מבוקש 3.60 מ' במקום 4.00 מ'.
3. הקלה בקו בנין אחורי ב- 10 ס"מ עד 10% מבוקש 6.30 מ' במקום 7.00 מ'.
4. העמקת חצרות אנגליות מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עפ"י התקנות עד מפלס
רצפת המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171786 ארלוזורוב 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הריסת בית קיים ובניית שתי יחידות דיור:
יחידה א' – מזרחית:
מגורים 125.37 מ"ר,מרתף 129.48 מ"ר, ממ"ד 12.00 מ"ר, מחסן 10.00 , חניה במרתף36.80
מ"ר, עליית גג 30.00 מ"ר, פרגולות קורות עץ 79.31 מ"ר.
יחידה ב' – מערבית:
מגורים 124.86 מ"ר , מרתף 168.16 מ"ר, ממ"ד 12.00 מ"ר, מחסן 10.00 , חניה 36.00 מ"ר ,
בריכת שחיה 56.00 מ"ר, פרגולות קורות עץ 75.14 מ"ר.

בגוש 6454 חלקה 92 מגרש
מס' בקשה: 20171786
כתובת: ארלוזורוב 10 הוד-השרון
ע"י שדמון דוריקם שלמה, שדמון אורית, שדמון קידר ליהי

מהות ההקלה המבוקשת:

תוספת שטחי בניה במסגרת 6% לשיפור תכנון

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171568 עירית 22

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הגדלת חצר אנגלית ופתיחת חלונות בקומת מרתף, שינוי מדרגות בפיתוח שביל הכניסה לבית.

בגוש 6453 חלקה 206 מגרש 82
מס' בקשה: 20171568
כתובת: עירית 22 הוד-השרון
ע"י צרטריבסקי יונת וסמואל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הרחבת חצר אנגלית מ- 1.50 מ' המותרים על פי התקנות לרוחב 2 מ' מעבר לקו בניין
צדדי.

2. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171572

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים חדש דו משפחתי, הכולל : 2 קומות מעל מרתף , חדר על הגג, 2 חניות במרתף, בריכת שחיה פרגולות וגדרות המרתף מתוכנן עם כניסה משותפת ל- 2 יח"ד

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 13
מס' בקשה: 20171572
כתובת: הוד-השרון
ע"י מרים ושרגא קירשנבאום

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה מתכנית בינוי מאושרת: מבוקשת הקלה במיקום כניסה לכלי רכב למגרש.
2. ניוד מיקום חניות ממפלס קומת קרקע למפלס המרתף.
3. העמקת גובה ח. אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.
4. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחייה מבוקש בשטח 315 מ"ר לכל יח"ד
במקום 500 מ"ר המותרים בתכנית.
5. שינוי חומרי בניה לבריכת שחיה מבריכה יצוקה לבריכה מתועשת.
6. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש:
בבית A מבוקש 1.85 מ' במקום 2 מ' המותרים בתכנית
בבית B מבוקש 1.63 מ' במקום 2 מ' המותרים בתכנית
7. הקלה בגובה גדר בגבולות בריכת השחיה: מבוקש 1.05 מ' במקום 1.8 מ' המותרים
בתכנית.
8. מבוקשת בניית חדר על הגג ללא נסיגה ממעקה הגג בחזית דרומית ובנסיגה של 1.66 מ'
ממעקה הגג בחזית צפונית במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.
9. שינוי גובה 0.00 בבית – A: מבוקש גובה – 46.50 במקום – 46.20.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171713 הרקון 43 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים להיתר 4641 מתאריך 16.1.85 פיצול בית קיים ל- 2 יחידות דיור הכולל:
תוספת שטחים לקומות קרקע וראשונה תוספת חדרי עלית גג, תוספת ממ"ד לבית B, גגון,
פרגולות.

בגוש 6661 חלקה 48 מגרש
מס' בקשה: 20171713
כתובת: הרקון 43 א הוד-השרון
ע"י און שרביט וענת סובל שרביט

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בשטח מינימלי שניתן לבנות 2 יחידות, מבוקש 736 מ"ר במקום 750 מ"ר.
2. הקלה לתכסית קרקע של 35% במקום 30%.
3. מבוקשת הקלה לניה לא מקורה בניגוד לאמור בתכנית הר/1002.
4. הקלה למרחק בין מעקה לחדר גג, במקום 2 מ' הקבוע בתכנית הר/1002, מבוקש עד הקיר
החיצוני

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20150236 מגדיאל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל מהות ההקלה המבוקשת:

1. שימוש חורג מלול מס' 1 מיעוד חקלאי לנגריה.
2. שימוש חורג מלול מס' 3 מיעוד חקלאי לליטוש אבן /מצבות
3. אי הריסת המבנים המסומנים עפ"י הוראות תכנית הר/1202 סעיף 15.6.
שימוש חורג מתב"ע מסככת לול 1 – קיימת בהיתר לנגריה.
מסככה לול 3 – קיימת בהיתר לעסק לליטוש אבן מצבות.

בגוש 6409 חלקה 38 מגרש
מס' בקשה: 20152316
כתובת: מגדיאל הוד-השרון
ע"י תאני בני

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שימוש חורג מלול מס' 1 מיעוד חקלאי לנגריה.
2. שימוש חורג מלול מס' 3 מיעוד חקלאי לליטוש אבן /מצבות
3. אי הריסת המבנים המסומנים עפ"י הוראות תכנית הר/1202 סעיף 15.6.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20161075 אסירי ציון 11

הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38 ולפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר לביצוע הריסה ובניה לפי תמ"א 38 ותכנית הר/1/38 הכוללת:
הריסת בנין קיים בן 3 קומות מעל עמודים עם 18 יח"ד ,
הקמת בנין חדש בן 12 קומות עם 55 יח"ד הכולל קומת קרקע , 10 קומות טיפוסיות, 2 קומות גג חלקיות (קומות 11,12) , גג טכני וכן 3 קומות חניון תת קרקעי עם 55 תאי חניה.
בקומת הקרקע והמרתף מוצעים גם 35 מחסנים פרטיים, חדר שנאים (חב' חשמל), חדר גנרטור, חדר משאבות, חדרי אשפה וצובר גז.

בגוש 6412 חלקה 291
מס' בקשה: 20161075
כתובת: אסירי ציון 11 הוד-השרון
ע"י : S.H.B.N בע"מ, ח.פ. 513512871

מבוקש עפ"י תמ"א 38 ובהקלה:
1. הריסת בנין קיים עם 18 יח"ד והקמת בנין חדש הכולל קומת קרקע (עם 2 דירות גן) , 10 קומות טיפוסיות ושתי קומות גג (קומות 11,12) חלקיות. סה"כ 55 יח"ד.
(הבניין המוצע כולל את 2.5 הקומות מתמ"א 38 וכולל את הקומה הנוספת מתכנית הר/1/38)
2. חפירה ודיפון עבור 3 קומות מרתפי חניה. קווי הבניה למרתף: לצפון 0 מ' , למערב 2.0 מ', לדרום 0 מ' ו- 2.0 מ' , למזרח 0 מ' ובהמשך משתנה עד 8.50 מ'.
3. בנית חדר שנאים (חב' החשמל) במרתף, בגבול המגרש הדרומי בקו 0 , עם הגבהה של 75 ס"מ מעל הקרקע בגבול המגרש הדרומי בקו 0 לצורך פיר אוורור.
4. בניית שתי דירות גן בקומת הקרקע.
5. לחזית דרום-מזרחית (רח' אסירי ציון) – בניה במרחק עד 2.0 מ' מגבול המגרש במקום 5.0 מ' (תמ"א 38)
6. לחזית הצפונית – בניה במרחק 2.0 מ' מגבול המגרש במקום 5.0 מ' (תמ"א 38)
7. לחזית המערבית – בניה במרחק 3.0 מגבול המגרש במקום 6.0 מ' (תמ"א 38)
8. לחזית הדרומית – בניה במרחק 3.50 מ' מגבול המגרש במקום 5.0 מ' (תמ"א 38)
9. בניית פרגולות ללא נסיגה ממעקה המרפסת או בנסיגה קטנה מ 2.0 מ' (הקלה מתכנית הר/1002)

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171572

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת בית מגורים חדש דו משפחתי, הכולל : 2 קומות מעל מרתף , חדר על הגג, 2 חניות במרתף, בריכת שחיה פרגולות וגדרות המרתף מתוכנן עם כניסה משותפת ל- 2 יח"ד

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 13
מס' בקשה: 20171572
כתובת: הוד-השרון
ע"י מרים קירשנבאום

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה מתכנית בינוי מאושרת: מבוקשת הקלה במיקום כניסה לכלי רכב למגרש.
2. ניוד מיקום חניות ממפלס קומת קרקע למפלס המרתף.
3. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחיה מבוקש בשטח 315 מ"ר במקום 500 מ"ר
המותרים בתכנית.
4. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש:
בבית A מבוקש 1.72 מ' במקום 2 מ' המותרים בתכנית.
בבית B מבוקש 1.49 מ' במקום 2 מ' המותרים בתכנית.
5. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.5 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת מרתף.
6. מבוקשת בניית חדר על הגג ללא נסיגה ממעקה הגג בחזית דרומית ובנסיגה של 1.66 מ'
ממעקה הגג בחזית צפונית במקום 2 מ' המאושרת בתכנית.
7. הקלה בגובה גדר בגבולות בריכת השחיה: מבוקש 1.05 מ' במקום 1.8 מ' המותרים
בתכנית.
8. שינוי גובה 0.00 בבית A: מבוקש גובה 46.50 במקום 46.20 .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171569 נחל קנה 22

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל שינויים בבית מגורים בשלב בניה: תוספת שטח שינוים פנימים עדכון חזיתות, עדכון פיתוח –
גדר חזית ותוספת בריכת שחיה + חדר מכונות ומיכל איזון , הגבהת גדרות צפונית ומערבית,
שינוי מיקום חניה מקורה, הגבהת מפלס 0.00 ב- 15 ס"מ.

בגוש 6445 חלקה 26 מגרש 6
מס' בקשה: 20171569
כתובת: נחל קנה 22 הוד-השרון
ע"י עדי שוהם ועירן

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 1.80 מ' במקום 2.0 מ'
המותרים בתכנית.
2. הקלה מהוראות התב"ע למיקום חדר מכונות – חדר מכונות תת קרקעי לבריכה יוצמד
לבריכה ולא למבנה העיקרי, ויהיה מחוץ לקווי הבניין.
3. בקשה להגבהת מפלס 0.00 ב- 15 ס"מ מבוקש 45.15 במקום45.00 הקבוע בתוכנית
בינוי.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171568 עירית 22

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הגדלת חצר אנגלית ופתיחת חלונות בקומת מרתף, שינוי מדרגות בפיתוח שביל הכניסה לבית.

בגוש 6453 חלקה 206 מגרש 82
מס' בקשה: 20171568
כתובת: עירית 22 הוד-השרון
ע"י צרטריבסקי יונת וסמואל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי עבור חצר אנגלית מבוקש 2.0 מ' במקום 3.0 מ'

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171541 משאבים 90

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש הכולל: 2 קומות מעל קומת המרתף, 2 חניות , פיתוח, גדרות, אישור תכנית
פיתוח המגרש

בגוש 6451 חלקה 368 מגרש 452
מס' בקשה: 20171541
כתובת: משאבים 90 הוד-השרון
ע"י בוגטוס שלום

מהות ההקלה המבוקשת:

1. בניית יח"ד אחת על המגרש במקום 2 יח"ד.
2. הגבהת מפלס 0.00+ מבוקש 58.00+ במקום 57.75+ המאושר בתכנית.
3. שינוי מתכנית הבינוי: שינוי במיקום חניות בתחום המגרש.
4. הקלה בגובה מרתף מבוקש 2.45 מ' במקום 2.30 מ' המאושר בתכנית.
5 הקלה בעומק חצר אנגלית קדמית – מבוקש במפלס רצפת מרתףפ במקום 1.5 מ' המאושר
בתכנית.
6.הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש ולבית המגורים:
א. מבוקש 1.0 מ' מגבול מגרש צפוני במקום 2.0 מ' המותר בתכנית.
ב. מבוקש 1.0 מ' מגבול מגרש מערבי במקום 2.0 מ' המותר בתכנית.
ג. מבוקש 2.74 מ' מבית המגורים במקום 3.0 מ' המותר בתכנית

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171020

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש דו משפחתי צד מערבי הכולל: קומת מרתף, קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה, פיתוח וגדרות

בגוש 6443 חלקה 376 מגרש 93
מס' בקשה: 20171020
כתובת: הוד-השרון
ע"י רחלי פלג פרידמן

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת תכסית הקרקע: מבוקש 50% במקום 40% המותרים בתכנית הר/1304.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171019

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש דו משפחתי בצד מזרחי הכולל: קומת מרתף, קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה, פיתוח וגדרות

בגוש 6443 חלקה 376 מגרש 93
מס' בקשה: 20171019
כתובת: הוד-השרון
ע"י פולגר אודליה

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת תכסית הקרקע: מבוקש 50% במקום 40% המותרים בתכנית הר/1304

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171016

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה במסגרת רישוי זמין יח"ד מזרחית בקיר משותף הכוללת: קומת מרתף קומת קרקע, קומה א', 2 חניות מקורות, בריכה פיתוח וגדרות.

בגוש 6443 חלקה 379 מגרש 96
מס' בקשה: 20171016
כתובת: הוד-השרון
ע"י שי קנדל

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת שטח הבריכה מ- 12% (19 מ"ר) המותרים בתכנית מק/160/ת/8/א
ל- 16.6% (27 מ"ר)

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171517 אנשי בראשית 25 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים לבית במגרש B , ביטול חניה מקורה, תוספת שטחים עיקריים בקומת קרקע, שינויים פנימיים ושינוי חזיתות+ הגדלת פרגולה.

בגוש 6442 חלקה 170 מגרש
מס' בקשה: 20171517
כתובת: אנשי בראשית 25 א הוד-השרון
ע"י מולד עופר ויעל

מהות ההקלה המבוקשת:

מבוקשת הקלה לביטול חובה לקרות חניות בניגוד לאמור בתכנית הר/1002

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171016

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה במסגרת רישוי זמין תוספת יח"ד מזרחית בקיר משותף הכוללת: קומת מרתף קומת קרקע, קומה א'2 חניות מקורות, בריכה פיתוח וגדרות.

בגוש 6443 חלקה 379 מגרש 96
מס' בקשה: 20171016
כתובת: הוד-השרון
ע"י שי קנדל

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת תכסית הקרקע מבוקש 48% במקום 40% המותרים בתוכנית הר/1304

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171489 ארלוזורוב 23

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הריסת בית קיים ובניית בית חד קומתי + קומת מרתף+ חניה מקורה + בריכת שחיה

בגוש 6453 חלקה 45 מגרש
מס' בקשה: 20171489
כתובת: ארלוזורוב 23 הוד-השרון
ע"י כופרא אביב נתן

מהות ההקלה המבוקשת:

תוספת שטחי בניה במסגרת 6% לשיפור תכנון.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171488 הרקון 61

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל יחידת דיור דרומית (בית ב') הכוללת קומת קרקע, מחסן, חניה מקורה לגדרות

בגוש 6661 חלקה 38 מגרש א
מס' בקשה: 20171488
כתובת: הרקון 61 הוד-השרון
ע"י בת אור שושנה

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת קו בניין צידי מערבי ב- 10% מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'.
2. הקטנת קו בניין אחורי ב- 10% מ- 6.00 מ' ל- 5.40 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171480 אלוף הנצחון 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמה בית דו משפחתי, הריסה בית קיים הכולל מבני עזר, בכל יחידה תכלול: מרתף , קומת קרקע, קומה עליונה, פרגולה + 2 חניות אחד מהן מקורה+ גדרות ופיתוח שטח.

בגוש 6566 חלקה 159 מגרש
מס' בקשה: 20171480
כתובת: אלוף הנצחון 8 הוד-השרון
ע"י צברי ליאור , צברי שי ונתלי

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שינוי במבנה הגג: מבוקש גג בטון שטוח במקום גג רעפים.
2. הקטנת קו בניה צידי לכיוון צפון מערב מ- 3.00 מ' ל- 2.90 מ'.
3. הקלה מתנאי להיתר לתנאי לתחילת העבודות לעניין הריסה ופינוי המבנים המיועדים
להריסה במגרש.
4. הקלה לגדר טיח אקרילי במקום חיפוי אבן.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171145 אליהו הנביא 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית מגורים חדש הכולל: קומת מרתף, קומת קרקע, קומת א'+ חניה מקורה, פרגולה, גדרות, בריכת שחיה.

בגוש 6443 חלקה 451 מגרש 161
מס' בקשה: 20171457
כתובת: אליהו הנביא 5 הוד-השרון
ע"י קרוננפלד אילן ואדריאנה

מהות ההקלה המבוקשת:

1.העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
2. הורדת פתחים עד מפלס רצפת המרתף.
3. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחיה מבוקש בשטח 300 מ"ר במקום 500 מ"ר
המותרים בתכנית.
4. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש:
מצד צפון מבוקש 1.67 מ' במקום 2 מ' ומצד מערב מבוקש 1.21 מ' במקום 2 מ' המותרים
בתכנית.
5. הקלה בשטח בריכת שחיה 2.24% במקום 12% – סה"כ 14.24% משטח מגרש פנוי.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171105 פדויים 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים להיתר מס' 6538, שינוי פיתוח ושטחי שירות בקומה מפולשת , שינויים פנימים של הדירות , שינוי צורת המרפסות הדרומיות, שינויים בקומה 7.

בגוש 6412 חלקה 266 מגרש
מס' בקשה: 20171105
כתובת: פדויים 1 הוד-השרון
ע"י ל.מ מגדל נדל"ן פדויים1 תמ"א 38 בע"מ

מהות ההקלה המבוקשת:

בניית פרגולות צמודות למעקה המרפסת במקום נסיגה של 2.0 מ' (הקלה מתכנית הר/1002)

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171439 שמואל הנביא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת יחידת דיור בבית מגורים דו משפחתי הכולל: 2 חניות , גדרות ובריכת שחיה לשימוש פרטי בלבד

בגוש 6443 חלקה 380 מגרש 97
מס' בקשה: 20171439
כתובת: שמואל הנביא הוד-השרון
ע"י טימור דגני ענת ויעקב

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בגובה המרתף, מבוקש 2.45 מ' במקום 2.30 מ'.
2. הקלה בגובה חניה מקורה מבוקש 2.60 מ' ברוטו במקום 2.40 מ' ברוטו.
3. העמקת חצרות אנגליות מגובה 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
4. הרחבת חצר אנגלית צפונית, מבוקש 2.0 מ' במקום 1.5 מ' המותר עפ"י התכנית.
5. הקלה במרחק הבריכה מקו המגרש, מבוקש 1.00 מ' מקו הגבול המזרחי, המערבי,
והדרומי במקום 2.0 מ' המותר בתכנית.
6. הקלה בגודל מגרש מינימלי להקמת בריכת שחיה , מבוקש 300.5 מ"ר במקום 500 מ"ר
המותר עפ"י תב"ע הר/מק/160/ת/8/ ב.
7. הקלה בגודל הבריכה המבוקש ל- 21.30% מהשטח הפנוי שהם כ- 35.00 מ"ר במקום 12%
המותר.
8. הקלה בגודל חדר מכונות לבריכה ל- 8 מ"ר במקום 5 מ"ר המותרים.
9. הקלה למיקום חניה ופילרים שלא על פי תוכניות הבינוי כולל חניה בטור במקום חניה
מקבילה.
10. הקלה בתכסית קומת קרקע מבוקש 46% במקום 40% המותרים.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171372 הפרדס

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בניית מבנה מגורים הכוללת 4 מבנים : מבנה 1 כולל 2 יח"ד צמודות קרקע, מבנה 2 כולל 3 יח"ד, מבנה 3 כולל 4 יח"ד, מבנה 4 כולל 3 יח"ד, סה"כ 12 יח"ד מבוקשות

בגוש 6442 חלקה 813 מגרש 700
מס' בקשה: 20171372
כתובת: הפרדס הוד-השרון
ע"י שרייבר אברהם

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה במספר יחידות הדיור המבוקש, ללא תוספת שטחים, מבוקש תוספת 3 יח"ד
המהווים 30% ממספר יח"ד המותר עפ"י תוכנית, סה"כ 12 יח"ד מבוקשות.
בניין 1 מגרש 815-
2. קווי בניין:
הקלה בקו בניין ציידי מערבי 2.70 מ' במקום 3 מ' המותר עפ"י תוכנית .
הקלה בקו בניין אחורי צפוני 4.50 מ' במקום 5 מ' המותר עפ"י תוכנית.
3. קומת גג:
הפחתת נסיגת חדרי גג ממעקה גג דרומי, לשימוש חדר המדרגות בלבד, מבוקש 0 מ'
במקום 2 מ' המותרים עפ"י תוכנית.
4. מרפסות:
הבלטת מרפסת מקו בניין אחורי צפוני, מבוקש 1.08 מ'
5. פרגולות:
הבלטת פרגולה מקו בניין אחורי צפוני, מבוקש 2.55 מ' במקום 2 מ' המותר עפ"י תוכנית.
6. חצר אנגלית:
העמקת גובה חצרות אנגליות מ 1.5 מ' מתחת ל מפלס ה 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד
למפלס רצפת המרתף.
בניין 2 מגרש 816-
2. קווי בניין:
הקלה בקו בניין ציידי מערבי 2.70 מ' במקום 3 מ' המותר עפ"י תוכנית.
הקלה בקו בניין ציידי מזרחי 2.70 מ' במקום 3 מ' המותר עפ"י תוכנית.
הקלה בקו בניין אחורי צפוני 4.50 מ' במקום 5 מ' המותר עפ"י תוכנית.
3. קומת גג:
הפחתת נסיגת חדרי גג ממעקה גג הדרומי וצפוני, מבוקש 0 מ' במקום 2 מ' המותרים
עפ"י תוכנית.
ניוד שטחים מקומות תחתונות לקומת הגג ואיחודם ליחידת דיור אחת. מבוקש 63.45
מ"ר במקום 60 מ"ר המותרים עפ"י תוכנית.
4. מרפסות: הבלטת מרפסות מקו בניין אחורי צפוני, מבוקש 1.08 מ'
5. פרגולות: הבלטת פרגולה מקו בניין אחורי צפוני, מבוקש 2.55 מ' במקום 2 מ' המותר
עפ"י תוכנית.

בניין 3 מגרש 813-
2. קווי בניין:
הקלה בקו בניין ציידי מערבי 4.50 מ' במקום 5 מ' המותר עפ"י תוכנית.
הקלה בקו בניין ציידי מזרחי 4.50 מ' במקום 5 מ' המותר עפ"י תוכנית.
3. קומת גג:
בניית קומת גג מלאה במקום קומה חלקית, ניוד שטחים מקומות תחתונות לקומת הגג
ואיחודם ליחידת דיור אחת. מבוקש 181.72 מ"ר במקום 90 מ"ר המותרים עפ"י תוכנית.
6. העמקת גובה חצרות אנגליות מ 1.5 מ' מתחת ל מפלס ה 0.00 המותרים עפ"י התקנות
עד למפלס רצפת המרתף.
7. הרחבת חצר אנגלית מ 1.5 מ' המותר עפ"י התקנות לרוחב 2.25 מ' מעבר לקו בניין
צידי מערבי.

בניין 4 מגרש 814-
2. קווי בניין:
הקלה בקו בניין ציידי צפוני 2.70 מ' במקום 3 מ' המותר עפ"י תוכנית.
הקלה בקו בניין ציידי דרומי 2.70 מ' במקום 3 מ' המותר עפ"י תוכנית.
הקלה בקו בניין אחורי מזרחי 4.50 מ' במקום 5 מ' המותר עפ"י תוכנית.
3. קומת גג:
הפחתת נסיגת חדרי גג ממעקה גג הדרומי והמערבי, מבוקש 0 מ' במקום 2 מ' המותרים
עפ"י תוכנית.
ניוד שטחים לא מנוצלים לקומת הגג מקומות תחתונות.
מבוקש 33.19 מ"ר במקום 30 מ"ר המותרים עפ"י תוכנית.
5. פרגולות: הבלטת פרגולה מקו בניין קידמי מערבי, מבוקש 2.48 מ' במקום 2 מ' המותר
עפ"י תוכנית.
6. חצר אנגלית:
העמקת גובה חצרות אנגליות מ 1.5 מ' מתחת ל מפלס ה 0.00 המותרים עפ"י התקנות עד
למפלס רצפת המרתף.
הרחבת חצרות אנגליות מ 1.5 מ' המותר עפ"י התקנות לרוחב 2.7 מ' מעבר לקו בניין
אחורי מזרחי.
7. ניוד שטחים שירות לא מנוצלים מקומת המרתף לקומות עליונות, מבוקש 13.36 מ"ר
המהווים 4.58% מהשטחים המותרים לבניה בקומת המרתף עפ"י תוכנית.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170460 גורדון 46

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוספת בניה ושינויים בקוטג' צפוני במגרש – הגדלת מרתף, הוספת מעלית, השלמת רצפת קומה א' ע"י סגירת חללים כפולים, רמפה בכניסה, הקמת בריכת שחיה.

בגוש 6454 חלקה 539 מגרש
מס' בקשה: 20170460
כתובת: גורדון 46 הוד-השרון
ע"י קלימן עידן ושירי

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בגודל מגרש מינמלי להקמת בריכת שחיה מבוקש 496 מ"ר במקום 500 מ"ר
המותרים בתכנית.
2. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש:
א. בקו בנין מזרחי לבריכה מבוקש 1.50 מ' במקום 2.00 מ' המותרים בתכנית
ב. בקו בנין צפוני לבריכה מבוקש 1.90 מ' במקום 2.00 מ' המותרים בתכנית.
3. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לבית מגורים: מבוקש 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
המותרים בתכנית.
4. הקלה מהוראות התב"ע למיקום חדר מכונות – חדר מכונות תת קרקעי לבריכה יוצמד
לבריכה ולא למבנה העיקרי, ויהיה מחוץ לקווי הבניין.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171400 הבנים 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים שינוי להיתר מס' 3989 מתאריך 19.11.1980 תוספת חדר עלית גג לדירה המזרחית + תוספת פרגולה

בגוש 6456 חלקה 371 מגרש
מס' בקשה: 20171400
כתובת: הבנים 7 הוד-השרון
ע"י גיא באומן

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה במרחק בניה בין חדר גג למעקה למטר אחד בניגוד לאמור בתכנית הר/1002.
2. הקלה במרחק בניה בין פרגולה למעקה למטר אחד בניגוד לאמור בתכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171397 השלום 16 ב'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל שינויים ותוספת בנייה ליח"ד מערבית בקיר משותף, הכולל: הגדלת קומת קרקע וקומה א' , הקמת בריכת שחיה, פרגולות, הגדלת חניות, פילרים, גדר קלה באזור של הבריכה ופיתוח מגרש הריסות.

בגוש 6454 חלקה 256 מגרש 25
מס' בקשה: 20171397
כתובת: השלום 16 ב הוד-השרון
ע"י מירנקר דורון

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בניה 24.06 מ"ר במסגרת 6%לשיפור תכנון.
2. הקטנת שטח חלקה מינימלי להקמת בריכה מ- 500 מ"ר לפי תכנית הר/160/ת/8 ב' לשטח
חלקה 401 מ"ר.
3. הקטנת מרחק מינלי מגבולות המגרש מ- 2 מ' לפי הר/160/ת/8 ב' ל- 1.00 מ' מהשכן
ו- 1.75 מ' מהרחוב , ומבית המגורים מ- 3 מ' ל- 1.00 מ'.
4. הקלה במבנה הבריכה: בריכה מתועשת במקום בריכה מבטון.
5. ניוד שטחים בסה"כ 4 מ"ר מקומת המרתף לקומת קרקע בנוסף ל- 10.0 מ"ר שטח שירות
המותרים בתכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171365 דרך רמתיים 94

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל מבנה הכולל קומת קרקע מסחרית, 9 קומות משרדים ו- 6 קומות חניון מתחת לקרקע.

בגוש 6456 חלקה 565 מגרש 101
מס' בקשה: 20171365
כתובת: דרך רמתיים 94 הוד-השרון
ע"י תדהר השקעות רמתיים בע"מ

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת תכסית הקרקע מבוקש 53% במקום 40% המותרים בתכנית הר/1000/ 19/ 28 .

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170350 כרכום 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת יח"ד מזרחית בקיר משותף, הכולל: 2 חניות מרתף, גדרות, בריכת שחיה, חדר מכונות לשימוש פרטי בלבד.

בגוש 6443 חלקה 288 מגרש 20
מס' בקשה: 20170350
כתובת: כרכום 5 הוד-השרון
ע"י נגר טל

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בגובה המרתף, מבוקש 2.45 מ' במקום 2.30 מ' .
2. הקלה בגובה ברוטו של החניה , מבוקש 2.60 מ' במקום 2.40 מ'.
3. העמקת חצרות אנגליות מגובה 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
4. הרחבת חצר אנגלית צפונית, מבוקש 2.0 מ' במקום 1.5 מ' המותר עפ"י התכנית.
5. הקלה במרחק הבריכה מקו המגרש, מבוקש 1.30 מ' מקו הגבול המזרחי, המערבי,
והדרומי במקום 2.0 מ' המותרים בתכנית.
6. הקלה בגודל מגרש מינימלי להקמת בריכת שחיה, מבוקש 354 מ"ר במקום 500 מ"ר
המותר עפ"י תב"ע הר/מק/ 160/ת/8/ב.
7. הקלה בגודל הבריכה המבוקש ל- 15.5% מהשטח הפנוי שהם כ- 29.5 מ"ר
במקום 12% המותר.
8. ניוד שטח בניה מקומה ראשונה לקומת גג, מבוקש 13.33 מ"ר לניוד.
9. הקלה בנסיגת קומת גג, מבוקש 1.10 מ' במקום 2 מ'.
10. הקלה בגובה תקרת מעלית, מבוקש 3.80 מ' מרצפת קומת הגג במקום 3.20 מ'.
11. שינוי במבנה הגג: הקלה לגג שטוח במקום גג רעפים.
12. הקלה לשינוי מיקום חניה, לא עפ"י תכנית בינוי במקום בנסיגה של 2 מ' מקו בנין
קדמי מבוקש מקו הבנין.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171180 הצנחנים 20

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תוכנית שינויים: תוספת למרפסות קיימות

בגוש 6407 חלקה 70 מגרש 3
מס' בקשה: 20171180
כתובת: הצנחנים 20 הוד-השרון
ע"י מיופה כח עו"ד יקותיאל אמיר

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה בקו בנין צידי לצד מזרח למרפסת, מבוקש 2.5 מ' במקום 3 מ' (16.6%)

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171193 החרש 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל אישור לשימוש חורג במבנה תעשייתי מתעשיה הקשורה בחקלאות למזון בשטח של 61.50 מ"ר לתקופה של 5 שנים. אישור שלט לפרסום.

בגוש 6574 חלקה 302 מגרש
מס' בקשה: 20171193
כתובת: החרש 8 הוד-השרון
ע"י מור משה

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שימוש חורג מתכנית הר/145/ 5/ב' מתעשייה הקשורה לחקלאות למזון לתקופה של 5
שנים.

2. הקלה על אי הריסת מבנים המיועדים להריסה בתחום המגרש של המבקש היתר על פי
הוראות התב"ע הר/מק/145/ 5/ ב'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171149 בארי

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל בית חדש – 2 יח"ד בקיר משותף הכולל מרתפים + חניות+ חדרי גג

בגוש 6442 חלקה 807 מגרש 101
מס' בקשה: 20171149
כתובת: בארי הוד-השרון
ע"י דיין ויקטור

מהות ההקלה המבוקשת:

1. תוספת שטחי בנייה במסגרת 6% לשיפור תכנון.
2. העמקת חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 עפ"י התקנות עד מפלס רצפת המרתף.
3. הקלה בגובה מרתף מבוקש 2.45 מ' במקום 2.30 מ' המותר עפ"י התכנית הר/1002.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170617 העבודה 9

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל סגירה חלקית של מרפסת גג בקומה א' של בית מגורים קיים זכויות הבניה

בגוש 6442 חלקה 541 מגרש 2
מס' בקשה: 20170617
כתובת: העבודה 9 הוד-השרון
ע"י בריא רועי

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה בקו בניין קדמי, מבוקש 4.75 מ' במקום 5.00 מ' .
2. ביטול חניה אחת בתחום המגרש

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון