201704971 ספיר 13-15, שכונה 9, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית מגורים קיים המתבטאים בשינוי מפלס הכניסה הקובעת, הגדלת שטח המרתף
וקומת הקרקע, ביטול קומה עליונה באגף הצפוני , עדכון חזיתות, הקטנת שטח הפרגולות, שינוי במיקום הבריכה
והקטנתה

ועדכון הגדר האחורית .

מס' בקשה: 1 20170497 מספר תיק בנין: 190080

שם המבקש: אבקסיס דורית

כתובת: קיסריה 9 ,

גוש: 10634 חלקה: 12 מגרש:

הבקשה כוללת את :
1. ניוד שטח מקומה א לקומת קרקע והגדלת שטחי הבניה בקומת הקרקע מ- 20% ל- 22.19%.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704921 בז 6, שכונה 10, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להריסת בית מגורים קיים והקמת חד בית משפחתי דו קומתי הכולל מרתף. הבקשה כרוכה בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170492 מספר תיק בנין: 203680

שם המבקש: שאולי פרטר ענבר

כתובת: קיסריה 10 ,

גוש: 10611 חלקה: מגרש: 368

הבקשה כוללת את :
1. שינוי בגובה המרתף -מ – 2.2 מ' ל- 2.45 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704671 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית דו משפחתי, דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170467 מספר תיק בנין: 6182

שם המבקש: שפורן מיכאל, הפנר רפי

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 153 מגרש:

הבקשה כוללת את :
1. חריגה מקו בניין צידי מערבי בשיעור של 10% ומשאיר מרווח של 2.7 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704681 מתחם הרכס, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

הקמת יחידת דיור אחת מתוך תלת משפחתי, דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170468 מספר תיק בנין: 6172

שם המבקש: בר איקה בר, רועי

כתובת: עתלית, מתחם הרכס

גוש: 10534 חלקה: 75 מגרש: 126

הבקשה כוללת את :
1. הקמת בריכת שחיה פרטית בבתים משותפים במגרש הקטןמ- 1500 מ"ר.
2.חריגה מקווי בניין קדמיים עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה.
3. הקמת חדר מכונות בריכה, תת קרקעי ובמרווח הקידמי.
4. ביטול הדרישה להזזהשל 2 מ' בחזיתות קידמית ואחורית של יח"ד צמודות.
5. ביטול החובה של חיפוי באבן כורכר בשיעור 15%.
6. ביטול הדרישה לנסיגה של קומה עליונה ביחס לקומה שמתחתיה ב- 3 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704651 מתחם הרכס, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת 2 מבני מגורים דו משפחתיים, דו קומתיים.

מס' בקשה: 1 20170465 מספר תיק בנין: 6181

שם המבקש: כהן יפעת, כרפיס ג'מיל גיל

כתובת: עתלית, מתחם הרכס

גוש: 10535 חלקה: 29 מגרש: 117

הבקשה כוללת את :
1. ביטול הדרישה להזזה של 2 מ' בחזיתות קידמית ואחורית של 2 יח"ד צמודות .
2. ביטול החובה של חיפוי באבן כורכר בשיעור 15%.
3. ביטול הדרישה לנסיגה של קומה עליונה ביחס לקומה שמתחתיה ב- 3 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704631 גל 26, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכוללת מרתף, חניה מקורה ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170463 מספר תיק בנין: 6180

שם המבקש: כ.מ אורגל בע"מ

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 194

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ניוד שטח שירות של חניה לטובת מחסן בקומת הקרקע בהיקף של 12.49 מ"ר.
2. שינוי גובה המרתף מ- 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
3. הקלה של 3 מ' מקו בניין אחורי – צפוני 2 מ' מקו בניין צידי – מזרחי לצורך הבריכה ורצועת ריצוף
מסביב לה.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704541 דרך הים 84, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי כולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170454 מספר תיק בנין: 6176

שם המבקש: זיסו רוני, זיסו עינת

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 112

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף מ- 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – צפוני של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלה בקו בניין צידי-דרומי עד של 10% עבור מדרגות .
4. הקלהשל 2 מ' מקו בניין צידי- צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף .
5. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704571 גל 28, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף, חניה מקורה ובריכה .

מס' בקשה: 1 20170457 מספר תיק בנין: 6177

שם המבקש: וקנין אמיר

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 193

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. הקלה בקו בניין צידי – מערבי של 10% בקיר עם פתחים .
3. הקלהשל 3 מ' מקו בניין צידי- מזרחי ואחורי-צפוני עבור הבריכה ורצועת הריצוף סביב לה.
4. רצף של יותר מ- 7 מדרגות פיתוח במרווח צידי-מערבי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704501 דרך הים 88, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת חד בית משפחתי חד, קומתי הכולל בריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170450 מספר תיק בנין: 6175

שם המבקש: שוורץ מרים, שוורץ זאב

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 110

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ביטול הדרישה להקצות לפחות מקום חניה אחד כחלק מהמבנה הראשי .
2. ניוד שטח מקומה א לקומת הקרקע והגדלת התכסית -ב 21.00 מ"ר.
3. חריגה מקווי בניין אחורי וצידיים -ב 10% עבור פרגולה כשינוי להוראת התוכנית המפורטת .
4. חריגה מקו בניין צידי דרומי של 3 מ' עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב .לה
5. חדר מכונות תת קרקעי הנפרד מהמבנה הראשי וממוקם בחריגה מקווי בניין אחורי מזרחי וצידי
דרומי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704161 עין הוד

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים המתבטאים בהריסת מבנה על גבול מגרש והקמת סטדיו, מרתף

וחניה. בנוסף מבוקש גליזציה לתוספות במבנה הראשי .

מס' בקשה: 1 20170416 מספר תיק בנין: 4900440

שם המבקש: גוטליב מוריס

כתובת: עין הוד ,

גוש: 12601 חלקה: 44 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בנין צידי דרומי,בקיר ללא פתחים, המשאירה מרחק של 2.7 מ' מגבול המגרש .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703461 מגדים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה ללגליזציה לסככות חקלאיות ומבנים בנחלה המתבטאת :

1. בלגליזציה למבנה חקלאי בשטח של 22.00 מ"ר.

2. בשימוש חורג במבנה חקלאי זה למגורי עובד זר לתקופה של שלוש שנים .

3. לגליזציה לסככה לטיפול בתוצרת חקלאית בשטח של 428.00 מ"ר.

. 4 לגליזציה למחסן חקלאי בשטח של 36.00 מ"ר.

. 5 לגליזציה לשינויים לבית מגורים שנבנה בהיתר מס' חכ/75/82 א. (ללא תוספת שטחי בניה).

הבקשה כרוכה בשימוש חורג.

מס' בקשה: 1 20170346 מספר תיק בנין: 460310

שם המבקש: – בן עוזיון אליהו, בן עוזיון דניאלה

כתובת: מגדים ,

גוש: 10551 חלקה: 6 מגרש: 31

הבקשה כוללת את שימוש חורג :
בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למגוריי עובד זר לתקופה של שלוש .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704021 הדיונה 2, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170402 מספר תיק בנין: 6163

שם המבקש: דנילוב ישראל, דנילוב שרה

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 65

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. חריגהשל 3 מ' מקו בניין קדמי – מזרחי עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה.
3. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי וחורג מקו בניין קדמי-מזרחי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703941 גל 52, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוכנית שינויים לבית חד משפחתי, המתבטאים בשינוי גובה המרתף מ- 2.2 מ' ל- 2.45 מ' שינוי במיקום קיר
הפטיו וביטול בין דלת המרתף לחדר מכונות .

מס' בקשה: 1 20170394 מספר תיק בנין: 5948

שם המבקש: בדץ בית יוסף

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 98

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף מ- 2.2 מ' ל- 2.45 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703981 שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל מרתף, ממ"ד, חניה מקורה בריכת , גדרות ועבודות פיתוח. הבקשה כרוכה
בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170398 מספר תיק בנין: 6161

שם המבקש: יעקובוב סוזנה

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 85

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ניוד שטח של 0.60 מ"ר מחניה ממחסן על קרקעי לטובת שטח שירות בליטות על קרקע .
2. שינוי גובה המרתף -ל 2.45 מ' מעל 2.20 מ' המותרים .
3. חדר מכונות בריכת שחיה -תת קרקעי שאינו צמוד למבנה .
4. חריגה מקווי בניין לטובת הבריכה ורצועת הריצוף מסביבה – 3 מ' למרווח אחורי צפוני ו-3 מ'
למרווח צידי מערבי ועד 1 מ' למרווח קדמי – מזרחי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201704001 מתחם הרכס, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת 2 בתים דו משפחתיים, דו קומתיים הכוללים בריכת שחיה לכל יח"ד.

מס' בקשה: 1 20170400 מספר תיק בנין: 6162

שם המבקש: גז ניסים, חיו דרור, פדידה , שי סהר כפיר

כתובת: עתלית, מתחם הרכס

גוש: 10534 חלקה: 75 מגרש: 129

הבקשה כוללת את הקלות :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703851 הדיונה, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכולל מרתף , חניה מקורה ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170385 מספר תיק בנין: 6155

שם המבקש: דניאלה תמרה ברנד, יוסף אוהד ברנד

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 1

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה של 10% המהווים 50 ס"מ מקו בניין דרומי- אחורי של קיר עם פתחים .
2. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים -ל 2.45 מ'.
3. חריגהשל 2 מ' מקו בניין צידי מזרחי עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף סביב לה.
4. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי וחורג מקו בניין דרומי – אחורי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703771 טופז 26, שכונה 11, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בריכת שחיה ליח"ד מערבית הכולל הקמת חדר מכונות תת קרקעי וגדר רשת בצד הדרומי של
המגרש.

מס' בקשה: 1 20170377 מספר תיק בנין: 233220

שם המבקש: זיסקין דמיטרי

כתובת: קיסריה 11 ,

גוש: 10634 חלקה: מגרש: 313

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ביטול רצועת ריצוף בצד הצפוני של הבריכה .
2. חריגה של 50 ס"מ של מקו בניין צידי מערבי, עבור רצועת הריצוף מסביב לבריכת השחיה.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703811 שכונת הגפן, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170381 מספר תיק בנין: 6154

שם המבקש:ע.ק.ן בניה ופיתוח מ"בע

כתובת: עתלית , שכונת הגפן

גוש: 10533 חלקה: 18 מגרש: 1624

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין צידי – צפוני עד של 10% המהווים 3 מ', בקיר עם פתחים .
2. חריגה מקו בניין אחורי-מזרחי של מרפסת זיזית בשיעור עד של 40%המהווים 1.6 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703831 עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי (חלק דרומי מדו משפחתי), דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170383 מספר תיק בנין: 338401516

שם המבקש: שאקי ערן

כתובת: עתלית ,

גוש: 10533 חלקה: 67 מגרש: 1516

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה עד של 40% לקו בניין אחורי-דרומי עבור מרפסת זיזית .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703081 שכונת הגפן, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי.

מס' בקשה: 1 20170308 מספר תיק בנין: 6137

שם המבקש: א.א.ב.מ יזמות בעתלית בע"מ

כתובת: עתלית , שכונת הגפן

גוש: 10534 חלקה: 93 מגרש: 1215

הבקשה כוללת את הקלות :
1. הקלה מהוראות התכנית בדבר גודל מגרש מנימלי 492 מ"רבמקום 500 מ"ר.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703721 שכונת נחלים, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הבקשה כרוכה בהקלה .

מס' בקשה: 1 20170372 מספר תיק בנין: 6153

שם המבקש: גל בן עוזי ניהול פרויקטים

כתובת: עתלית, נחלים, עתלית

גוש: 10540 חלקה: 16 מגרש: 16/4

הבקשה כוללת את הקלות :
חריגה מקו בניין צידי מזרחי וצידי מערבי עד של 10% בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703671 דרך הים 82, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170367 מספר תיק בנין: 6151

שם המבקש: כ.מ אורגל מ"בע

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 113

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל – 2.45 מ'.
2. חריגה של 2 מ' מקו בניין דרום מזרחי-צידי עבור בריכת השחיה ורצועת הריצוף מסביב .לה
3. חריגה של 10% מקו בניין צידי-דרומי .
4. ניוד 10 מ"ר שטח שירות של המחסן לטובת שטח מקורה בקומת הקרקע ועבור חניה מקורה .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703691 דרך הים 59, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי, דו קומתי, הכולל מרתף חניה מקורה ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170369 מספר תיק בנין: 6152

שם המבקש: כ.מ אורגל מ"בע

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 179

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים -ל 2.45 מ'.
2. חריגה של 3 מ' מקו בניין אחורי – דרומי ו- 2 מ' מקו בניין צידי-מזרחי של עבור בריכת השחייה
והריצוף מסביב לה.
3. חריגה של 2 מ' מקו בניין דרומי- אחורי של חדר מכונות -תת קרקעי .
4. חריגה עד של 10% מקו בניין צידי- מזרחי בקיר ללא פתחים .
5. ניוד של 3.38 מ"ר משטח עיקרי לשטח שירות לטובת חניה מקורה ומחסנים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703651 שכונה 11, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוספת בריכת שחיה וחדר מכונות – תת קרקעי לבית מגורים קיים בהיתר .

מס' בקשה: 1 20170365 מספר תיק בנין: 6149

שם המבקש: אלון עידו, אלון מאיה

כתובת: קיסריה 11 ,

גוש: 10634 חלקה: 224 מגרש: 406

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה של עד 3 מ' מקו בניין אחורי-דרומי עבור בריכת השחיה והריצוף מסביב לה.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703521 מושבה א', עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתוספת מחסן , בריכת שחייה וחדר מכונות -תת קרקעי לבית מגורים קיים בהיתר ' מס 20080034

מס' בקשה: 1 20170352 מספר תיק בנין: 320901501

שם המבקש: הרון נעמה, ברק רונן

כתובת: עתלית, מושבה א'

גוש: 10539 חלקה: 29 מגרש: 1

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין צפוני-קדמי של 2.80 מ' עבור בריכת השחיה

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703541 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי דו, קומתי .

מס' בקשה: 1 20170354 מספר תיק בנין: 6146

שם המבקש: מ.ב.א.א יזמות בעתלית מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 292 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין צידי צפוני -ב 10% ומותירים מרווח של 2.7 מ' מגבול מגרש

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703561 שכונת השדרות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי דו, קומתי .

מס' בקשה: 1 20170356 מספר תיק בנין: 6147

שם המבקש: מ.ב.א.א יזמות בעתלית מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 332 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
. 1 תוספת קומה מ-2 ל-3 קומות , ללא שינוי בגובה המותר .
. 2 ניוד שטח שירות המיועד לחניה מקורה לטובת מערכות טכניות

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703401 שכונה 6, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להריסת מבנה קיים והקמת בית מגורים חדש. הבקשה כרוכה בהקלות

מס' בקשה: 1 20170340 מספר תיק בנין: 161750

שם המבקש: ניב איציק, כנר חנה, כנר יהודה

כתובת: קיסריה 6 ,

גוש: 10611 חלקה: 4 מגרש: 175

הבקשה כוללת את הקלות :
1. ניוד שטח עיקרי עד של 8% מקומה א' לקומת הקרקע (כ-85 מ"ר) ללא חריגה מסה"כ שטח עיקרי
מותר .
2. חריגה מקו בנין צידי צפוני לטובת רצועת ריצוף מסביב הבריכה .
3. חריגה של חדר מכונות מקו בניין צידי צפוני של 1 מטר .
4. חדר מכונות בריכה תת קרקעי נפרד מהמבנה .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703481 שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתכנית שינויים לבית מגורים הקיים בהיתר (20160011) המתבטאת בהגדל והגבהת המרתף, שינויים
פנימיים,שינויים ,בגג שינויים בפיתוח,בגדרות הקדמיות והגדלת פרגולה מערבית .

מס' בקשה: 1 20170348 מספר תיק בנין: 5865

שם המבקש: אבני ציפי, אבני עודד

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 88 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.30 מ' המותרים ל – 2.45 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703501 עין אילה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתכנית שינויים לבית מגורים קיים בהיתר (20020302) המתבטאת בסגירת חלק ממרפסת והקמת בריכת
שחיה .

מס' בקשה: 1 20170350 מספר תיק בנין: 911380

שם המבקש: אגמי אמיר, אגמי אדריאנה

כתובת: עין אילה ,

גוש: 11002 חלקה: 53 מגרש: 138

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה של בריכת השחייה ורצועת הריצוף מסביב לה מקו בניין צידי-דרומי ומקו בניין אחורי-
מזרחי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703381 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים יחידה דרומית אחת מדו משפחתי .

מס' בקשה: 1 20170338 מספר תיק בנין: 6144

שם המבקש: כהן גלעד, כהן רחל

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 197 מגרש: 1107

הבקשה כוללת את הקלות :
הגדלת התכסית ל- 42%במקום 40% המותרים

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703271 דרך הים 66, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי חד, קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170327 מספר תיק בנין: 6142

שם המבקש: בס יוסף, בס ליליה

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 12826 חלקה: 1 מגרש: 121

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה עד של 10%, המהווים 50 ס"מ מקו בניין אחורי צפוני של קיר עם פתחים .
2. ניוד שטח עיקרי בהיקף של 20 מ"ר מקומה א' לטובת שטח מקורה בקומת הקרקע .
3. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל – 2.45 מ'.
4. חריגה של 3 מ' מקו בניין קדמי-מערבי לצורך בריכת השחייה ורצועת הריצוף מסביב לה.
5. חדר מכונות תת קרקעי שאינו צמוד למבנה העיקרי וחורג מקו בניין קדמי-מערבי .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703171 עופר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: מרתף, חניה מקורה ובריכת שחיה הבקשה כרוכה
בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170317 מספר תיק בנין: 470830

שם המבקש: לוי לי גדי

כתובת: עופר ,

גוש: 11796 חלקה: 73 מגרש: 83

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בנין צידי מערבי עד של 2.85 מ' לטובת בריכת השחיה .
2. חריגה של חדר מכונות תת קרקעי מעבר לקו בניין צידי מערבי עד של 1.5 מטר .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703191 הדיונה 35, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בתי מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170319 מספר תיק בנין: 6139

שם המבקש: אורן , חן אורן מורן

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 10640 חלקה: 1 מגרש: 18

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. ניוד של 2.09 מ' משטח עיקרי לשטח שירות לטובת שטח מקורה בקומת הקרקע .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702831 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170283 מספר תיק בנין: 6129

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 149 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי -ב- 40 ס"מ בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702861 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170286 מספר תיק בנין: 6131

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 171 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין דרומי-אחורי בקיר עם פתחים , המהווים40 ס"מ.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702871 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170287 מספר תיק בנין: 6130

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 176 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי ב- 40 ס"מ בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702901 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170290 מספר תיק בנין: 6132

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 156 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין דרומי-אחורי בקיר עם פתחים , המהווים 40 ס"מ.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702911 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170291 מספר תיק בנין: 6133

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 152 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי ב- 40 ס"מ, בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702581 בת שלמה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170258 מספר תיק בנין: 6116

שם המבקש: דן ארד

כתובת: בת שלמה ,

גוש: 12766 חלקה: 42 מגרש: 32

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702551 שכונה 6, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170255 מספר תיק בנין: 161640

שם המבקש: רווה עמית, רווה מירי

כתובת: קיסריה 6 ,

גוש: 10611 חלקה: מגרש: 164

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702531 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170253 מספר תיק בנין: 6115

שם המבקש: סופר יעל, סווסינו נוגה, סופר רונן, סוונסינו אופיר

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 308 מגרש:

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702481 האיריס 11, נווה הפרחים, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170248 מספר תיק בנין: 321212600

שם המבקש: קראוס , בר קראוס ציזיק כרמית, ציזיק יועד

כתובת: עתלית, נווה הפרחים

גוש: 11779 חלקה: 13 מגרש: 126

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702411 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל מרתף ביחידה הצפונית ובריכת שחיה הבקשה כרוכה
בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170241 מספר תיק בנין: 6112

שם המבקש: אוצרי אלי, אוצרי שולי, אסולין דורה, אסולין רונן

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 178 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. הקמת בריכת שחיה ליחידה הצפונית במגרש הקטן מ 1000 מ"ר
2. חריגה מקו בניין צפוני ומערבי צידי של 1.90 מ' לטובת בריכת השחיה ו- 1 מטר לריצוף שמסביב
לבריכה .
3. חריגה של חדר מכונות בריכה תת קרקעי מעבר לקוויי בניין .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702321 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170232 מספר תיק בנין: 6107

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 151 מגרש:

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702341 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בתי מגורים דו משפחתי דו, קומתי .

מס' בקשה: 1 20170234 מספר תיק בנין: 6108

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 172 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי-דרומי של 40 ס"מ בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201701241 המחתרות 35 א', עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשת להקמת בית מגורים חד משפחתי דו, קומתי .

מס' בקשה: 1 20170124 מספר תיק בנין: 320810900

שם המבקש: אבוחסירה קלוד, אבוחסירה זקלין

כתובת: עתלית ,

גוש: 10545 חלקה: 109 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702201 שכונת הגפן, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו, קומתי .

מס' בקשה: 1 20170220 מספר תיק בנין: 6103

שם המבקש: , דן עיני עיני סיוון, יעקובוביץ אופיר, יעקובוביץ דניאל

כתובת: עתלית , שכונת הגפן

גוש: 10534 חלקה: 13 מגרש: 1316

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה של עד 10% מקו בנין דרומי- אחורי בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702141 עין הוד

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

מס' בקשה: 1 20170214 מספר תיק בנין: 490100

שם המבקש: ברודי רוי

כתובת: עין הוד ,

גוש: 11947 חלקה: 100 מגרש: 36

הבקשה כוללת את :

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702161 נגה 11, שכונה 13, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה לתכנית שינויים לבית מגורים חד משפחתי המתבטאת בלגליזציה להגדלת שטח קומת מרתף הבקשה. כרוכה
בהקלה .

מס' בקשה: 1 20170216 מספר תיק בנין: 705710

שם המבקש: רוזנברג יעקב, רוזנברג שושי

כתובת: קיסריה 13 ,

גוש: 12298 חלקה: 1 מגרש: 571

הבקשה כוללת את הקלות :
1. הבקשה כרוכה בהקלות הבאות :
א. ניוד שטח עיקרי מקומת הקרקע לטובת שטח שירות תת קרקעי להגדלת שטח המרתף בשטח של
16.00 מ"ר.
ב. שינוי בגובה המרתף (התוספת) מ- 2.2 מ' ל – 2.45 מ'.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל