20160650 זרעית

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160650

• שם המבקש לוי מיכל נטלי ת.ז. 200387173 כתובת זרעית
• גוש: 19859 ח"ח 13-15 מגרש: 84 בישוב: זרעית
• תב"ע ג/19864 יעוד הקרקע מגורים

מהות הבקשה :
מדובר ביעוד קרקע מגורים עפ"י התכנית התקפה
מוצע
1 יח"ד 2 מפלסית
2 יח"א בחזית האחרות של המגרש
גידור המגרש מכל הכוונים .
בריכת שחייה פרטית לא מקורה
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה

מהות ההקלה :

בריכת שחייה פרטית לא מקורה בחזית האחורית של המגרש בשטח של כ 20.7 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170645 אגם מונפורט

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20170645

 שם המבקש מועצה אזורית מעלה יוסף ת.ז. 500262522 כתובת : אגם מונפורט
בגוש: 19892, חלקה: 2,3 תא שטח: 107
תב"ע 223-0317404 המאושרת מיום ה- 27.11.2016
 יעוד הקרקע : מלונאות (אכסון מלונאי)

מהות הבקשה :
מוצע
 הקמת מזנון משרד קבלה
 מתקן אתגרי (אקסטרים)
 עבודות סלילה ופיתוח לשלב א בתא שטח 107

מהות שימוש חורג :
שימוש חורג להקמת מתקן אקסטרים בתא שטח מס' 107 המאושר עפ"י מתכנית 0317404 – 223
המיועדת את המתחם למלונאות (אכסון מלונאי)

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170402

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20170402
 שם המבקש: מונולית בנייה הנדסית בע"מ ח.פ : 514646074
 גוש: 18221 ח"ח : 27 מגרש: 1091
 תב"ע : ג/19794 א-ח20150009 ב-20140012 יעוד הקרקע מגורים א'.
מהות הבקשה :
בקשה למידע תכנונית במערכת רישוי זמין מס' בקשה76478199091 , מס' בקשה במשרדי הוועדה
20170402 , מידע הופק ע"י הועדה מיום 03.08.2017
מוצע :
2 יחידות דיור דו משפחתי
חניות מקורות בחזית המגרש עד קו אפס
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק
מהות ההקלה :
-מדובר בהקמת מתקני תשתיות (חנייה מקורה) במרוח בכפוף לתקנות התכנון ובנייה בקשות להיתר
תנאים ואגרות , סעיף 4.09 (6)
-הקלה לפי סעיף 151 לחוק 4(ט) הקלה במידות העולות על הקובעים בפרט4.09 בתוספת השנייה (הקלה
מגובה מותר 1.5 מטר למתקן תשתיות , מוצע גובה חנייה 2.23 )

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170485 שלומי יערית

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
למידע מס' 20170485

 שם המבקשים:
1 .סבג שי דוד
2 .סבג שירלי
3 .פינטו רונן
4 .פינטו שרית
 גוש: 18221 ח"ח 27 מגרש: 1077 כתובת : שלומי יערית
 תב"ע ג/19794 ב-20140012 א-ח20150009
 יעוד הקרקע מגורים ב'.

מהות הבקשה :
– הבקשה שבנדון בכפוף לתיק מידע שהוגש במערכת רישוי זמין מס' בקשה 7101913665-1 , מס' בקשה
למידע במערכת פנימית של הוועדה 20170485

– מוצע :
-בית מגורים דו משפחתי
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק :
– מהות ההקלה :
– הקלה מקו בניין צדדי מזרחי 10% , מוצע מרחק של 2.70 מ' במקום 3.0 מ' במצוד לשכן מס' מגרש 1078 .
– הקלה מקו בניין צדדי מערבי 10% , מוצע מרחק של 2.70 מ' במקום 3.0 מ' בצמוד לשכן מס' מגרש 1076 .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160910 ינוח

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160910

שם המבקש: האני זיאדה ת.ז.: 023323504 כתובת: ינוח

גוש: שטח בנוי מגרש: 100 תב"ע: ג/21822 יעוד הקרקע: מגורים ב'.
מהות הבקשה :
תכנית שינויים להיתר בניה מס' 254/2013.
מהות ההקלה :
– הקלה מקו בניין צדדי מזרחי 0.
– הקלה בתכסית קרקע, ללא חריגה באחוזי הבנייה המותרים מהתכנית התקפה, מוצע- 61% במקום 50% .
– ניוד שטחי בניה מעיקרי לטובת שירות ללא חריגה בשטחי הבנייה המותרים, מוצע 33.6% במקום 30%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160167 כסרא

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160167

שם המבקשים: אמיל עבדאללה ת.ז.: 028241784 כתובת: כסרא
דועאא עבדאללה ת.ז.: 313414914 כתובת: כסרא
פדאא עבדאללה ת.ז.: 316199983 כתובת: כסרא
היאם עבדאללה ת.ז.: 33111782 כתובת: כסרא

גוש: 19228 חלק מחלקה: 27 מגרש: 200 תב"ע: ג/8060 יעוד הקרקע: מגורים א'
מהות הבקשה :
 לגיטימציה לבניה קיימת בסטייה מהיתר בניה מס' 361/95 (1 יח"ד)
 מוצע: 4 יח"ד חדשות- (סה"כ 5 יח"ד במגרש).
 הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובניה
מהות ההקלה :
– הקלה במספר יחידות הדיור, מוצע 5 יח"ד במקום 4 יח"ד.
– הקלה בתכסית קרקע, ללא חריגה באחוזי הבנייה המותרים מהתכנית התקפה.
מוצע/קיים- 42% במקום 36%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160703 צוריאל

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160703
 שם המבקש הררי חיים ת.ז. 022132583 כתובת צוריאל
 גוש: 19907 ח: ח : 17 מגרש: 143
 תב"ע :ג/14335 ח- 2012/3 ב- 20150017 ב- 20170012
 יעוד הקרקע מגורים משולב באירוח כפרי
מהות הבקשה :
 בית מגורים חדש
 הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק
מהות ההקלה :
1.בריכת שחיה לא מקורה בחזית האחורית של המגרש בשטח של כ 40 מ"ר הקלה בתכסית קרקע מוצע 170
מ"ר במקום 150 מ"ר
2.עפ"י הוראות התכנית נקבעו שטחים עיקריים 150 לטובת מגורים ו 80 מ"ר לטובת יח"א מוצע ניוד
שטחי יח"א לטובת מגורים ללא חריגה משטחי הבנייה המותרים בתכנית ג/14335 המאושרת ,
דהיינו 79 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160672 פקיעין החדשה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160672
 שם המבקש ששון יניב ת.ז. 036062958 כתובת פקיעין החדשה
138 :מגרש 55 :חלקה 19077 :גוש 
 תב"ע: ג/8934 ח-20130055 ב-20150002 יעוד הקרקע אזור מגורים א
מהות הבקשה :
מוצע :
1 יח"ד
 קירות תמוך עם גבול משותף עם שכנים
 הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה
מהות ההקלה :
הקלה מהוראות תכנית בינוי ב-20150002 שינוי במפלסי הבינוי המאושר בהתאם לטיפוגרפיה הקיימת בשטח

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160656 שלומי יערית

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160656
 שם המבקשים:
 שמעון גבאי
 טולדנו גל
 גוש: 18221 ח"ח : 27 מגרש: 1095 כתובת: שלומי יערית
 תב"ע ג/19794 א-ח20150009 ב-20140012
 יעוד הקרקע מגורים א'.
מהות הבקשה :
 מוצע 2 יח"ד במגרש (דו משפחתי)
 חניה מקורה בחזית המגרש
 בריכת שחייה לא מקורה בחזית האחורית של המגרש
 פרגולות מוצעות
 הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק
מהות ההקלה :
– בריכת שחייה לא מקורה מעבר לקו בניין אחורי עבור דירה מס' 1
-מדובר בהקמת מתקני תשתיות (חנייה מקורה) במרוח בכפוף לתקנות התכנון ובנייה בקשות להיתר
תנאים ואגרות, סעיף4.09 (6), הקלה לפי סעיף 151 לחוק 4 (ט) הקלה במידות העולות על הקובעים
בפרט 4.09 בתוספת השנייה, (הקלה מגובה מותר 1.5 מטר למתקן תשתיות , מוצע גובה חנייה 2.2 ).

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160654 פקיעין החדשה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160654
 שם המבקש לוי ירון ת.ז. 032099954 כתובת : פקיעין החדשה
 גוש: 19077 ח"ח : 55 מגרש: 127
 תב"ע ג/8934 ח-20130055 ג/9953 ב-20150002
 יעוד הקרקע אזור מגורים א
מהות הבקשה :
מוצע :
1 יח"ד במפלס כניסה למגרש (דו קומתי)
2 יח"א במפלס מתחת לכניסה הקובעת בחזית האחורית
כרכוב הבולט מעבר לקו בניין קדמי שהוא קו רחוב עד 0.75 כל זה בהתאם תקנות התכנון והבנייה (בקשות
להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970 סעיף 4.03 , 4.07
עפ"י הוראות תכנית ג/8934 תנאי להוצאת היתר בנייה ליח"א הודעה לשכנים והגשת חוות דעתם
לועדה המקומית .
מהות ההקלה :
א- בריכת שחייה לא מקורה בחזית האחורית של המגרש ומעבר לקווי הבניין צדדי/ ואחורי
ב- הקלה בתכסית קרקע ללא חריגה משטחי הבנייה המותרים מוצע 37.9% במקום 35%

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160589 חוסן

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160589
 שם המבקש מושב חוסן ת.ז. 511195927 כתובת: חוסן
 גוש: 19897 ח"ח : 3 מגרש: 4
 תב"ע: ג/13823 א-ח20170021 יעוד הקרקע מרכז תחבורה
מהות הבקשה :
תכנית שינויים שינוי להיתרי בנייה :
א- מחסן חקלאי וסככה חקלאית עפ"י תכנית ג/6540 מס' בקשה 960373
ב- היתר בנייה לשימוש חורג ל שנתיים ל מחסן וסככה חקלאי , למשרדים וסככת טיפולים לרכב מס'
בקשה 990149
מוצע :
– הריסת מחסן וסככה קיימים (עפ"י היתר 96737)
– מוצע במקומם :
– מבנה מנהלה מוצע
-לגיטימציה לסככה קיימת ללא היתר
– הריסה סככות קיימות ללא היתר
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה :
הקלה בגובה מוצע 6.20 מ' במקום 5 מטר .
מהות ההקלה :
 הקלה בגובה מוצע 6.20 מ' במקום 5 מטר .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160570 סמיע

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160570

שם המבקש: משהור ספא ת.ז.: 02316837 כתובת: סמיע

גוש: 19206 חלק מחלקה: 86 ,87 מגרש: 300 תב"ע: ג/7466 יעוד הקרקע: מגורים א'.
מהות הבקשה :
בניין מגורים חדש מארבע קומות:
1 .קומת קרקע- מסחר+ משרד רופא
2 .קומה א' – מועדון
3 .קומה ב'+ג – מגורים
מהות ההקלה/ הפרסום :
– פרסום עבור מועדון וחנויות (מסחר) בהתאם לסעיף 5.3 מהוראות התכנית החלה ג/7466
– ניוד שטחי בניה מעיקרי לטובת שירות ללא חריגה בשטחי הבנייה המותרים, מוצע 34.8%במקום 24%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160518 פקיעין החדשה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160518

 שם המבקש אדירי מנחם ת.ז. 037432465 כתובת פקיעין החדשה
169 :מגרש 55 :חלקה 19077 :גוש 
 תב"ע :ג/8934 ח-20130055 ב-20160020 ג/9953
 יעוד הקרקע אזור מגורים א

מהות הבקשה :
מוצע :
 בניין מגורים חדש
2 יחידות אירוח
 בליטות מעבר לקווי הבניין צדדי בהתאם לתכנות תכנון ובנייה סעיף 4.03 (1)
בכפוף להוראות התכנית החלה על הנכס שבנדון פרק ה' רשימת השימושים ותכליות
הבנייה הועדה תאשר מתן היתר בנייה ליחידות אירוח לאחר הודעה לשכנים הגובלים
במגרש והגשת חוות דעתם לוועדה המקומית .

הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק :
מהות ההקלה :
הקלה בתכסית קרקע מוצע 40.03% במקום 35% ללא חריגה באחוזי הבנייה המותרים

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160234 ג'ת

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160234

שם המבקשים: ביבאר ג'מאל ת.ז.: 35949981 כתובת: ג'ת
ביבאר איאד ת.ז.: 200371185 כתובת: ג'ת
גוש: 18748 חלק מחלקה: 13 מגרש: 4 תב"ע : ג/20172 יעוד הקרקע: מגורים א'.

מהות הבקשה :
בניין מגורים חדש עבור 4 יח"ד חדשות.
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובניה:
מהות ההקלה :
– הקלה בגובה מוצע 9 מ' במקום 7 מ'.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160095 כסרא

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160095

שם המבקשים: אלמן באסם ת.ז.: 37225497 כתובת: כסרא
אלמן חוסאם ת.ז.: 40768236 כתובת: כסרא
אלמן הודא ת.ז.: 39710637 כתובת: כסרא
אלמן נואל ת.ז.: 36802627 כתובת: כסרא

גוש: 19225 חלק מחלקה: 31 מגרש: 31/8/1 תב"ע: ג/8060 יעוד הקרקע: מגורים א'

מהות הבקשה :
לגיטימציה לבנייה קיימת בסטייה מהיתר בניה מס' 683/2001:
– סגירת 2 קומות עמודים למטרת מגורים.
– קירוי מרפסות ברעפים.
סה"כ 4 יח"ד במגרש.
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובניה
מהות ההקלה :
– הקלה בתכסית קרקע, ללא חריגה באחוזי הבנייה המותרים מהתכנית התקפה.
מוצע- 42% במקום 36% .
– הקלה לסככת חנייה מקורה קיימת עד קו קדמי אפס.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20170237

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה

להיתר מס' 20170237 מס' תיק מידע 1025415682
שם המבקשים:
 אילנה קסוס ת.ז. 029257060
 יובל קסוס ת.ז : 023923410
 חגית נווה אלהרר ת.ז 025746009
 שחר אמיר אלהרר ת.ז 025008533
 גוש: 18221 ח"ח : 27 מגרש: 1025
 תב"ע ג/19794 ב-20140012 א-ח20150009 יעוד הקרקע מגורים א'.
מהות הבקשה :
 בית מגורים חדש דו משפחתי, דו קומתי
 הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה
מהות ההקלה :
הקלה עבור גזוזטרה בחריגה למרווח קדמי 2.00 מ' בגובה מעל 2.50 מהמדרכה כל זה בכפוף לסעיף
151(ב) , 5 (א)
הקלה מקו בניין צידי צפוני ב 10% בכפוף לסעיף 151 (ב) 7 (א)
הקלה מקו בניין צידי דרומי 10% בכפוף לסעיף 151 (ב) 7 (א)
הקלה מקו בניין אחורי 10% בכפוף לסעיף 151 (ב) 6 (א)

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20120436 שומרה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה מס' 20120436

• שם המבקש אמסלם מסודי ת.ז. 061086427 כתובת שומרה
• גוש: 19845 ח"ח 2 מגרש: 36
• תב"ע ג/18081 יעוד הקרקע מגורים בישוב כפרי.

מהות הבקשה :

מדובר בבקשה לתורך הכשרת בנייה שנבנתה ללא היתר בנייה ובסטייה מהיתר בנייה מס' 34/84 .
לגיטימציה ל :
• 2 יח"ד הקיימת במעבר לקו בניין צדדי עד קו אפס
• 3 יח"א קיימות ללא היתר בנייה , יח"א מס' 3 קיימת בחריגה מקו בניין צדדי מכוון מגרש37 מוצעת להעתקה
• בריכת שחייה מקורה ללא היתר ומעבר לקו בניין צדדי מכוון מגרש 37
• חנייה מקורה בקו אפס צדדי מכוון מגרש 35
• הריסת שני מחסנים קיים ללא היתר
עפ"י הוראות תכנית ג/18081 המאושרת מיום 22.08.2013 סעיף 6.8 (2 ) מבנים קיימים :
הוועדה מקומות רשאית לתת לגיטימציה למבנים קיימים שמופעים בתשריט יעודי קרקע
ושלא עומדים בקו בניין בתנאים הבאים :
א- עומדים בכל ההוראות האחרות של התכנית
ב- לא חודרים לדרכים ושטחים ציבוריים
ג- ננקט הליך לפי סעיף 149 לחוק על מנת לאפשר לשכנים להתנגד למתן היתר
מבנים קיימים בתשריט :
מחסן מסומן להריסה בבקשה
2 מ.מ.ד קיים
בריכת שחייה

• הקלה עפ"י סעיף 149

מהות ההקלה :

– בריכת שחייה מקורה קיימת ערב אישור תכנית בשטח של כ 34.71 מ"ר ומעבר לקוו בניין צדדי .

– יישום הוראות התכנית לעניין מבנים קיימים החורגים מקווי בניין לצורך מתן לגיטימציה למבנים קיימים שמופעים בתשריט ייעודי קרקע , עפ"י הוראות תכנית ג/18081 המאושרת מיום 22.08.2013 סעיף 6.8 (2 ) מבנים קיימים

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160810 יהודה המכבי 30, נהריה

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה

מס' 20160810

שם המבקש חכמון בני ת.ז. 039241799 כתובת יהודה המכבי 30 נהריה
גוש: 18221 חלקה: 27 מגרש: 1113 תב"ע ג/19794 יעוד הקרקע מגורים ב'.

מהות הבקשה :
2 יח"ד דו משפחתי ,יח"ד A כוללת מרתף. 2 יח"ד במגרש ביעוד קרקע מגורים ב'
( שטח כל יח"ד לא יעלה על 150 מ"ר שטח עיקרי
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק :
הקלה מק.ב צידי מערבי 2.70 במקום 3 מ' מותרים.
הקלה ק.ב צידי מזרחי 2.70 במקום 3 מ' מותרים.
הקלה בגובה מרתף 2.55 מ' במקום 2.25 מ' מותרים משקולי תקני הג"א.

מהות ההקלה :

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160278 ארבל 92, כפר ורדים

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160278

 שם המבקש שומר חי אילן ת.ז. 054862909 כתובת : רח' ארבל 92 כפר ורדים
גוש: 21074 חלקה:113 מגרש: 645
 תב"ע : ג/במ/175 ג/במ277 יעוד הקרקע מגורים

מהות הבקשה :
תכנית שינויים שינוי להיתר בנייה מס' 9800240
לגיטימציה לתוספות בנייה שנבנו בסטייה מהיתר
א- מחסן קיים בחזית האחורית של החנייה מוצע להריסה
ב- גגון רעפים בחזית הרוחב מוצע להריסה
ג- גג רעים קיים מעבר לקו בניין אחורי מוצע להריסה
ד- מתן לגיטימציה לחנייה שהורחבה , כך שמדובר בניוד שטחי בנייה בינם לבין עצמם ללא
חריגה בשטח המותר
– תוספת קומה מעל קומת הכניסה .
– מוצע פרגולה כחלק אינטגרלי מיח"ד הקיימת
– גידור המגרש מכל הצדדים
– הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה

מהות ההקלה :
הקלה מקו בניין צדדי ב 10% במקום 5 מ' קיים מרחק של 4.55 מ'

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160487 כפר ורדים

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת שימוש
חורג בבקשה להיתר מס' 20160487

 שם המבקש: מועצה מקומית כפר ורדים כתובת : כפר ורדים
 גוש: 18409 ח"ח : 51 ו 52 ו 50ו 41 ו 49 ו 77 ו 2 מגרש: 900
 ת.ב.ע: ג/11147
 יעוד הקרקע : מרכז עסקים
מהות הבקשה :
 מבנה קיים לשימוש כמבנה טכני לשירות מרכז מסחרי .
 מוצע שימוש חורג פרסום עפ"י סעיף 149 לחוק
מהות השימוש החורג:
 שימוש חורג מבנה טכני למבנה מקווה בשטח של כ 97 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20110420 שלומי

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה מס' 20110420

• שם המבקש פוליקרט אחזקות ח.פ . 514485622 כתובת שלומי
• גוש: 18309 ח"ח : 33 ו 64 ו 63
• גוש 18306 ח"ח :27 מגרשים : 5 ו 6
• תב"ע : ג/10683 א-ח : 49/2011 יעוד הקרקע: תעשיה עם חזית מסחרית

מהות הבקשה :
– מפעל למוצרי פלסטיק
-הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק

מהות ההקלה :

הקלה בתכסית קרקע במקום 40 % מוצע 48.6 % ללא חריגה מאחוזי הבנייה המותרים עפ"י תבע ג/10683

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160238 בית רימון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל תחתון" בקשה למתן היתר בניה כדלקמן:

בכתובת : בית רימון
גושים וחלקות:
גוש: 16590 חלקה: 18 מגרש: 80 יעוד: מגורים ב'
תיק בניין: 1400080 מספר בקשה: 20160238
ע"י: שלו הלל
מהות ההקלה:
הקלה ממפלסי קרקע:עפ"י תכנית בינוי צ"ל בית בשני מפלסים 393.00 ו 394.50
ומוצע בית במפלס אחד 394.50 .

המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית גליל תחתון, תוך 14 יום מתאריך הודעה זו.
בועז יוסף – יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה גליל תחתון

20160647 כפר ורדים

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
מס' 20160647

• שם המבקש סמולקין אלנה ת.ז. 360237686 כתובת : כפר ורדים
• גוש: 21077 חלקה: 70 מגרש: 69
• תב"ע :ג/במ/277 ג/במ/175 ב-1/2003
• יעוד הקרקע : מגורים.

מהות הבקשה :
• לנכס שבנדון הונפק היתר בנייה מס' 20130179 מיום 09.06.2014 הנ"ל לא החל בבניה ההיתר בוטל
מוצע :
• בית מגורים חדש חד משפחתי
• הקלה עפ"י סעיף 149

מהות ההקלה :

• הקלה מקו בניין אחורי עד 10% ( מקו בין מותר 8מטר )

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160367 מתת

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160367

• שם המבקש פרץ יוסי ת.ז. 27074947 כתובת: מתת
• גוש: 19482 חלקה: , 71, 70 69 מגרש: 13
• תב"ע ג/17434 יעוד הקרקע מגורים א' 2.

מהות הבקשה :
תכנית שינויים שינוי להיתר בנייה 990204
• תוספת 1 יחידות אירוח (צימרים) בחזית האחורית של המגרש
• לגיטימציה ליח"א קיימת בסטייה מהיתר , וכן הריסת התוספות שנבנו בסטייה מהיתר מוצעת תוספת ליח"ד
• בריכת שחייה לא מקורה מוצעת בצוד יח"ד הקיימת

• הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה :

מהות ההקלה :

• בריכת שחייה מוצעת בשטח של כ – 21.06מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160374 נווה זיו

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160374

 שם המבקש גולדנברג אליס ת.ז. 028426831 כתובת : נווה זיו
 גוש: 18333, חלקה: 6, מגרש: 486
 תב"ע ג/12746 ב-14/2012 יעוד הקרקע מגורים א' (

מהות הבקשה
מוצע :
 יח"ד אחת.
 חניה מקורה חלקית בשטח של 10.82 מ"ר + קירוי בפרגולה בשטח של 21.38 מ"ר בקו אפס צדדי / קדמי
 הקלה עפ"י סעיף 141 לחוק

מהות ההקלה:
 הקלה בתכסית קרקע ללא חריגה משחי הבנייה המותרים עפ"י התכנית התקפה מוצע
235.29 מ"ר במקום 180 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20150511 אזור תעשייה תפן

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20150511

• שם המבקש :וולקן תעשיות רכב בע"מ כתובת: א. ת תפן
• גוש: 19197 חלקה: 13 מגרש: 103
• תב"ע :ג/2414 , 255-0225797 ,ח-20160019
• יעוד הקרקע :תעשיה.

מהות הבקשה :
– מבנה תעשיה ליצור מצברים הכולל שטחי אחסנה , משרדים.
( המבנה כולל שתי קומות + קומת גלריה לשימוש מתקנים ומערכות טכניות )
– ביתן שומר בחזית הקדמי , ובקו בניין אפס עם הרחוב
– הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה

מהות ההקלה :

מוצע ביתן שמירה בשטח של כ 11.56 מ"ר , בקו בניין אפס קדמי בכפוף לתקנות התכנון והבנייה ( סטייה
ניכרת מתכנית סעיף 4 (ב) הגדלת סטייה בקו בניין .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

20160494 עין יעקב

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160494
• שם המבקש זגזג דודו ת.ז. 301621223 כתובת עין יעקב
• גוש: 19899 חלקה: 122 מגרש: 321
• תב"ע: ג/10535, ג/9953 יעוד הקרקע מגורים ג'
מהות הבקשה :
מוצע :
• 1 יח"ד
• בריכת שחייה לא מקורה בחזית האחורית של המגרש , ומעבר לקו הבניין
• מרפסת לא מקורה ( הגזוזטרה ) מעבר לקו בניין אחורי
• הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק :
מהות ההקלה :
– הקלה לבריכת שחייה לא מקורה מוצעת בחזית האחורית של המגרש , ומעבר לקוי בניין
– הקלה בגובה מצע יח"ד בת 2 קומות עם מעקה בגובה של 8.20 מ' במקום 8מטר
– הקלה לגזוזטרה החורגת מקו בניין האחורי
כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית