20170638 אז"ר 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 460

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: אז"ר 26

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה אחורי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' לבריכת שחיה
3. בקו בניה צדדי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
3.בתכסית קומת קרקע % 37.82 במקום % 35
4. בבניית חדר שירותים בקומת המרתף

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170509 הנצח 41

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6418 חלקה: 332

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: הנצח 41

הריסת בניין קיים בן 12 יח"ד ובניית בניין חדש בן 8 קומות לפי רש/3838 מעל 2 קומות מרתף סה"כ 29 יח"ד מתוכן 14 יח"ד לפי רש/210 א' ו-15 יח"ד לפי רש/3838.

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בנין מכוח רש/3838:
• קו בניין צדי דרומי 3.45 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין צדי צפוני 3.50 מ' במקום 4.00 מ'
• קו בניין אחורי מערבי 5.00 מ' במקום 6.00 מ'
• בקו בניין קדמי בפינה צפון מזרחית 5.85 מ' במקום 6.00 מ'.
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 3.69 מ' מכוח תכנית רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי ש/3838.
4. תוספת 15 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלות בקווי בנין למרפסות:
• בקו בניין צדי דרומי למרפסות 2.95 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין צדי צפוני למרפסות 3.00 מ' במקום 4.00 מ' בקומה 6 בלבד.
• הקלה בקו בניין אחורי מערבי למרפסות 3.40 מ' במקום 6.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170599 הזית 32

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 285

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הזית 32

ההקלות המבוקשת :

הקלה לקו בנין לבריכה דרום מזרח 3.91 מ' במקום 5.00 מ'
הקלה לקו בנין לבריכה צפון מזרח מ- 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בנין דרום מזרח 0.90 מ' במקום 5 מ'
הקלה לחדר מכונות מחוץ לקו בניין צפון מזרח 2.34 מ' במקום 3.00 מ'
הקלה לקו בנין צפון מזרחי 10% מ- 3.00 מ' ל- 2.70 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170596 ז' בחשון 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 317

המסווגת כיעוד: מגורים א

ברחוב: ז' בחשון 1

ההקלות המבוקשת :
1. לבניית בריה בבית מגורים תלת משפחתי
2. בחצר אנגלית ברוחב מעל 1.50 מ' ובעומק קומת המרתף
3. בקו בניה אחורי לבריכת שחיה וחדר מכונות תת קרקעי לבריכת השחיה 2.70 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170554 הסיפן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6614 חלקה: 250 מגרש:

המסווגת כיעוד:

ברחוב: הסיפן

ההקלות המבוקשת :
פתיכת חלון . הקלה בקו בניין חזיתי . הקלה בקו בניה קדמי לרחוב סייפן בקומה א. 4 מ
במקום 5 מ ולפי קו כל הבתים הקיימים לאורךהרחוב בין שני צמתים

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170553 מוריה 7

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 165 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: מוריה 7

ההקלות המבוקשת :
1.בבניית בריכת שחיה בבית מגורים הכולל 4 יחידות דיור
2. בקו בניה צדדי דרומי לממ"ד 1.00 מ' במקום 3.00 מ'
3. בקו בניה קדמי מזרחי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בק.ב בניה קדמי מזרחי לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
4. בניוד זכויות בניה מקומות קרקע ו א לקומת הגג באופן שמבקשים 35.23 מ"ר במקום
23.00 מ"ר

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170444 רמב"ם 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 462

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: רמב"ם 10

הריסת בניין קיים בן 3 קומות על עמודים ו 12 יח"ד ובניית בנין חדש בן 6 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית בן 32 יח"ד ו-3 מרתפי חניה.

ההקלות המבוקשות

• בקו בניין קדמי לרחוב גולומב 4.00 מ' במקום 5.00 מ'
• בקו בניין צדי מערבי 3.60 מ' במקום 4.00 מ'
• סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 2.90 מ' מכוח
תוכנית רש/3838
• תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838.
• תוספת 16 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
• הקלה בניוד זכויות בין הקומות
• הקלה בשטח חלחול 10% במקום 15% מגרש צר מגבלות חניה.
• הקלה בקו בנין צדי למרפסות 3.20 מ' במקום 4.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160804 עזרא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6550 חלקה: 80

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: עזרא

ההקלות המבוקשת :

1. הקלה מהוראות התכנית רש/541 לבניית ממ"ד בקומת הקרקע במקום בקומת המרתף
2. הקלה בגובה חלל מרתף מ- 2.20מ' ל- 2.77מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160619 שדרות ביאליק 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 221

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: שד' ביאליק 26

הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש בן 8 קומות הכולל 22 יח"ד

ההקלות המבוקשות:
1. בקו בנין צדי מזרחי 3.00 מ' במקום 4.00 מ' לפי רש/3838
2. בקו בנין צדי מערבי 3.00 מ' במקום 4.00 מ' לפי רש/3838
3. תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838
4. תוספת 4 יח"ד מכוח תכנית רש/3838
5. בניית דירות גן במקום קומת עמודים מפולשת בגובה של 3.00 מ' במקום
2.20 מ'.
6. הקלה בתוספת 2 יח"ד.
7. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170423 הגפן 64

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6334 חלקה: 44

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הגפן 64

ההקלות המבוקשת :

הקלה מתכנית רש/754/1 למרחק בין המבנים 4.70 מ' במקום 5 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170229 הזית 31

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 287

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הזית 31

ההקלות המבוקשת :

1. הקלה לקו בניין לבריכת שחיה אחורי צפון מערב 2 מ' במקום 5 מ'

2. הקלה לקו בניין לבריכת שחיה צדדי דרום מערבי 2 מ' במקום 3 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170417 הגנים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6414 חלקה: 109 מגרש: III

המסווגת כיעוד: אזור מגורים מיוחד

ברחוב: הגנים

ההקלות המבוקשת :
בנין בן 16 יחיד כולל ק. קרקע מעל 2 ק. מרתף. כולל בקשה להקלה בשטח ובמספר דירות
עפ"י הוראות שעה בתוקף

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170469 הבשם

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 7271 חלקה: 38 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: הבשם

ההקלות המבוקשת :
בריכת שחיה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160713 נורדאו 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 161

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: נורדאו 1

ההקלות המבוקשת :

בניה שלא באגף שלם לפי ת.ב.ע רש/ 711 סעיף 6 א'

הקלה מקו בנין למעלית לכיוון רחוב ששת הימים 3.5 מ' במקום 5 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170427 הטבק

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 661 מגרש: 109

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: הטבק

ההקלות המבוקשת :
הגשת שינויים . תוספת מחסן בקומת קרקע. ביטול חניה מקורה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170422 ויתקין 13

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6552 חלקה: 115

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: ויתקין 13

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
2.בקו בניה קדמי לבריכת שחיה 4.50 מ' במקום 8.00 מ'
3. לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 6.00 מ' במקום 8.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170432 הגיא

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 543 מגרש:

המסווגת כיעוד: מגורים ג'

ברחוב: הגיא

ההקלות המבוקשת :
תוספת ממדים ומרפסות שמש בבית מגורים קיים

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170408 יצהר 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 426 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יצהר 8

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170408 יצהר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 426 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יצהר

ההקלות המבוקשת :
הוספת קומה שניה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170396 יחיעם

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 464 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יחיעם

ההקלות המבוקשת :
בית מגורים קוטג חדש מעל מרתף הכולל. ממ"ד + חצר אנגלי + מעלית + גדרות + חניה לא
מקורות במקום בית ומבנים להריסה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170373 יהודה הנשיא 35

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6551 חלקה: 93

המסווגת כיעוד: מגורים א'

ברחוב: יהודה הנשיא 35

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 3.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170395 עזרא 35

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6550 חלקה: 76

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: עזרא 35

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170348 נורדאו

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 162 מגרש:

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: נורדאו

ההקלות המבוקשת :
תוספת בניה ותוספת ממ" א תוספת עלית גג

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170330 שבטי ישראל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 154 מגרש:

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: שבטי ישראל

ההקלות המבוקשת :
תוספת לבניין מגורים קיים בקומה א ותוספת בקומת גג.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170330 שבטי ישראל

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 154 מגרש:

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: שבטי ישראל

ההקלות המבוקשת :
תוספת לבניין מגורים קיים בקומה א ותוספת בקומת גג.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170380 ויתקין

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6794 חלקה: 99 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: ויתקין

ההקלות המבוקשת :
תוכנית שינויים בבית מגורים קיים

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170301 רש"י 3

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 261

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: רש"י 3

הריסת בנין קיים ובניית בניין מגורים חדש במסגרת תמ"א 38/2
5 קומות מגורים וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ושני מרתפי חניה תת קרקעיים
סה"כ 17 יח"ד מתוכן: 11 יח"ד מרש/210 א' + 4 יח"ד מרש/3838 + 2 יח"ד בהקלה

ההקלות המבוקשות:
א. הקלות בקווי בנין מכוח רש/3838:
• בקו בנין אחורי מערבי 5.20 מ' במקום 6.00 מ'.
ב. תוספת קומת קרקע ובה 2 דירות גן.
ג. תוספת 2.65 קומות במקום 3.65 קומות המותרות לפי רש/3838
ד. תוספת 4 יח"ד מכוח תכנית רש/3838
ה. הקלה בתוספת 2 יח"ד לפי רש/3838 "ככל שתתקבל דירה מעל 90 מ"ר,
תתאפשר תוספת יח"ד מעבר לקיימות בקומה טיפוסית בהתאם לשיקול דעת מהנדס העיר"
ו. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170241 מוריה 32

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 136

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: מוריה 32

תכנית מתוקף תמ"א 38/2 הריסת בית מגורים קיים ובניית מגורים חדש
3 קומות מגורים וקומת גג חלקית על קומת קרקע ומפלס חניה תת קרקעי
סה"כ 11 יח"ד מתוכן: 5 יח"ד מרש/900 + 6 יח"ד מרש/3838

ההקלות המבוקשות:
• הקלה בקו בנין מזרחי אחורי 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.
• סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 2.85 מ' מכוח
תכנית רש/3838.
• תוספת 1.5 קומות לפי הוראות רש/3838.
• תוספת 7 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
• הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
• הקלה בתכסית קומת קרקע 50% במקום 35%
• הקלה בתכסית קומת מרתף 84.26% במקום 35%

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170320 אז"ר 26

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 460

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: אז"ר 26

ההקלות המבוקשת :

בקשה להיתר על מגרש הקטן מהמגרש המינימלי בגודל מגרש 664 במקום 750
מתכנית רש/ 900

הגדלת התכסית המותרת מ- 35% ל- 37.8%
20170320
כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160804 עזרא 53

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6550 חלקה: 80

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: עזרא 53

ההקלות המבוקשת :

הקלה מהוראות התכנית רש/541 לבניית ממ"ד בקומת הקרקע במקום בקומת המרתף

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170375 משה סנה 199

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6615 חלקה: 26

המסווגת כיעוד: אזור מלונאות ונופש

ברחוב: סנה משה 199

ההקלות המבוקשות:

הארכת תוקף היתר לסוכך עונתי ל-5 חודשים נוספים בכל שנה לתקופה של 5 שנים

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170383 סיני 4

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 384

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: סיני 4

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה לבריכת שחיה לרחוב 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
בקו בניה לחדר מכונות תת קרקעי 2.00 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170380 ויתקין 2

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6794 חלקה: 99

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: ויתקין 2

ההקלות המבוקשת :
1. בקו בניה אחורי לבריכת שחיה 1.55 מ' במקום5.00 מ'
2. בקו בניה צדדי לבריכת שחיה 2.55 מ' במקום 3.00 מ'
3. בקו בניה אחורי לחדר מכונות תת קרקעי 2.50 מ' במקום 5.00 מ'
4. בקו בניה צדדי לחדר מכונות תת קרקעי 2.00 מ' במקום 3.00 מ'
5. בבניית שוליים מרוצפים לבריכה בפאה הצפונית 0.50 מ' במקום 1.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170266 שדרות ביאליק 4

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 577

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: שד ביאליק 4

הריסת מבנה קיים והקמת בניין מגורים חדש הכולל 29 יח"ד לפי תמ"א 38/2

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בנין לפי רש/3838:
• בקווי בניין צדיים 3.00 מ' במקום 4.00 מ'
• בקו בניין אחורי 4.00 מ' במקום 6.00 מ'
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 3.05 מ' לפי
רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838
4. תוספת 17 יח"ד מכוח תכנית רש/3838.
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות .
6. הקלה בקו בניין אחורי לגזוזטראות 3.00 מ' במקום 6.00 מ'.
7. הקלה בקו בנין קדמי לגזוזטראות 7.00 מ' במקום 8.00 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170331 נטף 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 7271 חלקה: 50

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: נטף 5

ההקלות המבוקשת :
1. בקו בניה צדדי 2.00 מ' במקום 3.00 מ' לבריכת שחיה
2. בקו בניה קדמי 2.00 מ' במקום 5.00 מ' לבריכת שחיה
3. בקו בניה קדמי 0.75 מ' במקום 5.00 מ' לחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170218 רש"י 5

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 260

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: רש"י 5

הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש בן 7 קומות ו-3 מרתפי חניה.
סה"כ 28 יח"ד מתוכן: 11 יח"ד תב"ע + 17 יח"ד תמ"א

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בניין מתוקף רש/3838:
* בקווי בנין צדיים 3.60 מ' במקום 4.00 מ'.
* בקו בניין אחורי 5.30 מ' במקום 6.00 מ'.
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 3.00 מ' מכוח
תכנית רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838
4. תוספת 17 יח"ד מכוח תכנית רש/3838
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלה בקו בנין אחורי לגזוזטראות 3.80 מ' במקום 6.00 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160652 הקוצר 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6418 חלקה: 301 מגרש: 6/6

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: הקוצר 8 – חיזוק לפי תמ"א 38

ההקלות המבוקשות:

1. הקלות בקווי בנין מתוך רש/3838:
• בקו בנין קדמי צפוני לרחוב הזורע 4.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• בקו בנין קדמי מערבי לרחוב הקוצר 4.00 מ' במקום 5.00 מ'.
• בקו בנין צדי דרומי 3.25 מ' במקום 4.00 מ'.
• בקו בנין אחורי מזרחי 3.20 מ' במקום 4.00 מ'
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה למחסנים ושטחי שרות לבניין בגובה
2.75 מ' מכוח תכנית רש/3838.
3. תוספת 2.65 קומות לפי הוראות תכנית רש/3838.
4. תוספת 8 יח"ד חדשות מכוח תכנית רש/3838.
5. הקלה בקו בנין קדמי מערבי לגזוזטראות 2.20 מ' במקום 5.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170329 נורדאו

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6333 חלקה: 161 מגרש:

המסווגת כיעוד: מגורים מיוחד ב

ברחוב: נורדאו

ההקלות המבוקשת :
ניוד זכויות של 12.5 מ"ר מקומה ראשונה מגורים לקומת הגג.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160770 גולומב 21

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 693

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ג

ברחוב: גולומב 21

ההקלות המבוקשת :
הריסת 2 בניני דירות קיימים ובניית חדשים על פי תכנית רש/ 3838 . בכל בניין 33 יח"ד
ההקלות המבוקשת :
1.לפי תכנית רש/3838
1. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכת חלק ממנה לדירות גן
2. תוספת 3.65 קומות וזכויות בגינן
3. תוספת זכויות בגין הרחבת דירות קיימות
4. תוספת 21 דירות בכל בניין
5. בקו בניה קדמי מזרחי מ- 5 מ' ל – 4 מ'
6. בקו בניה צדדי מ-4 מ ל -2 מ'
7. בקו בניה אחורי ל – 3 מ' 4.

2.לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה :
1. תוספת % 6 לשיפור דיור
2. תוספת % 5 למעלית
3. בקו בניה למרפסות % 40 מהמרווח
4. בבניה בקו בניה 0 ( בקיר משותף) בשתי חלקות צמודות ובחפיפה בין שתי
החלקות
5. בתכסית קומת מרתף % 90 במקום % 85 ומתקנים טכניים לחילחול ע"פ תמ"א 34

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20160768 גולומב 23

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 199

המסווגת כיעוד: מגורים ג
ברחוב: גולומב 23

ההקלות המבוקשת :
הריסת 2 בניני דירות קיימים ובניית חדשים על פי תכנית רש/ 3838 . בכל בניין 33 יח"ד
ההקלות המבוקשת :
1.לפי תכנית רש/3838
1. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכת חלק ממנה לדירות גן
2. תוספת 3.65 קומות וזכויות בגינן
3. תוספת זכויות בגין הרחבת דירות קיימות
4. תוספת 21 דירות בכל בניין
5. בקו בניה קדמי מזרחי מ- 5 מ' ל – 4 מ'
6. בקו בניה צדדי מ-4 מ ל -2 מ'
7. בקו בניה אחורי ל – 3 מ' 4.

2.לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה :
1. תוספת % 6 לשיפור דיור
2. תוספת % 5 למעלית
3. בקו בניה למרפסות % 40 מהמרווח
4. בבניה בקו בניה 0 ( בקיר משותף) בשתי חלקות צמודות ובחפיפה בין שתי
החלקות
5. בתכסית קומת מרתף % 90 במקום % 85 ומתקנים טכניים לחילחול ע"פ תמ"א 34

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170331 נטף

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 7271 חלקה: 50 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: נטף

ההקלות המבוקשת :
תוספת בריכת שחיה פנלים וחדר מכונות במסגרת הקלה לפי תכנית.

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170262 שבי ציון 60

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6550 חלקה: 106

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א1

ברחוב: שבי ציון 60

ההקלות המבוקשת :

1. הקלה של עד 10% קו בנין צפוני 2.70 מ' במקום 3.00 מ'
2. הקלה של עד 10% קו בנין מערבי 5.40 מ' במקום 6.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170238 גולומב 42

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 413

המסווגת כיעוד: מגורים ג'

ברחוב: גולומב 42

ההקלות המבוקשות:
1. הקלות בקווי בנין לפי רש/3838:
* בקו בנין קדמי מערבי 4.50 מ' במקום 5.00 מ'
* בקו בניין אחורי מזרחי 5.00 מ' במקום 6.00 מ'
* בקווי בנין צדיים (צפוני ודרומי) 3.00 מ' במקום 4.00 מ'
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 4.70 מ' לפי תכנית
רש/3838
3. תוספת 3.65 קומות לפי תכנית רש/3838
4. תוספת 14 יח"ד לפי תכנית רש/3838
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלה בתוספת 2 יח"ד נוספות לפי רש/3838 ע"פ סעיף 4.1.2 "ככל שתתקבל
דירה מעל 90 מ"ר בהתאם לשיקול דעת מהנדס הועדה".
7. הקלה בקו בנין אחורי מזרחי לגזוזטראות 3.20 מ' במקום 6.00 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170303 התומר 32, פינת הגדודים 1

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6334 חלקה: 135

המסווגת כיעוד: מגורם א

ברחוב: התומר 32 פינת הגדודים 1

ההקלות המבוקשת :
1.בקו בניה לבריכת שחיה לרחוב התומר 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בקו בניה בחדר מכונות תת קרקעי לבריכת שחיה 1.00 מ' במקום 5.00 מ' מפינת הרחובות התומר והגדודים
3. היעדר שולים לבריכה בפאה הצפונית

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170294 ארלוזורוב 6

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6551 חלקה: 160

המסווגת כיעוד: אזור מגורים ב

ברחוב: ארלוזורוב 6

ההקלות המבוקשת :
תוספת יחידת דיור

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170298 הסיפן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה בקשה להקלה

בגוש: 6614 חלקה: 250 מגרש:

המסווגת כיעוד:

ברחוב: הסיפן

ההקלות המבוקשת :
תוספת בניה לבית קיים + ההקלה בקו בניין חזיתי

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170296 אלי כהן

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :
להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 937 מגרש:

המסווגת כיעוד:

ברחוב: אלי כהן

ההקלות המבוקשת :
הקמת בית חדש בן שתי קומות הכולל שתי יח "ד. כולל קומת מרתף + חניה + מחסנים +
חדר למערכות +חצא אנגלית+ קומת קרקע + קומה ראשונה + חדר על הגג + מרפסות גג +
פרגולות + חדר מדרגות משותף + מעלית

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170238 גולומב 32

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6417 חלקה: 413

המסווגת כיעוד: מגורים ג'

ברחוב: גולומב 32

ההקלות המבוקשות:

1. הקלות בקווי בנין לפי רש/3838:
* בקו בנין קדמי מערבי 4.50 מ' במקום 5.00 מ'.
* בקו בניין אחורי מזרחי 5.00 מ' במקום 6.00 מ'.
* בקווי בנין צדיים (צפוני ודרומי) 3.00 מ' במקום 4.00 מ'.
2. סגירת קומת עמודים מפולשת והפיכתה לדירות גן בגובה 4.70 מ' לפי תכנית רש/3838.
3. תוספת 3.65 קומות לפי תכנית רש/3838.
4. תוספת 14 יח"ד לפי תכנית רש/3838.
5. הקלה בניוד זכויות בין הקומות.
6. הקלה בתוספת 2 יח"ד נוספות לפי רש/3838 ע"פ סעיף 4.1.2 "ככל שתתקבל דירה מעל
90 מ"ר בהתאם לשיקול דעת מהנדס הועדה".
7. הקלה בקו בנין אחורי מזרחי לגזוזטראות 3.20 מ' במקום 6.00 מ'.

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170230 טרומפלדור 12

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6794 חלקה: 12

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: טרומפלדור 12

ההקלות המבוקשת :
1. בקו בניה צדדי מזרחי % 10
2. בקומת מרתף למטרת חנייה שלא במתווה קומת הקרקע
3. בתכסית קומת קרקע % 80 במקום % 40
4. בגובה רום הגג ב-30 ס"מ

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170322 בוסתנאי 61

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6599 חלקה: 113

המסווגת כיעוד: מגורים א'

ברחוב: בוסתנאי 61

ההקלות המבוקשת :
1. בקו בניה לרחוב לבריכת שחיה 2.00 מ' במקום 5.00 מ'
2. בשולי הבריכה בגבול המשותף 0.50 מ' במקום 1.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון