1420170071 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170071

שם המבקש: פוקרא עותמן מוחמד שם העורך: עומר חמודה
בגוש: 17543 חלקה: 79 מגרש: 34 בכתובת: בועינה נוג'ידאת הקמת תוספת בניה להרחבת דירה בחזית קדמית למבנה קיים בשלוש קומות סה"כ 2 יחידות דיור

מהות ההקלה:הבניין הקיים אינו שומר על מרווח מנימלי מקו בניין אחורי (2.7 מ במקום 3.0 מ)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720160013 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720160013 למתן לגליזציה לתוספת קומת מגורים ובריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: שמחון יגאל שם העורך: גאנם אסיל
בגוש: 15510 חלקה: 78 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח אחורי של בריכת השחייה מהגבול הדרומי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120170056 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170056 רישוי זמין מספר5411431010

שם המבקש: יוסף בדיעה שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16972 חלקה: 32 מגרש: 32/17 בכתובת: דבוריה

להקמת בית מגורים דו משפחתי בשתי קומות הכולל 4 יחידות דיור

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 300+מ ,והעברת אחוזי הניה בשטחי שירות מקומות עליונות לקומה במפלס +00.00 מ והכל במסגרת סך הכל אחוזי הבניה המותרים
בניית גזוזטרה בחזית מגרש החודרת לקו הבניין הקדמי ב2 מטר וגובהה מעל הדרך בחזית המגרש מעל 2.5 מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120170052 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170052 מספרו ברשוי זמין :5728771810

שם המבקש: חטיב אחמד שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16991 חלקה: 8 מגרש: 8 בכתובת: דבוריה

למתן לגליזציה לחלקי מבנה בבית קיים בשתי קומות(חלק מהמבנה עם היתר בניה)ואינו שומר על מרווחים מגבולות המגרש ותוספת קומת (ב) למגורים הכוללת יחידת מגורים אחת באותו קונטור של הבניה הקיימת

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 00.00 מ ובכפוף לסעיף מבניים קיימים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

120160012 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120160012 למתן לגליזציה למבנה ראשון במגרש לקומת מרתף המשמשת חניה, וקומת קרקע המשמשת למגורים ןמחסן בית, וקומה ראשונה המשמשת למגורים (3 יחידות דיור ), וקומה שניה המשמשת למגורים (3 יחידות מגורים) וממ"ד וחדר מדרגות

שם המבקש: חטיב אמל שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: חלקה: מגרש: בכתובת: דבוריה

מהות ההקלה:העברת שטחים עיקריים לשטחי שירות בקומת מרתף וקומת קרקע במסגרת סך הכל אחוזי בניה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170054 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170054 להקמת בית מגורים חדש.

שם המבקש: דגן ניר שם העורך: יורם כפרי
בגוש: 17037 חלקה: 743 מגרש: בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: אי שמירת מרווח צדדי מותר מהחזית המערבית
והמזרחית – 2.70מ' במקום 3.00מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170050 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170050 למתן שימוש חורג מהיתר ומתכנית לתקופה של 3 שנים לסטודיו לאימוני ספורט אישיים בקומת המרתף של המבנה הקיים.

שם המבקש: טל אביהו שם העורך: הרמן יאיר
בגוש: 17037 חלקה: 468 מגרש: 8 בכתובת: כפר תבור

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320170055 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320150055

שם המבקש: גאבר מיסא+ אנור שם העורך: גאנם אסיל
בגוש: 15620 חלקה: 34 מגרש: 34/2 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקיות לשינויים במבנה קיים עם היתר
מהות ההקלה : אי שמירת מרווחים צדדיים 2.74 מ' במקום 3.0 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

320140003 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 320140003

שם המבקש: עדוי שאהר שם העורך: שעבאן ע.אלמגיד
בגוש: 16634 חלקה: 22 מגרש: 22/1 בכתובת: טורעאן

מהות הבקשה:
לגיטימציה לסגירת מרפסת למגורים בקומה ב' + לגיטימציה לשינויים בקומה ג' + תוספת חנייה מוצעת בקו 0 ללא פתחים + גדרות.

בכפוף לסעיף מבנים קיימים בדבר אי שמירת מרווחים מגבולות מגרש.

מהות ההקלה:

העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה בשטחי שירות למפלס 0.00+-, ל- 11.27%
במקום 10%, במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170018 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' מס' 720170018 להשמשת חלק מחלל גג הרעפים למגורים ולהקמת בריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: שיש נרקיס שם העורך: אשואק עלי
בגוש: 17036 חלקה: 122 מגרש: 76 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח קדמי מותר (2.49מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מותר ( 1.80מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח אחורי (1.82מ' במקום 4.00מ'). והקלה על מס' קומות ( 2 קומות ומרתף במקום 2 קומות מותרות) ללא שינוי בגובה המבנה המאושר והמותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

420170043 יבנאל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 420170043
שם המבקש: כהן עדנה שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 15442 חלקה: 48 מגרש: 3 בכתובת: יבנאל למתן לגיליזציה לבריכת שחיה פרטית
מהות ההקלה: בריכת שחיה פרטית קיימת החורגת לקו הבניין הקדמי (1.68 מ'
במקום 5 מ')

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720170030 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170030 להקמת יחידת דיור חדשה המהווה חלק מבניה עתידית לפי תכנית בינוי הכלולה בבקשה להיתר, במגרש הכולל 3 יחידות בשני מבנים נפרדים.

שם המבקש: שמעון צרויה שם העורך: קרעין זיאד
בגוש: 15510 חלקה: 77 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה במספר המבנים המותרים במגרש עפ"י תכנית ג/5216 –
שני מבנים מוצעים במקום מבנה אחד כאשר המרחק המינימלי ביניהם הוא 8מ' (בבקשה זו מוצעת יחידת דיור אחת במבנה הדרומי מתוך 3 יחידות המתוכננות במגרש בשני מבנים ) והקלה על אי שמירת מרווח צדדי מהגבול הדרומי (3.60מ' במקום 4.00מ') והקלה על אי שמירת מרווח אחורי מהגבול המזרחי (3.60מ' במקום 4.00מ').

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320120032 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320120032

שם המבקש: עזאם טלעת שם העורך: גאנם האיל
בגוש: 15558 חלקה: 21 מגרש: 113 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: יח"ד מוצעת צמודה בית קיים באותו מגרש .
מהות ההקלה : שינוי במפלס כניסה בניגוד לתכנית בינוי בתכנית ג/11150 ובאופן שמשתלב בסביבה הקרובה .415.5 במקום 411.8.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170032 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170032

שם המבקש: ארצי ארגוב שם העורך: מועלם ששון
בגוש: 17037 חלקה: 453 מגרש: בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

320170073 טורעאן

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 320170073

שם המבקש: חורי חנא שם העורך: סלאמה אסעד
בגוש: 16632 חלקה: 23 מגרש: 23/3 בכתובת: טורעאן
מהות הבקשה הריסת מבנה קיים וגדרות קיימיים והקמת בית מגורים שתי יחידות דיור מעל לקומת מסחר (חנות הנעלה והלבשה),חדר מדרגות כולל עבודות פיתוח וגדרות

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים (36.87 אחוז במקום 33אחוז בקומה ראשונה) והעברת אחוזי בניה שרות בקומה ראשונה (7.61 אחוז במקום 6.0 אחוז) והכל במסגרת סך הכל אחוזי הבניה המותרים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170061 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170061

שם המבקש: כרם דלאשה שם העורך: עומר חמודה

בגוש: 17544 חלקה: 26 מגרש: 177 בכתובת: בועינה נוג'ידאת להקמת בית מגורים שתי יחידות
דיור מעל קומת מרתף

מהות ההקלה: הגבהת המבנה במטר אחד (12מ במקום 11מ) ללא פגיעה באופי
הסביבה הקרובה

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320170098 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320170098

שם המבקש: אבו עיד פוזי שם העורך: אחמד אבו עיד
בגוש: 15609 חלקה: 36 מגרש: בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה : מתן חוקיות לתוספת יח"ד נוספת למבנה קיים + סגירת ק.עמודים ליח"ד מוצעת . סה"כ 3 יח"ד במגרש .
מהות ההקלה : 1- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה 42.38% במקום 36% במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
2- שינוי שימוש מתכנית מגורים במקום ק. עמודים מפולשת .
3- הקלה בגובה בניין כולל מ- 9 מ' ל- 10.8 מ' .
4- הקלה בקו בניין קדמי ע"פ בנייה בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבניינים , באותו קטע רחוב בין שני צמתים .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170046 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170046 להקמת יחידת דיור חדשה כחלק ממבנה דו משפחתי ובריכת שחיה פרטית במגרש שבו קיימת כבר יחידה אחת.

שם המבקש: גבע דורון שם העורך: אשואק עלי
בגוש: 17037 חלקה: 595 מגרש: בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח קדמי מהגבול המערבי (1.19מ' במקום 5.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מהגבול הצפוני של חדר המכונות של הבריכה (בקו 0 במקום 4.00מ')

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1220170036 עילבון

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1220170036

שם המבקש: שבאיטה גאבר שם העורך: יעל כהן

בגוש: 15424 חלקה: 11 מגרש: 500/2 בכתובת: עילבון להקמת מבנה מגורים 2 יחידות דיור
הכולל מרתף וקומת קרקע ובריכה פרטית

מהות ההקלה :בניה בקו אפס מגבול מגרש בקומת מרתף (קיר משותף ללא פתחים
בהסכמת בעלי המגרשים החופפים)
הקמת בריכה פרטית באזור מגורים בתוך קו בניין אחורי במרחק מטר אחד מגבול המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1220170035 עילבון

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1220170035 מהות הבקשה הקמת בית מגורים הכולל מרתף וקרקע למגורים ובריכת
שחיה פרטית סה"כ יחידת דיור אחת

שם המבקש: שבאיטה איברהים שם העורך: יעל כהן
בגוש: 15424 חלקה: 11 מגרש: 500/1 בכתובת: עילבון

מהות ההקלה:אי שמירת מרווח מנימלי מקו בניין צידי בקומה א (2.7 מ' במקום
3.0 מ')
בניה בקו אפס מגבול מגרש בקומת מרתף (קיר משותף ללא פתחים בהסכמת
בעלי המגרשים החופפים)
הקמת בריכת שחיה פרטית בקו בניין אחורי במרחק מטר אחד מגבול המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720160089 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720160089 להקמת מבנה מגורים חדש הכולל 5 יחידות דיור ו-2 בריכות שחיה.

שם המבקש: עמרני יוגב שם העורך: שפירא יצחק
בגוש: 15512 חלקה: 102 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלות :
1. הקלה במספר יחידות דיור – 4 יחידות במקום 5 (שבס)
2. הקלה של 20% מסה"כ השטח המותר לבניה (סה"כ 11%) ליחידת הדיור הנוספת (כחלון)
3. תוספת שטחי שירות בשיעור של 47מ"ר לבניית מרחבים מוגנים בהתאם לסעיף 151(ג) לחוק.
4. הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת 2 בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים.
5. הקלה על אי שמירת מרווח צדדי ( 1.76מ' מצפון ו- 1.34מ' מדרום) ואחורי (1.36מ' לבריכה הדרומית ו- 1.73מ' לבריכה הצפונית) של בריכות השחייה.
6. הקלה בקווי בניין צדדיים מהגבול הצפוני והדרומי (3.75מ' במקום 4.00מ').
7. הקלה לתוספת קומת מרתף.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320170093 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320170093

שם המבקש: אברהים מגד ואמגד שם העורך: האיל אבו גוש
בגוש: 15619 חלקה: 47 מגרש: 149 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: בניין מוצע ,2 יח"ד קוטג' צמודות. סה"כ 2 יח"ד במגרש .
פיתוח גידור והסדרת מקומות חניה .
מהות ההקלה : העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשטח שרות במסגרת סה"כ 350 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720170011 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170011

שם המבקש: דרון גיא שם העורך: עדוי עלאא דין
בגוש: 15523 חלקה: 81 מגרש: 127 בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה באזור מגורים ואי שמירת מרווח אחורי של בריכה האמורה מהגבול הדרומי (1.56מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מהגבול המערבי (2.42מ' במקום 3.00מ') ואי שמירת מרווח צדדי מותר של המבנה מהגבול המערבי (2.72מ' במקום 3.00מ')

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170048 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170048.

שם המבקש: גן אליהו ויעל שם העורך: חזל סעיד
בגוש: 17037 חלקה: 359 מגרש: בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה העברת אחוזי בניה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי הבניה המותרים – 32.35% במקום 30% המותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170050 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170050
שם המבקש: מוסא ערפאן שם העורך: עומר חמודה
בגוש: 17546 חלקה: 21 מגרש: 101 בכתובת: בועינה נוג'ידאת לתוספת 2 קומות (קוטג) יחידת
דיור אחת מעל לבניין קיים ומאושר שאינו שומר על מרווחים מגבולת המגרש (גבול דרומי)
בכפוף לסעיף מבניים קיימיים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170012 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170012 להקמת בית מגורים חדש, מחסן ובריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: לזימי אילנית שם העורך: גראיסי פרח
בגוש: 17037 חלקה: 3 מגרש: 8 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווחים צדדי ואחורי של בריכת השחיה האמורה מהגבול הצפוני 1.03מ' במקום 3.00מ' ומהגבול המערבי 1.20מ' במקום 4.00מ'. והקלה בהעברת אחוזי בניה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי הבניה המותרים ( 163.42מ"ר במקום 150מ"ר בקומת הקרקע).

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170040 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170040

שם המבקש: מור גיל שם העורך: יורם כפרי
בגוש: 17873 חלקה: 58 מגרש: 228 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170039 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170039

שם המבקש: נוגידאת שאפע אברהים שם העורך: חמודה מוחמד
בגוש: 17540 חלקה: 97 מגרש: 2/א בכתובת: בועינה נוג'ידאת
מהות הבקשה: תוספת בניה בצמוד ומעל לבניין קיים ומאושר שאינו שומר על מרווחים
מגבולות מגרש בכפוף לסעיף מבניים קיימים (סך הכל במבנה יהיה 3 יחידות דיור)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320140018 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140018
שם המבקש: בדר ראמי שם העורך: גאנם אסיל
בגוש: 15570 חלקה: 7 מגרש: 7/4 בכתובת: מג'אר
מהות הבקשה :מתן חוקיות לשיניים מהיתר מספר 113/03 לבניין קיים שתי יחידות דיור מעל
קומת עמודים במגרש קיים, בית נוסף הכולל יחידת דיור אחת, בסך הכל שלוש יחידות דיור
במגרש
מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה מקומה לקומה במסגרת סך הכל אחוזי הבניה
המותרים, ועל אי שמירת מרווח מינימלי מציידי המגרש (2.8 מ' במקום 3.0
מטר).

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320140085 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140085

שם המבקש: עלינאת אחמד עומר שם העורך: מוראד אדריס
בגוש: 15562 חלקה: 39 מגרש: 39/8 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקית לקומת מגורים מעל בנין קיים עם היתר בנייה המורכב משלוש קומות ומרתף +שנוי שימוש ממגורים למחסנים וחדר עבודה במרתף .
במגרש 2 מבנים וסה"כ 5 יח"ד .
מהות ההקלה :1- הוספת קומה מעל מס' הקומות המותר לפי התכנית במסגרת גובה מותר, כאשר הוספת הקומה משתלב בסביבה הקרובה .
2- הוספת דירה מגורים מעל מס' דירות לפי התכנית במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים 5 דירות במקום 4 .
3- הקלה בגובה בניין 16.3 מ' במקום 15 מ' באזור חדר מדרגות בלבד

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320140018 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140018

שם המבקש: בדר ראמי שם העורך: גאנם האיל
בגוש: 15570 חלקה: 7 מגרש: 7/4 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקיות לשינויים מהיתר מס' 113/03 לבניין קיים ( קומת מגורים ,שתי יח"ד ,מעל קומת עמודים )במגרש קיים בית נוסף בעל יח"ד אחת ,סה"כ יח"ד במגרש 3 .

מהות ההקלה : העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים .
2- אי שמירת מרווח מהצדדים 2.80 מ' במקום 3.0 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720170012 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170012 להקמת 2 יחידות דיור חדשות ו-2 בריכות שחיה פרטיות.

שם המבקש: אבי מזרחי שם העורך: אשרת שפריר
בגוש: 15512 חלקה: 3 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקמת מבנה נוסף מעבר למס' המבנים המותרים במגרש (סה"כ 2 מבנים במרחק 6מ' בניהם במקום מבנה אחד מותר). הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת 2 בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים ואי שמירת מרווחים מותרים, קדמי ( 1מ' מהגבול המזרחי ) וצדדיים (1.7 מ' מהגבול הדרומי) של בריכות השחייה האמורות.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170041 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170041
שם המבקש: פוקרא בלאל חליל שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 53 מגרש: 100/1 בכתובת: בועינה נוג'ידאת

מהות הבקשה : הוספת שתי
קומות מגורים מעל בית קיים סך הכל 6 יחידות דיור במגרש

מהות ההקלה: הוספת שתי קומות מעל מבנה קיים בהיתר שאינו שומר על
מרווחים מגבולות המגרש בכפוף לסעיף מבניים קיימיים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320140059 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140059

שם המבקש: מעדי עאמר ואבתהאג' שם העורך: האיל אבו גוש
בגוש: 15569 חלקה: 13 מגרש: 200 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקיות לשינויים במבנה קיים מס' ותוספת יח"ד (קוטג' מעל קומת עמודים עם חיבור גג בטון בין הבניינים .סה"כ שני מבנים , 5 יח"ד במגרש.
מהות ההקלה : 1- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים 38.2% במקום 36% .
2- אי שמירת מרווח מגבול מזרחי 1.0 מ' במקום 3.0 מ' ( סעיף בניינים קיימים )

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170038 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170038
שם המבקש: סלימיאן עלי שם העורך: חמודה עומר

בגוש: 17546 חלקה: 82 מגרש: 84 בכתובת: בועינה נוג'ידאת

מהות הבקשה: תוספת שתי קומות מעל למבנה קיים הכולל שתי קומות מעל קומת מרתף
סה"כ יחידות דיור במבנה ארבע

מהות ההקלה: תוספת מעל למבנה קיים בהיתר שאינו שומר על מרוחים
מגבולות מגרש בכפוף לסעיף מבניים קיימים
הקלה בגובה מבנה מותר 14 מטר מבוקש 2.15 מטר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1120170009 שיבלי

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1120170009

שם המבקש: והיב שאהין שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 17219 , 17216 חלקה: 3 , 66 ,84 מגרש: 178 בכתובת: שיבלי

מהות הבקשה: בית מגורים דו משפחתי מוצע מעל קומת חניה +ממ"ד + גדרות סה"כ 2 יח"ד .
מהות ההקלה : 1- העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשטח שירות .
2- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים .40.9% במקום 36% .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320150100 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320150100

שם המבקש: טואפרה חסאן שם העורך: גאנם אסיל
בגוש: 15623 חלקה: 7 מגרש: 7/4/7 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה :מתן חוקיות לשינויים בבית קיים – (סגירת מרפסות ומבואת כניסה ) + בית מוצע נוסף במגרש משתי קומות . סה"כ 3 יח"ד

מהות ההקלה: 1- הוספת בניינים במגרש על מספר הבניינים המותר לפי תכנית כאשר המרחק בין הבניינים לא יפחת משישה מטרים מהקירות החיצוניים וכאשר ההוספה לא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה .
2- אי שמירת מרווחים מהצדדים ס. בניינים קיימים 70 ס"מ במקום 300 ס"מ .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1120170009 שיבלי

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1120170009

שם המבקש: והיב שאהין+נהאיה מחמוד שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 17219 , 17216 חלקה: 3 , 66, 84 מגרש: 178 בכתובת: שיבלי

מהות הבקשה :בית מגורים דו משפחתי מוצע מעל קומת חניה + ממד , חדר מדרגות + גדרות סה"כ 2 יח"ד במגרש .
מהות ההקלה : 1- העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לשירות.
2- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים 40.9% במקום 36% בקומה .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1220170016 עילבון

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1220170016 מהות הבקשה : לגליזציה לשתי יחידות דיור במבנה קיים עם היתר
קודם בתיק 35/92 .סך הכל 3 יחידות דיור במבנה
שם המבקש: רושרוש עאטף שם העורך: סלאמה אסעד
בגוש: 15424 חלקה: 46 מגרש: 15 בכתובת: עילבון
מהות ההקלה: מבנה קיים בסטייה מהוראות תכנית בדבר בניה בקו בניין צידי
מערבי 2.7 מ' במקום 3.0 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

420170022 יבנאל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 420170022

שם המבקש: יעקובוביץ בן ציון שם העורך: אסיה שוורץ

בגוש: 17370 חלקה: 112 מגרש: 112 בכתובת: יבנאל

מהות הבקשה הקמת שתי יחידות דיור במגרש כולל שני
צימרים לכל יחידת דיור סך הכל 2 יחידות דיור ו-4 צימרים
מהות ההקלה: בניה בהקלה 10 אחוז בקו בניין ציידי
ואחורי (2.7 מ במקום 3.0 מ)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170004 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170004 להקמת בית מגורים חדש ובריכת שחיה פרטית.

שם המבקש: ליפשיץ אלה שם העורך: חדאד ריאד
בגוש: 17873 חלקה: 58 מגרש: 227 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: הקלה מהוראת תכנית בדבר הקמת בריכת שחיה פרטית באזור מגורים ואי שמירת מרווח קדמי וצדדי של בריכת השחייה האמורה.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170008 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה להקמת מבנה חדש 4 קומות הכולל 4 יחידות מס' 1420170008 בסטיה מקו בניין קדמי בהתאם לקו בניין בו נבנו רוב הבתים הקיימים באותו רחוב

שם המבקש: מוחמד סולימאן שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17546 חלקה: 31 מגרש: 13 בכתובת: בועינה נוג'ידאת

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320150040 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320150040

שם המבקש: מטאנס פאדי ,עפיף ,ולאא שם העורך: מטאנס פאדי
בגוש: 15569 חלקה: 30 מגרש: 30/8 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה : מתן חוקיות לתוספת יחידת מגורים מעל להניין קיים משתי יח"ד סה"כ 3 יח"ד ושלוש קומות

מהות ההקלה: אי שמירת מרווח מינמלי צדדי 2.75 מ' במקום 3.0 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1420170016 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170016

שם המבקש: גועאבט שאכר עדנאן שם העורך: אדריס מוראד
בגוש: 17545 חלקה: 53 מגרש: 53/4 בכתובת: בועינה נוג'ידאת לתןספת קומת מגורים מעל לבית קיים שאינו שומר על מרווח קדמי בכפוף לסעיף מבניים קיימיים
מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומה לקומה במסגרת סך הכ אחוזיה בניהה מותרים
אי שמירת מרווח מנימלי מגבול מגרש אחורי וקדמי בכפוף לסעיף מבניים קיימיים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720170004 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170004 להקמת 2יחידות דיור חדשות , 2 יחידות אירוח ו -2 בריכות שחיה פרטיות.

שם המבקש: כהן חגית קבלני בניין בע"מ שם העורך: קידר רקפת
בגוש: 15517 חלקה: 1 מגרש: 1/1 בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה מהוראות התכנית בדבר הקמת בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים ואי שמירת מרווח מותר של הבריכות האמורות מהגבול המזרחי (בריכה צפונית במרחק של 0.6מ' מהגבול המערבי ובריכה דרומית במרחק של 0.2מ' מהגבול המערבי).

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320150037 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320150037

שם המבקש: מנצור גמאל שם העורך: חורי כרים
בגוש: 15567 חלקה: 30 מגרש: 30/5 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: ליגטמציה למבנה קיים (ללא היתר )שלוש קומות – קרקע ,א,ב סה"כ שתי יח"ד במגרש .
מהות ההקלה : 1- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.
2- אי שמירת מרווחים מהצדדים ס. בניינים קיימים 1.5 מ' במקום 3.0 מ'
3- תוספת קומה מעל למספר קומות מותר לפי תכנית עם שמירת גובה של 12 מ' כאשר תוספת הקומה אחנה משנה את אופי הסביבה הקרובה .

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1320120015 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320120015

שם המבקש: עימראן פרחאן אסעד ת.ז 021094073 ועפאף מוחמד עמראן ת.ז. 050179514 שם העורך: אמארה חמדאן
בגוש: 15499 חלקה: 53 מגרש: 100 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: לגיטמציה לתוכנית שינויים בקומת קרקע חניה ומחסן ביתי במפלס 0.00 . שינוי שימוש חורג מתכנית לחמש שנים ממגורים למרפאה פרטית במפלס 3.36 . תוספת יח"ד מוצעת בקומה א +6.76 ( סה"כ 3 יח"ד במגרש) .

מהות ההקלה :1- שימוש חורג ממגורים למרפאה פרטית לחמש שנים .
2- העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים
3- גובה בנייה מעל למותר עלפי תכנית 11.40 מ' במקום 9.0 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170017 למתן שימוש חורג מתכנית ג/6540 בקרקע חקלאית מוכרזת לפי ת.מ.א 13, למתחם לריכוז וגריסת בולדרים הכולל מתקנים ניידים לגריסה ומבנים זמניים (מכולות) לאחסנה ולתפעול האתר לצורך גריסת הבולדרים שהוצאו ממושבת מגדל בלבד וזאת כדי להרחיק את שפני הסלע ( למניעת הפצת מחלת הלישמניה) לתקופה של 18 חודשים או עד לגמר ביצוע הגריסה של כל הבולדרים שהוצאו ממגדל.

שם המבקש: אבן עמי מחצבים בע"מ שם העורך: עבד אלמגיד שעבאן
בגוש: 15596 חלקה: 50 מגרש: בכתובת: מגדל

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

1720170015 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170015 להקמת בית מגורים חדש במגרש שבו קיים בית מגורים ישן.

שם המבקש: סויסה דקל שם העורך: קרעין זיאד
בגוש: 15510 חלקה: 144 מגרש: 144/1 בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הוספת מבנה נוסף מעבר למספר המבנים המותרים בחלקה (המבנה המוצע מתוכנן במרחק של 8מ' מהמבנה הקיים והוא אינו משנה את אופי הסביבה הקרובה) ואי שמירת מרווחים (אחורי וצדדי) מותרים מהגבול המערבי והצפוני (3.60מ' במקום 4.00מ').

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

720170006 כפר תבור

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 720170006 להקמת בית מגורים חדש( יחידה צמודה לבית מגורים קיים).

שם המבקש: רם תבור בע"מ שם העורך: קידר רקפת
בגוש: 17037 חלקה: 33 מגרש: 1 בכתובת: כפר תבור

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי הבניה המותרים ( 38.32% במקום 30% המותרים).

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה